Převod dat ze stupně otevřenosti 2 do vyššího stupně otevřenosti

Pokud jsou data tvořící datovou sadu k dispozici ve strojově čitelné podobě, ale pouze v proprietárním formátu, je nutné je převést do vhodného otevřeného formátu.

 • Pokud je datová sada reprezentována v podobě souboru tabulkového editoru s jednoduchou strukturou, lze ji přímo v tabulkovém editoru exportovat do CSV formátu anebo lze poměrně snadno vytvořit ve spolupráci s IT specialistou skript, který uložení do CSV formátu provede automaticky. Jednoduchá struktura znamená, že:
  • Tabulka je rozdělena na dvě po sobě následující části: hlavička a datová část;
  • Hlavička je tvořena N prvními řádky tabulky a definuje strukturu datové části, ve které každý sloupec odpovídá jednomu typu údajů;
  • Datová část je tvořena řádky, jejichž struktura odpovídá struktuře definované hlavičkou. Každá buňka na řádku odpovídá jednomu údaji. Žádné buňky nejsou sloučeny ani přes řádky ani přes sloupce.
 • Pokud je struktura tabulkového souboru složitější, je nutné konzultovat s IT specialistou možnosti vytvoření automatického skriptu pro konverzi do CSV souboru. Ne vždy je to možné.
 • Pokud je datová sada reprezentována v podobě souboru v proprietárním datovém formátu, jehož specifikace není otevřená, je nutné konzultovat možnosti převodu s IT specialistou. Pro vytvoření tabulky byl použit SW nástroj, který by měl umožnit uložení tabulky i v některém z otevřených formátů.
 • Pokud není možné vytvořit skript pro konverzi, je nutno převod provést ručně.
 • Může se stát, že stávající datový soubor ve skutečnosti obsahuje více tabulek s různou strukturou. V tom případě je nutno rozložit soubor na více datových sad, protože datové sady by měly zůstat co nejjednodušší.
 • Převod samozřejmě musí zajistit, že struktura výsledného CSV souboru odpovídá navrženému datovému schématu.

Pro reprezentaci hierarchické struktury používáte nějaký proprietární strojově čitelný formát, jehož specifikace není otevřená. V tom případě je nutné konzultovat možnosti převodu s IT specialistou.

Pro reprezentaci textových dokumentů používáte nějaký proprietární strojově čitelný formát, jehož specifikace není otevřená. Textové dokumenty byly jistě vytvořeny v nějakém textovém editoru, který tento formát podporuje. Textový editor by měl umožňovat i uložení dokumentů v nějakém formátu s otevřenou specifikací. Konzultujte proto s IT specialistou možnost takového uložení.

V ostatních případech postupujte obdobně jako v případě textových dokumentů a obrázků.

 • cinnost/prevod-2star-dat-do-vyssiho-stupne-otevrenosti.txt
 • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
 • (upraveno mimo DokuWiki)