Datová sada: Odebrané vzorky

Seznam odebraných vzorků a výsledky jejich posouzení.

Zvažte, zda není zapotřebí počkat s publikací výsledku testování vzorku na dokončení správního řízení.

Následující soubory s datovými schématy si můžete stáhnout, zahrnout do svých publikačních plánů a upravit dle vlastních potřeb.

Strojově čitelné datové schéma pro formát XML (XML Schema)

Strojově čitelné datové schéma pro formát CSV (JSON Table Schema)

Dokumentace datového schématu pro formát CSV

Název atributu Datový typ atributu Popis atributu
id Řetězec Jednoznačné ID vzorku v rámci datové sady.
datum_vyhodnoceni Datum Datum vyhodnocení výsledků testování vzorku.
kontrola Řetězec Jednoznačné ID kontroly, ke které se vzorek vztahuje, pokud byl vzorek odebrán během kontroly, o níž jsou zveřejněná data v jiné datové sadě.
vyhovel AnoNe Prošel vzorek testováním úspěšně jako vyhovující předepsaným parametrům?
zavada Řetězec Popis zjištěné závady.
nazev Řetězec Název výrobku/produktu, který byl odebrán jako vzorek.
typ Řetězec Typ či model výrobku/produktu, který byl odebrán jako vzorek.
sarze Řetězec Číslo šarže výrobku/produktu, který byl odebrán jako vzorek.
laborator_ic Řetězec Laboratoř, která vzorek testovala. IČ (PO nebo PFO) nebo zahraniční identifikátor.
laborator_nazev Řetězec Laboratoř, která vzorek testovala. Název.
laborator_stat_registrace_nazev Řetězec Laboratoř, která vzorek testovala. Název státu, ve kterém byla provedena registrace, pokud to není ČR.
laborator_stat_registrace_kod Řetězec Laboratoř, která vzorek testovala. Kód státu, ve kterém byla provedena registrace, pokud to není ČR. Kód je uveden dle číselníku kódů států zveřejněném http://www.mvcr.cz/clanek/kody-statu.aspx
datum_odberu Datum Datum odběru vzorku.
prodejce_ic Řetězec Subjekt, u kterého byl vzorek odebrán. IČ.
prodejce_nazev Řetězec Subjekt, u kterého byl vzorek odebrán. Název.
vyrobce_ic Řetězec Subjekt, který je výrobcem výrobku/produktu, který byl odebrán jako vzorek. IČ (PO nebo PFO) nebo zahraniční identifikátor.
vyrobce_nazev Řetězec Subjekt, který je výrobcem výrobku/produktu, který byl odebrán jako vzorek. Název.
vyrobce_stat_registrace_nazev Řetězec Subjekt, který je výrobcem výrobku/produktu, který byl odebrán jako vzorek. Název státu, ve kterém byla provedena registrace, pokud to není ČR.
vyrobce_stat_registrace_kod Řetězec Subjekt, který je výrobcem výrobku/produktu, který byl odebrán jako vzorek. Kód státu, ve kterém byla provedena registrace, pokud to není ČR. Kód je uveden dle číselníku kódů států zveřejněném http://www.mvcr.cz/clanek/kody-statu.aspx
odebral_ic Řetězec Organizace, která vzorek odebrala. IČ.
odebral_nazev Řetězec Organizace, která vzorek odebrala. Název.
adresa_kod_adm Řetězec Místo odběru vzorku. ID adresního místa v Registru územních identifikátorů, adres a nemovitostí.
adresa_kod_obce Řetězec Místo odběru vzorku. Obec - LAU 2 kód.
adresa_nazev_obce Řetězec Místo odběru vzorku. Název obce.
adresa_nazev_momc Řetězec Místo odběru vzorku. Název městského obvodu/městské části, který je vyplněn pouze v případě členěných statutárních měst.
adresa_nazev_mop Řetězec Místo odběru vzorku. Název městského obvodu Prahy, který je vyplněn pouze v případě Hlavního města Prahy.
adresa_kod_casti_obce Řetězec Místo odběru vzorku. Kód části obce vedené v ISÚI.
adresa_nazev_casti_obce Řetězec Místo odběru vzorku. Název části obce, v rámci nadřazené obce, ve které je číslován stavební objekt.
adresa_nazev_ulice Řetězec Místo odběru vzorku. Název ulice, která je navázána na adresní místo. Může být vyplněn pouze u obcí, které mají zavedenu uliční síť.
adresa_typ_so Řetězec Místo odběru vzorku. Typ stavebního objektu, může nabývat hodnot: č.p.- číslo popisné stavebního objektu č.ev.- číslo evidenční stavebního objektu.
adresa_cislo_domovni Řetězec Místo odběru vzorku. Číslo popisné nebo číslo evidenční, podle rozlišeného typu stavebního objektu.
adresa_cislo_orientacni Řetězec Místo odběru vzorku. Číslo orientační, slouží k orientaci v rámci nadřazené ulice.
adresa_znak_cisla_orientacniho Řetězec Místo odběru vzorku. Znak čísla orientačního, uveden v případě, že je znak k orientačnímu číslu přidělen.
adresa_psc Řetězec Místo odběru vzorku. Poštovní směrovací číslo.
adresa_kod_okresu Řetězec Místo odběru vzorku. Okres - LAU 1 kód.
adresa_nazev_okresu Řetězec Místo odběru vzorku. Název okresu.
adresa_kod_kraje Řetězec Místo odběru vzorku. Kraj - NUTS 3 kód.
adresa_nazev_kraje Řetězec Místo odběru vzorku. Název kraje.
adresa_budova Řetězec Místo odběru vzorku. Označení budovy jejím názvem, číslem apod.
adresa_patro Řetězec Místo odběru vzorku. Číslo patra nebo jiné označení patra.
adresa_mistnost Řetězec Místo odběru vzorku. Číslo místnosti nebo jiné označení místnosti.
adresa_text Řetězec Místo odběru vzorku. Celá adresa jako jeden řetězec.
 

Následující tabulky zobrazují předpřipravená metadata, jejichž jednotlivé položky můžete kopírovat do vlastního lokálního katalogu nebo do Národního katalogu otevřených dat (NKOD).

Metadata datové sady

Metadata datové sady

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoNázev datové sadyOdebrané vzorky
AnoPopis datové sadySeznam odebraných vzorků a výsledky jejich posouzení.
AnoPoskytovatel datNA
AnoPeriodicita aktualizacečtvrtletně
AnoSouvisející geografické území - Typ dle RÚIANST
AnoSouvisející geografické území - Kód dle RÚIAN1
NeKlíčová slovavzorek
NeJméno kurátoraNA
NeEmail kurátoraNA
NeOdkaz na dokumentaci datové sadyNA
NeKlasifikace dle EUROVOC171
NeDotčené časové období odNA
NeDotčené časové období doNA

Metadata distribuce datové sady

Metadata distribuce

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoOdkaz na datový zdrojNA
AnoFormát dat (MIME type)text/csv
AnoOdkaz na podmínky použitíNA
NeOdkaz na strojem čitelné schémaNA
NeTyp souboru (MIME typ) souboru obsahujícího schématext/csv
NeNázev datového zdrojeNA
NePlatnost odNA
NePlatnost doNA