Vytvoření a správa záznamu o datové sadě v Národním katalogu otevřených dat (NKOD)

Ve zkratce: Jak ručně/automaticky přidat/aktualizovat informace o datové sadě v NKOD

Správce katalogu otevřených dat po zveřejnění datové sady IT specialistou musí zajistit, že záznam o datové sadě existuje v Národním katalogu otevřených dat (NKOD). Způsob provedení závisí na rozhodnutí o způsobu katalogizace dat. V případě, že poskytovatel provozuje lokální katalog, nemusí s NKOD pracovat přímo. Stačí vytvořit či upravit záznam o datové sadě v lokálním katalogu (viz Vytvoření a správa záznamu o datové sadě v lokálním katalogu, jehož obsah je pak při dodržení správného postupu automaticky přenášen do NKOD.

V případě, že poskytovatel neprovozuje vlastní lokální katalog, využívá pro katalogizaci datových sad přímo NKOD. Při práci postupuje podle toho, zda se jedná o katalogizaci nové sady nebo úpravu existujícího záznamu datové sady.

Národní katalog otevřených dat od 31.12.2017 nefunguje. Nelze tedy datové sady ani lokální katalogy registrovat, mazat ani editovat.

Správa záznamu datové sady v NKOD je prováděna zasíláním registračních dokumentů ve formě přílohy datové zprávy s předmětem „NKOD“ do datové schránky s identifikátorem m3hp53v „Národní katalog otevřených dat (NKOD) (Ministerstvo vnitra)“ spravované Ministerstvem vnitra ČR. Tyto dokumenty lze získat pomocí formulářů dostupných v NKOD přes odkaz „Registrovat novou datovou sadu“ v patičce NKOD, či pomocí symbolu editace či mazání na detailu datové sady. Vždy zasílejte pouze jednu přílohu jednou datovou zprávou, jinak bude zpráva ignorována. Dokumenty jsou ve formátu JSON-LD (s příponou .jsonld.txt kvůli omezení na typy příloh datových zpráv) a řídí se standardem DCAT-AP v1.2.

Postup:

  1. V Národním katalogu otevřených dat kliknout v patičce na „Registrovat novou datovou sadu“;
  2. V následujících krocích pro datovou sadu a distribuce vyplnit záznam o datové sadě připravený Kurátorem dat;
  3. V posledním kroku formuláře je třeba výsledný dokument poslat datovou schránkou (například přes spisovou službu Poskytovatele) jako přílohu datové zprávy s předmětem „NKOD“ a adresovat ji na datovou schránku Národní katalog otevřených dat (NKOD) (Ministerstvo vnitra) s ID m3hp53v.

Pokud poskytovatel používá pro katalogizaci datových sad NKOD a datovou sadu upravuje, tj. v NKOD již pro ní existuje záznam, postupuje takto:

  1. V Národním katalogu otevřených dat nalézt záznam pro upravovanou datovou sadu a v jejím detailu kliknout na symbol editace vedle jejího názvu
  2. V následujících krocích pro datovou sadu a distribuce upravit záznam o datové sadě připravený Kurátorem dat;
  3. V posledním kroku formuláře je třeba výsledný dokument poslat datovou schránkou (například přes spisovou službu Poskytovatele) jako přílohu datové zprávy s předmětem „NKOD“ a adresovat ji na datovou schránku Národní katalog otevřených dat (NKOD) (Ministerstvo vnitra) s ID m3hp53v.

V případě rušení datové sady se postupuje takto:

  1. V Národním katalogu otevřených dat nalézt datovou sadu ke zrušení a v jejím detailu kliknout na symbol smazání vedle jejího názvu
  2. V posledním kroku formuláře je třeba výsledný dokument poslat datovou schránkou (například přes spisovou službu Poskytovatele) jako přílohu datové zprávy s předmětem „NKOD“ a adresovat ji na datovou schránku Národní katalog otevřených dat (NKOD) (Ministerstvo vnitra) s ID m3hp53v.