Datová sada: Katalog knihovny

Katalog knih, kronik, archivních materiálů a publikací knihoven OVM.

Následující soubory s datovými schématy si můžete stáhnout, zahrnout do svých publikačních plánů a upravit dle vlastních potřeb.

Strojově čitelné datové schéma pro formát XML (XML Schema)

Strojově čitelné datové schéma pro formát CSV (JSON Table Schema)

Dokumentace datového schématu pro formát CSV

Název atributu Datový typ atributu Popis atributu
vlastnik_ic Řetězec Vlastník/Správce knihovny nebo místa. IČ.
vlastnik_nazev Řetězec Vlastník/Správce knihovny nebo místa. Název.
knihovna_id Řetězec Identifikator knihovny/místa, kde je dílo k dispozici.
adresa_kod_adm Řetězec Adresa místa, kde se kniha nachází. ID adresního místa v Registru územních identifikátorů, adres a nemovitostí.
adresa_kod_obce Řetězec Adresa místa, kde se kniha nachází. Obec - LAU 2 kód.
adresa_nazev_obce Řetězec Adresa místa, kde se kniha nachází. Název obce.
adresa_nazev_momc Řetězec Adresa místa, kde se kniha nachází. Název městského obvodu/městské části, který je vyplněn pouze v případě členěných statutárních měst.
adresa_nazev_mop Řetězec Adresa místa, kde se kniha nachází. Název městského obvodu Prahy, který je vyplněn pouze v případě Hlavního města Prahy.
adresa_kod_casti_obce Řetězec Adresa místa, kde se kniha nachází. Kód části obce vedené v ISÚI.
adresa_nazev_casti_obce Řetězec Adresa místa, kde se kniha nachází. Název části obce, v rámci nadřazené obce, ve které je číslován stavební objekt.
adresa_nazev_ulice Řetězec Adresa místa, kde se kniha nachází. Název ulice, která je navázána na adresní místo. Může být vyplněn pouze u obcí, které mají zavedenu uliční síť.
adresa_typ_so Řetězec Adresa místa, kde se kniha nachází. Typ stavebního objektu, může nabývat hodnot: č.p.- číslo popisné stavebního objektu č.ev.- číslo evidenční stavebního objektu.
adresa_cislo_domovni Řetězec Adresa místa, kde se kniha nachází. Číslo popisné nebo číslo evidenční, podle rozlišeného typu stavebního objektu.
adresa_cislo_orientacni Řetězec Adresa místa, kde se kniha nachází. Číslo orientační, slouží k orientaci v rámci nadřazené ulice.
adresa_znak_cisla_orientacniho Řetězec Adresa místa, kde se kniha nachází. Znak čísla orientačního, uveden v případě, že je znak k orientačnímu číslu přidělen.
adresa_psc Řetězec Adresa místa, kde se kniha nachází. Poštovní směrovací číslo.
adresa_kod_okresu Řetězec Adresa místa, kde se kniha nachází. Okres - LAU 1 kód.
adresa_nazev_okresu Řetězec Adresa místa, kde se kniha nachází. Název okresu.
adresa_kod_kraje Řetězec Adresa místa, kde se kniha nachází. Kraj - NUTS 3 kód.
adresa_nazev_kraje Řetězec Adresa místa, kde se kniha nachází. Název kraje.
adresa_budova Řetězec Adresa místa, kde se kniha nachází. Označení budovy jejím názvem, číslem apod.
adresa_patro Řetězec Adresa místa, kde se kniha nachází. Číslo patra nebo jiné označení patra.
adresa_mistnost Řetězec Adresa místa, kde se kniha nachází. Číslo místnosti nebo jiné označení místnosti.
adresa_text Řetězec Adresa místa, kde se kniha nachází. Celá adresa jako jeden řetězec.
kniha_id Řetězec Katalogové číslo (id) v knihovně.
nazev Řetězec Název díla.
typ_dokumentu Řetězec Typ díla (kniha; kronika; časopis;…).
zanr Řetězec Žánr (sci-fi; cizojazyčná literatura; horor; autobiografie; …).
isbn Řetězec ISBN (pokud je k dispozici).
autor_jmeno Řetězec Autor díla. Jméno.
autor_prijmeni Řetězec Autor díla. Příjmení.
autor_tituly_pred Řetězec Autor díla. Tituly před jménem.
autor_tituly_za Řetězec Autor díla. Tituly za jménem.
autor_text Řetězec Autor díla. Celé jméno jako jeden řetězec.
spoluautor_jmeno Řetězec Spoluautor díla. Jméno.
spoluautor_prijmeni Řetězec Spoluautor díla. Příjmení.
spoluautor_tituly_pred Řetězec Spoluautor díla. Tituly před jménem.
spoluautor_tituly_za Řetězec Spoluautor díla. Tituly za jménem.
spoluautor_text Řetězec Spoluautor díla. Celé jméno jako jeden řetězec.
vydano Celé číslo Rok vydání.
nazev_vydavatele Řetězec Jméno vydavatele knihy.
anotace Řetězec Anotace díla.
pocet_svazku Celé číslo Počet svazků v knihovně.
moznost_zapujceni AnoNe Možnost zapůjčení (absenčně/prezenčně). Hodnota '0' znamená 'prezenčně' a hodnota '1' znamená 'absenčně'.
url URL Odkaz na dílo v digitální podobě.
 

Následující tabulky zobrazují předpřipravená metadata, jejichž jednotlivé položky můžete kopírovat do vlastního lokálního katalogu nebo do Národního katalogu otevřených dat (NKOD).

Metadata datové sady

Metadata datové sady

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoNázev datové sadyKatalog knihovny
AnoPopis datové sadyKatalog knih, kronik, archivních materiálů a publikací knihoven OVM.
AnoPoskytovatel datNA
AnoPeriodicita aktualizacetýdně
AnoSouvisející geografické území - Typ dle RÚIANNA
AnoSouvisející geografické území - Kód dle RÚIANNA
NeKlíčová slovakniha; katalog knih; kronika;
NeJméno kurátoraNA
NeEmail kurátoraNA
NeOdkaz na dokumentaci datové sadyNA
NeKlasifikace dle EUROVOC1392
NeDotčené časové období odNA
NeDotčené časové období doNA

Metadata distribuce datové sady

Metadata distribuce

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoOdkaz na datový zdrojNA
AnoFormát dat (MIME type)text/csv
AnoOdkaz na podmínky použitíNA
NeOdkaz na strojem čitelné schémaNA
NeTyp souboru (MIME typ) souboru obsahujícího schématext/csv
NeNázev datového zdrojeNA
NePlatnost odNA
NePlatnost doNA