Návrh datových sad ke zveřejnění

Koordinátor otevírání dat nezná věcný obsah jednotlivých datových sad, a proto není často schopen kvalifikovaně rozhodnout, jaké datové sady by měly být zahrnuty do publikačního plánu. Věcnou znalost a odpovědnost za datové sady nesou Kurátoři dat. Ti by tedy měli i rozhodovat o umístění datových sad do publikačního plánu. Kurátor dat navrhuje takové datové sady, za které v rámci svojí běžné pracovní činnosti nese věcnou zodpovědnost (tzn., vytváří je, koordinuje jejich sběr apod.).

Doporučovaný postup:

 1. Od Koordinátora otevřených dat obdrží Kurátor dat seznam doporučených datových sad k otevření.
 2. Kurátor dat vybere v seznamu datové sady, které spadají do jeho kompetence.
 3. Kurátor dat z nich vybere ty datové sady, které je možné zařadit do publikačního plánu a zveřejnit v podobě otevřených dat (i když v tom vidí rizika).
 4. Kurátor dat analyzuje, zda nespravuje další datové sady, které by bylo možné publikovat v podobě otevřených dat a přitom nejsou v seznamu doporučených datových sad uvedeny. Nově identifikované datové sady umístí na seznam.
 5. Kurátor dat pro každou vybranou datovou sadu doplní následující atributy (většinu lze převzít ze vzorového publikačního plánu):
  • název datové sady,
  • popis datové sady,
  • Kurátor dat.
 6. Kurátor dat předá seznam datových sad Koordinátorovi otevírání dat a pomáhá mu s analýzou přínosů a rizik otevření jednotlivých datových sad, pokud o to Koordinátor otevírání dat požádá.

Při návrhu datových sad může Kurátor dat požádat o spolupráci IT specialistu. IT specialista by měl být schopen popsat, jaké informační systémy a databáze jsou pro agendu spravovanou Kurátorem dat provozovány a jaká data jsou v nich uchovávána. Tuto informaci by měl Kurátor dat zvážit a analyzovat, zda se nejedná o další datové sady, které by bylo možné otevřít.

 • cinnost/navrh-datovych-sad-ke-zverejneni.txt
 • Poslední úprava: 2023/04/09 09:40
 • autor: Jakub Klímek