Kontrola datové sady připravené k publikaci

Ve zkratce: kontrola správnosti a úplnosti podkladů

Poté co Kurátor dat připravil datovou sadu k publikaci, předá ji Koordinátorovi otevírání dat. Ten zkontroluje, že obdržel kompletní materiály:

  • informaci o zvoleném stupni otevřenosti datové sady (v případě, že je datová sada publikována poprvé),
  • strojově čitelný soubor s definicí datového schématu datové sady (pokud standardy vyžadují jeho vytvoření),
  • strojově čitelný datový soubor s obsahem datové sady či datový soubor s aktualizací obsahu datové sady,
  • informaci o tom, že proběhla validace datového souboru (tj. kontrola, že datový soubor dodržuje všechna pravidla daná zvoleným datovým formátem a že jeho struktura odpovídá definovanému datovému schématu),
  • záznam o datové sadě s vyplněnými všemi aktuálně známými atributy.
  • cinnost/kontrola-datove-sady-pripravene-k-publikaci.txt
  • Poslední úprava: 2023/04/09 09:42
  • autor: Jakub Klímek