Datová sada: Bezbariérová přístupnost objektů z uživatelského hlediska

Informace o bezbariérové přístupnosti objektů a organizací stanovené na základě mapování jejich přístupnosti dle Metodiky kategorizace přístupnosti objektů. Metodika byla vytvořené skupinou odborníků z organizací a institucí věnujících se v České republice problematice architektonických bariér, jejich mapování, záznamu a distribuci získaných informací a má celostátní platnost.

Následující soubory s datovými schématy si můžete stáhnout, zahrnout do svých publikačních plánů a upravit dle vlastních potřeb.

Strojově čitelné datové schéma pro formát XML (XML Schema)

Strojově čitelné datové schéma pro formát CSV (JSON Table Schema)

Dokumentace datového schématu pro formát CSV

Název atributu Datový typ atributu Popis atributu
publikujici_organizace_ic Řetězec Organizace, která poskytuje data o přístupnosti objektu. IČ.
publikujici_organizace_nazev Řetězec Organizace, která poskytuje data o přístupnosti objektu. Název.
objekt Řetězec Název objektu s bezbarierovým přístupem.
id_objektu Řetězec Identifikátor objektu.
adresa_kod_adm Řetězec Adresa objektu. ID adresního místa v Registru územních identifikátorů, adres a nemovitostí.
adresa_kod_obce Řetězec Adresa objektu. Obec - LAU 2 kód.
adresa_nazev_obce Řetězec Adresa objektu. Název obce.
adresa_nazev_momc Řetězec Adresa objektu. Název městského obvodu/městské části, který je vyplněn pouze v případě členěných statutárních měst.
adresa_nazev_mop Řetězec Adresa objektu. Název městského obvodu Prahy, který je vyplněn pouze v případě Hlavního města Prahy.
adresa_kod_casti_obce Řetězec Adresa objektu. Kód části obce vedené v ISÚI.
adresa_nazev_casti_obce Řetězec Adresa objektu. Název části obce, v rámci nadřazené obce, ve které je číslován stavební objekt.
adresa_nazev_ulice Řetězec Adresa objektu. Název ulice, která je navázána na adresní místo. Může být vyplněn pouze u obcí, které mají zavedenu uliční síť.
adresa_typ_so Řetězec Adresa objektu. Typ stavebního objektu, může nabývat hodnot: č.p.- číslo popisné stavebního objektu č.ev.- číslo evidenční stavebního objektu.
adresa_cislo_domovni Řetězec Adresa objektu. Číslo popisné nebo číslo evidenční, podle rozlišeného typu stavebního objektu.
adresa_cislo_orientacni Řetězec Adresa objektu. Číslo orientační, slouží k orientaci v rámci nadřazené ulice.
adresa_znak_cisla_orientacniho Řetězec Adresa objektu. Znak čísla orientačního, uveden v případě, že je znak k orientačnímu číslu přidělen.
adresa_psc Řetězec Adresa objektu. Poštovní směrovací číslo.
adresa_kod_okresu Řetězec Adresa objektu. Okres - LAU 1 kód.
adresa_nazev_okresu Řetězec Adresa objektu. Název okresu.
adresa_kod_kraje Řetězec Adresa objektu. Kraj - NUTS 3 kód.
adresa_nazev_kraje Řetězec Adresa objektu. Název kraje.
adresa_budova Řetězec Adresa objektu. Označení budovy jejím názvem, číslem apod.
adresa_patro Řetězec Adresa objektu. Číslo patra nebo jiné označení patra.
adresa_mistnost Řetězec Adresa objektu. Číslo místnosti nebo jiné označení místnosti.
adresa_text Řetězec Adresa objektu. Celá adresa jako jeden řetězec.
umisteni_system Řetězec Souřadnice umístění objektu. Souřadnicový systém podle registru EPSG označující jednotlivé systémy, např. 5514 (pro S-JTSK), 4326 (pro WGS84).
umisteni_lat Desetinné číslo Souřadnice umístění objektu. Zeměpisná šířka.
umisteni_lon Desetinné číslo Souřadnice umístění objektu. Zeměpisná délka.
umisteni_geobody Řetězec Souřadnice umístění objektu. Zápis geometrie podle standardu WKT.
kontakt_telefon Řetězec Kontakt k získání upřesňujících informací k bezbariérovému přístupu do objektu. Telefon.
kontakt_mobil Řetězec Kontakt k získání upřesňujících informací k bezbariérovému přístupu do objektu. Mobilní telefon.
kontakt_email Řetězec Kontakt k získání upřesňujících informací k bezbariérovému přístupu do objektu. E-mail.
kontakt_url URL Kontakt k získání upřesňujících informací k bezbariérovému přístupu do objektu. URL webové stránky.
kontakt_idds Řetězec Kontakt k získání upřesňujících informací k bezbariérovému přístupu do objektu. ID datové schránky.
kategorie_pristupu Řetězec Přístupnost objektu dle Metodiky kategorizace přístupnosti objektů vyjádřená hlavním piktogramem dle limitů kategorizace a textovým popisem.
datum_mapovani Datum Datum provedení mapování přístupnosti.
mapujici_organizace_ic Řetězec Organizace, která mapovala přístupnost objektu. IČ.
mapujici_organizace_nazev Řetězec Organizace, která mapovala přístupnost objektu. Název.
dokumentace URL Odkaz na dokumentaci provedeného mapování přístupnosti objektu.
 

Následující tabulky zobrazují předpřipravená metadata, jejichž jednotlivé položky můžete kopírovat do vlastního lokálního katalogu nebo do Národního katalogu otevřených dat (NKOD).

Metadata datové sady

Metadata datové sady

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoNázev datové sadyBezbariérová přístupnost objektů z uživatelského hlediska
AnoPopis datové sadyInformace o bezbariérové přístupnosti objektů a organizací stanovené na základě mapování jejich přístupnosti dle Metodiky kategorizace přístupnosti objektů. Metodika byla vytvořené skupinou odborníků z organizací a institucí věnujících se v České republice problematice architektonických bariér, jejich mapování, záznamu a distribuci získaných informací a má celostátní platnost.
AnoPoskytovatel datNA
AnoPeriodicita aktualizaceměsíčně
AnoSouvisející geografické území - Typ dle RÚIANNA
AnoSouvisející geografické území - Kód dle RÚIANNA
NeKlíčová slovabezbariérový přístup, imobilita, zdravotně postižený
NeJméno kurátoraNA
NeEmail kurátoraNA
NeOdkaz na dokumentaci datové sadyNA
NeKlasifikace dle EUROVOC2517, 3908, 1236
NeDotčené časové období odNA
NeDotčené časové období doNA

Metadata distribuce datové sady

Metadata distribuce

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoOdkaz na datový zdrojNA
AnoFormát dat (MIME type)text/csv
AnoOdkaz na podmínky použitíNA
NeOdkaz na strojem čitelné schémaNA
NeTyp souboru (MIME typ) souboru obsahujícího schématext/csv
NeNázev datového zdrojeNA
NePlatnost odNA
NePlatnost doNA