Spolupráce na přípravě datové sady k publikaci

Přípravu datové sady k publikaci provádí její Kurátor dat. Může být ale možné přípravu automatizovat, např. exportem datových souborů z databázového systému, ve kterém jsou data uložena, nebo z informačního systému, který se používá k jejich správě. IT specialista musí v tomto ohledu Kurátorovi dat poskytnout podporu.

Kurátor dat především může potřebovat:

  • Vytvořit skripty zajišťující pravidelný automatický export datových souborů tvořících datovou sadu z databázového či informačního systému (např. SQL skript);
  • Vytvořit skripty zajišťující automatickou konverzi datových formátů a úpravu jejich struktury (např. XSLT skript);
  • Provést validaci vytvořených datových souborů tvořících datovou sadu vůči datovému schématu datové sady.
  • cinnost/spoluprace-na-priprave-datove-sady.txt
  • Poslední úprava: 2023/04/09 09:42
  • autor: Jakub Klímek