Spolupráce IT specialisty na určení způsobu katalogizace datových sad

Ve zkratce: Co zohlednit při rozhodnutí o katalogizaci?

IT specialista musí dodat Koordinátorovi otevírání dat informace o technických prostředcích poskytovatele a jejich využitelnosti a rozšiřitelnosti pro katalogizaci datových sad. Tyto informace pomohou Koordinátorovi otevírání dat rozhodnout o způsobu katalogizace otevřených dat.

Informace zahrnují možnosti a náklady spojené:

Dále IT specialista musí informovat Koordinátora otevírání dat o případných existujících systémech automaticky produkujících data k otevření. Pokud se totiž budou tato data připravovat automatizovaně, vzniká potřeba automatizované správy katalogizačních záznamů přes API lokálního katalogu.

  • cinnost/spoluprace-na-urceni-zpusobu-katalogizace.txt
  • Poslední úprava: 2023/04/09 09:41
  • autor: Jakub Klímek