Toto je starší verze dokumentu!


Technické standardy vytváření datových schémat pro datové sady na stupni otevřenosti 3

Na stupni otevřenosti 3 by měly mít distribuce datových sad přiřazeno datové schéma, které popisuje požadovanou syntaktickou strukturu distribucí. Pro vyjádření datového schématu je nutno zvolit vhodný jazyk pro jeho vyjádření. Jazyk závisí na datovém formátu, který byl zvolen pro vyjádření distribuce.

Při návrhu datových schémat navíc dodržujte následující standardy:

  • Pro primitivní datové typy (řetězec, číslo, datum, …) používejte datové typy jazyka XML Schema (i v případě CSV a JSON souborů)
  • Schéma každé distribuce musí být volně dostupné ke stažení v síti WWW.
  • Distribuce se stejnou strukturou mají společné schéma.
  • standardy/technicke-standardy-pro-vytvareni-datovych-schemat-na-stupni-3.1507541757.txt.gz
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:36
  • (upraveno mimo DokuWiki)