Datová sada: Dřeviny

Publikace dat o stromech a keřích umístěných na veřejných prostranstvích, v parcích, kolem ulic, případně na jiných místně známých územích. Publikované informace o jednotlivých stromech a keřích jsou zaměřeny na taková území, jejichž data nejsou zaneseny do geografických map.

Následující soubory s datovými schématy si můžete stáhnout, zahrnout do svých publikačních plánů a upravit dle vlastních potřeb.

Strojově čitelné datové schéma pro formát XML (XML Schema)

Strojově čitelné datové schéma pro formát CSV (JSON Table Schema)

Dokumentace datového schématu pro formát CSV

Název atributu Datový typ atributu Popis atributu
id_drevina Řetězec V případě přesné evidence identifikační číslo dřeviny.
katastr Řetězec Označení území s umístěním dřeviny.
nazev_uzemi Řetězec Místní název území, oblasti, parku, dvoru, prostoru mezi ulicemi, náměstí, .. s umistěnou dřevinou.
uzemi_kod_adm Řetězec Adresa umístění dřeviny. ID adresního místa v Registru územních identifikátorů, adres a nemovitostí.
uzemi_kod_obce Řetězec Adresa umístění dřeviny. Obec - LAU 2 kód.
uzemi_nazev_obce Řetězec Adresa umístění dřeviny. Název obce.
uzemi_nazev_momc Řetězec Adresa umístění dřeviny. Název městského obvodu/městské části, který je vyplněn pouze v případě členěných statutárních měst.
uzemi_nazev_mop Řetězec Adresa umístění dřeviny. Název městského obvodu Prahy, který je vyplněn pouze v případě Hlavního města Prahy.
uzemi_kod_casti_obce Řetězec Adresa umístění dřeviny. Kód části obce vedené v ISÚI.
uzemi_nazev_casti_obce Řetězec Adresa umístění dřeviny. Název části obce, v rámci nadřazené obce, ve které je číslován stavební objekt.
uzemi_nazev_ulice Řetězec Adresa umístění dřeviny. Název ulice, která je navázána na adresní místo. Může být vyplněn pouze u obcí, které mají zavedenu uliční síť.
uzemi_typ_so Řetězec Adresa umístění dřeviny. Typ stavebního objektu, může nabývat hodnot: č.p.- číslo popisné stavebního objektu č.ev.- číslo evidenční stavebního objektu.
uzemi_cislo_domovni Řetězec Adresa umístění dřeviny. Číslo popisné nebo číslo evidenční, podle rozlišeného typu stavebního objektu.
uzemi_cislo_orientacni Řetězec Adresa umístění dřeviny. Číslo orientační, slouží k orientaci v rámci nadřazené ulice.
uzemi_znak_cisla_orientacniho Řetězec Adresa umístění dřeviny. Znak čísla orientačního, uveden v případě, že je znak k orientačnímu číslu přidělen.
uzemi_psc Řetězec Adresa umístění dřeviny. Poštovní směrovací číslo.
uzemi_kod_okresu Řetězec Adresa umístění dřeviny. Okres - LAU 1 kód.
uzemi_nazev_okresu Řetězec Adresa umístění dřeviny. Název okresu.
uzemi_kod_kraje Řetězec Adresa umístění dřeviny. Kraj - NUTS 3 kód.
uzemi_nazev_kraje Řetězec Adresa umístění dřeviny. Název kraje.
uzemi_budova Řetězec Adresa umístění dřeviny. Označení budovy jejím názvem, číslem apod.
uzemi_patro Řetězec Adresa umístění dřeviny. Číslo patra nebo jiné označení patra.
uzemi_mistnost Řetězec Adresa umístění dřeviny. Číslo místnosti nebo jiné označení místnosti.
uzemi_text Řetězec Adresa umístění dřeviny. Celá adresa jako jeden řetězec.
popis_umisteni Řetězec Jednoduchý upřesňující popis umístění dřeviny v adresovaném území.
drevina_souradnice_system Řetězec Souřadnice umístění dřeviny. Souřadnicový systém podle registru EPSG označující jednotlivé systémy, např. 5514 (pro S-JTSK), 4326 (pro WGS84).
drevina_souradnice_lat Desetinné číslo Souřadnice umístění dřeviny. Zeměpisná šířka.
drevina_souradnice_lon Desetinné číslo Souřadnice umístění dřeviny. Zeměpisná délka.
drevina_souradnice_geobody Řetězec Souřadnice umístění dřeviny. Zápis geometrie podle standardu WKT.
drevina_cislo Řetězec Číslo dřeviny v případě jeho umístění na území se zavedeným číslováním.
drevina_stitek Řetězec Číslo štítku - vazba na geografické systémy v případě jeho zanesení do geografických map.
druh Řetězec Druh dřeviny.
botanicky Řetězec Botanický název.
latinsky Řetězec Latinský název.
prumer_kmene Celé číslo Prumer kmene ve výšce 1,3 m uvedený v cm.
vyska Celé číslo Výška dřeviny v metrech.
prumer_koruny Celé číslo Průměr koruny dřeviny v metrech.
nasazeni_koruny Celé číslo Výška spodního okraje koruny dřeviny v metrech.
vek Celé číslo Stáří dřeviny v letech.
stav Řetězec Zdravotní stav dřeviny, mechanické poškození, dutiny, odumřelé větve, houby, … .
vitalita Řetězec Popis změn struktury dřeviny, defoliace koruny, vývoj sekundárních výhonů, změny větevní struktury.
perspektiva Řetězec Dlouhodobý výhled existence dřeviny a určení zda se jedná o trvalou dřevinu, nebo dočasnou.
stabilita Řetězec Posouzení stability, zhodnocení cílů pádu.
zajisteni Řetězec Identifikace typu bezpečnostní vazby k zajištění stability dřeviny.
historie Řetězec Výstižné zachycení historického významu dřeviny.
historie_poznamka Řetězec Detailní upřesnění historického významu dřeviny.
historie_odkaz URL Odkaz na informace popisující historickou událost.
vlastnik_ic Řetězec Vlastník dřeviny. IČ.
vlastnik_nazev Řetězec Vlastník dřeviny. Název.
inventarizace Datum Datum poslední inventarizace.
pasport URL Odkaz na pasport dřeviny nebo celého území.
spravce_ic Řetězec Subjekt zabezpečující údržbu dřeviny. IČ.
spravce_nazev Řetězec Subjekt zabezpečující údržbu dřeviny. Název.
foto_dokumentace URL Odkaz na případnou fotografickou dokumentaci dřeviny.
 

