Rozhodnutí o podobě aktualizací datové sady

Všechny datové sady se v čase mění a je potřeba zajistit jejich periodickou aktualizaci. Některé datové sady se mění tak, že přibývají nové záznamy a ty, které již existovaly, se nemění. Jiné datové sady se naopak mění tak, že se mění existující záznamy. Pro každý takový typ datové sady může být vhodné reprezentovat aktualizace jiným způsobem.

 1. Pokud se datová sada mění pouze tak, že přibývají nové položky a ty již publikované se nemění, vytvořte při každé periodě aktualizace nový datový soubor s novými položkami.
  1. Nově vytvořený datový soubor je nutné v katalogizačním záznamu popsat jako novou distribuci datové sady.
  2. Do názvu nebo popisu distribuce dejte informaci, že se jedná o přírůstková data za dané období.
 2. Pokud se datová sada mění nejen tím, že přibývají nové položky, ale mohou se měnit i ty stávající (aktualizují se, zneplatní či jsou přímo mazány), existují dvě možnosti:
  1. Udržujte pouze jeden datový soubor. Při každé periodě vytvořte nový, kterým nahraďte ten předchozí.
   1. V katalogizačním záznamu bude jen jedna distribuce popisující tento jediný datový soubor. Při nahrazení pouze příslušným způsobem metadata o distribuci upravte.
   2. Do názvu či popisu distribuci uveďte informaci, že je v datovém souboru dostupný celý obsah datové sady najednou.
  2. Pro každou periodu vytvořte tři datové soubory:
   1. Soubor se záznamy, které se v periodě změnily.
   2. Soubor se záznamy, které v periodě nově přibyly.
   3. Soubor se záznamy, které byly v periodě odstraněny či zneplatněny.
   4. V katalogizačním záznamu je nutné tyto tři nové soubory popsat jako tři nové distribuce datové sady.
   5. Do názvu nebo popisu každé distribuce dejte informaci, že se jedná o přírůstek/upravené záznamy/odstraněné či zneplatněné záznamy.
   6. V této variantě publikace aktualizací je nutné jednotlivé záznamy jednoznačně identifikovat pomocí identifikátorů, aby bylo možné jednoznačně propojit záznamy v jednotlivých verzích.
 • cinnost/rozhodnuti-o-podobe-aktualizaci.txt
 • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
 • autor: 127.0.0.1