Toto je starší verze dokumentu!


Registrace lokálního katalogu v NKOD

Ve zkratce: Praktický návod na registraci lokálního katalogu v NKOD

Pokud Poskytovatel provozuje lokální katalog otevřených dat s podporou CKAN API, může si katalog zaregistrovat v NKOD a tím zajistit publikaci záznamů z lokálního katalogu v NKOD. Pro registraci je nutný přístup k datové schránce Poskytovatele dat nebo možnost datovou schránkou poslat XML soubor jako přílohu.

Národní katalog otevřených dat od 31.12.2017 nefunguje. Nelze tedy datové sady ani lokální katalogy registrovat, mazat ani editovat.

Správa záznamu lokálního katalogu je prováděna zasíláním XML dokumentů ve formě přílohy datové zprávy do datové schránky s identifikátorem uur3q2i „Automat PVS (Ministerstvo vnitra)“ spravované Ministerstvem vnitra ČR. Tyto XML dokumenty lze získat pomocí formulářů dostupných na stránkách Rejstříku datových zdrojů, kde je také k dispozici dokumentace jejich struktury. ===== Registrace lokálního katalogu ===== Registrace lokálního katalogu je provedena zasláním registračního XML dokumentu, který lze získat například vyplněním formuláře „Registrace odkazu na lokální katalog“. V tom případě je postup registrace lokálního datového katalogu v NKOD následující: - Ve formuláři NKOD kliknout na „Registrace odkazu na lokální katalog“; - Vyplnit název katalogu, jméno a email správce katalogu a kliknout na „Další“; - Do pole Odkaz na stažení datového zdroje zadat adresu funkce package_list CKAN API lokálního katalogu, která vrací seznam názvů obsažených datových sad, například https://priklad.cz/api/3/action/package_list, a kliknout na „Další“; - V posledním kroku je třeba zvolit jednu ze dvou možností: - přímé odeslání z formuláře do ISDS - pokud jsou k dispozici přihlašovací údaje k datové schránce Poskytovatele dat; - alternativní způsob odeslání - pak je třeba výsledný XML soubor poslat datovou schránkou (například přes spisovou službu Poskytovatele dat) jako přílohu zprávy a adresovat ji na datovou schránku „Automat PVS (Ministerstvo vnitra)“ s ID uur3q2i. ===== Zrušení registrace lokálního katalogu ===== Registraci lokálního katalogu otevřených dat je možno zneplatnit (zrušit) zasláním XML dokumentu, který lze získat pomocí formuláře „Smazání datové sady nebo odkazu na katalog“. V tom případě je postup zrušení následující: - V Rejstříku datových zdrojů nalézt ID záznamu s registrací lokálního katalogu, viz obrázek; - Ve formuláři NKOD kliknout na „Smazání datové sady nebo odkazu na katalog“; - Vyplnit ID záznamu a kliknout na „Další“; - V posledním kroku je třeba zvolit jednu ze dvou možností: - přímé odeslání z formuláře do ISDS - pokud jsou k dispozici přihlašovací údaje k datové schránce Poskytovatele dat; - alternativní způsob odeslání - pak je třeba výsledný XML soubor poslat datovou schránkou (například přes spisovou službu Poskytovatele dat) jako přílohu zprávy a adresovat ji na datovou schránku „Automat PVS (Ministerstvo vnitra)“ s ID uur3q2i.

  • cinnost/registrace-vlastniho-katalogu-v-nkod.1529495831.txt.gz
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:36
  • (upraveno mimo DokuWiki)