Následující tabulky zobrazují předpřipravená metadata, jejichž jednotlivé položky můžete kopírovat do vlastního lokálního katalogu nebo do Národního katalogu otevřených dat (NKOD).

Metadata datové sady

Metadata datové sady

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoNázev datové sadyDřeviny
AnoPopis datové sadyPublikace dat o stromech a keřích umístěných na veřejných prostranstvích, v parcích, kolem ulic, případně na jiných místně známých územích. Publikované informace o jednotlivých stromech a keřích jsou zaměřeny na taková území, jejichž data nejsou zaneseny do geografických map.
AnoPoskytovatel datNA
AnoPeriodicita aktualizaceročně
AnoSouvisející geografické území - Typ dle RÚIANNA
AnoSouvisející geografické území - Kód dle RÚIANNA
NeKlíčová slovastrom, keř, alej, stromořadí, památný strom
NeJméno kurátoraNA
NeEmail kurátoraNA
NeOdkaz na dokumentaci datové sadyNA
NeKlasifikace dle EUROVOC1260;5206
NeDotčené časové období odNA
NeDotčené časové období doNA

Metadata distribuce datové sady

Metadata distribuce

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoOdkaz na datový zdrojNA
AnoFormát dat (MIME type)text/csv
AnoOdkaz na podmínky použitíNA
NeOdkaz na strojem čitelné schémaNA
NeTyp souboru (MIME typ) souboru obsahujícího schématext/csv
NeNázev datového zdrojeNA
NePlatnost odNA
NePlatnost doNA