Zveřejnění datové sady

IT specialista zveřejňuje datovou sadu nahráním jejího souboru na k tomu určené místo na webových stránkách Poskytovatele dat tak, aby byl soubor přístupný z Internetu přes URL. Výjimku tvoří případ, kdy bude soubor datové sady nahrán přímo do zvoleného katalogového řešení.