Data nevalidní vůči schématu

O tom, že mají být data opatřena schématem, není třeba diskutovat. V celé řadě případů ale, i když schéma existuje a je i odkazováno v metadatech datové sady v NKOD, data nejsou vůči schématu validní. To způsoje problémy jak konzumentům dat, jelikož se na schéma nemohou spolehnout, tak samotným poskytovatelům, jelikož to ukazuje problém s datovou kvalitou a s kvalitou procesu publikace dat. Národní katalog otevřených dat zatím validitu dat vůči schématu nekontroluje, je to povinnost poskytovatelů.

Nevalidní data lze odhalit jednoduše, a proces validace při publikaci dat by měl být ideálně automatizován. Validátorů, které jsou přístupné online, nebo jsou ve formě programu ke spuštění na serveru či jiném počítači, je pro otevřené formáty celá řada.

Příklad validace pomocí https://www.jsonschemavalidator.net/:

  • špatná-praxe/data-nevalidní-vůči-schématu.txt
  • Poslední úprava: 2022/02/03 09:12
  • autor: Jakub Klímek