Datová sada: Odprodej majetku

Seznam majetku nabízeného k prodeji.

Následující soubory s datovými schématy si můžete stáhnout, zahrnout do svých publikačních plánů a upravit dle vlastních potřeb.

Strojově čitelné datové schéma pro formát XML (XML Schema)

Strojově čitelné datové schéma pro formát CSV (JSON Table Schema)

Dokumentace datového schématu pro formát CSV

Název atributu Datový typ atributu Popis atributu
id Řetězec Inventární nebo pořadové číslo, jedinečné v datové sadě.
datum_porizeni Datum Datum pořízení majetku nebo datum zařazení do účetní evidence.
nazev Řetězec Název položky majetku.
popis Řetězec Popis položky majetku.
mnozstvi Desetinné číslo Množství nabízených jednotek.
jednotka Řetězec Jednotka, ve které je uvedeno množství.
adresa_kod_adm Řetězec Adresa k převzetí či adresa nemovitosti. ID adresního místa v Registru územních identifikátorů, adres a nemovitostí.
adresa_kod_obce Řetězec Adresa k převzetí či adresa nemovitosti. Obec - LAU 2 kód.
adresa_nazev_obce Řetězec Adresa k převzetí či adresa nemovitosti. Název obce.
adresa_nazev_momc Řetězec Adresa k převzetí či adresa nemovitosti. Název městského obvodu/městské části, který je vyplněn pouze v případě členěných statutárních měst.
adresa_nazev_mop Řetězec Adresa k převzetí či adresa nemovitosti. Název městského obvodu Prahy, který je vyplněn pouze v případě Hlavního města Prahy.
adresa_kod_casti_obce Řetězec Adresa k převzetí či adresa nemovitosti. Kód části obce vedené v ISÚI.
adresa_nazev_casti_obce Řetězec Adresa k převzetí či adresa nemovitosti. Název části obce, v rámci nadřazené obce, ve které je číslován stavební objekt.
adresa_nazev_ulice Řetězec Adresa k převzetí či adresa nemovitosti. Název ulice, která je navázána na adresní místo. Může být vyplněn pouze u obcí, které mají zavedenu uliční síť.
adresa_typ_so Řetězec Adresa k převzetí či adresa nemovitosti. Typ stavebního objektu, může nabývat hodnot: č.p.- číslo popisné stavebního objektu č.ev.- číslo evidenční stavebního objektu.
adresa_cislo_domovni Řetězec Adresa k převzetí či adresa nemovitosti. Číslo popisné nebo číslo evidenční, podle rozlišeného typu stavebního objektu.
adresa_cislo_orientacni Řetězec Adresa k převzetí či adresa nemovitosti. Číslo orientační, slouží k orientaci v rámci nadřazené ulice.
adresa_znak_cisla_orientacniho Řetězec Adresa k převzetí či adresa nemovitosti. Znak čísla orientačního, uveden v případě, že je znak k orientačnímu číslu přidělen.
adresa_psc Řetězec Adresa k převzetí či adresa nemovitosti. Poštovní směrovací číslo.
adresa_kod_okresu Řetězec Adresa k převzetí či adresa nemovitosti. Okres - LAU 1 kód.
adresa_nazev_okresu Řetězec Adresa k převzetí či adresa nemovitosti. Název okresu.
adresa_kod_kraje Řetězec Adresa k převzetí či adresa nemovitosti. Kraj - NUTS 3 kód.
adresa_nazev_kraje Řetězec Adresa k převzetí či adresa nemovitosti. Název kraje.
adresa_budova Řetězec Adresa k převzetí či adresa nemovitosti. Označení budovy jejím názvem, číslem apod.
adresa_patro Řetězec Adresa k převzetí či adresa nemovitosti. Číslo patra nebo jiné označení patra.
adresa_mistnost Řetězec Adresa k převzetí či adresa nemovitosti. Číslo místnosti nebo jiné označení místnosti.
adresa_text Řetězec Adresa k převzetí či adresa nemovitosti. Celá adresa jako jeden řetězec.
kategorie Řetězec Klasifikace položky majetku, doporučuje se využití kódu z číselníku Common Procurement Vocabulary.
termin Datum Termín pro zaslání požadavku.
kontaktni_osoba Řetězec Jméno a příjmení kontaktní osoby.
kontakt_telefon Řetězec Kontaktní údaj pro zájemce o položku. Telefon.
kontakt_mobil Řetězec Kontaktní údaj pro zájemce o položku. Mobilní telefon.
kontakt_email Řetězec Kontaktní údaj pro zájemce o položku. E-mail.
kontakt_url URL Kontaktní údaj pro zájemce o položku. URL webové stránky.
kontakt_idds Řetězec Kontaktní údaj pro zájemce o položku. ID datové schránky.
cena_porizovaci Desetinné číslo Pořizovací cena položky v Kč.
cena_prodejni Desetinné číslo Prodejní cena položky v Kč.
nabizejici_ic Řetězec Organizace, která majetek nabízí. IČ.
nabizejici_nazev Řetězec Organizace, která majetek nabízí. Název.
vlastnik_ic Řetězec Organizace, která je současným vlastníkem majetku (pokud je rozdílné od nabizejici). IČ.
vlastnik_nazev Řetězec Organizace, která je současným vlastníkem majetku (pokud je rozdílné od nabizejici). Název.
dokument URL Odkaz na dokument s plným zněním výzvy Nabídky nepotřebného majetku OSS.
stav Řetězec Popis stavu majetku (např. nefunkční, poškozené apod.)
 

Následující tabulky zobrazují předpřipravená metadata, jejichž jednotlivé položky můžete kopírovat do vlastního lokálního katalogu nebo do Národního katalogu otevřených dat (NKOD).

Metadata datové sady

Metadata datové sady

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoNázev datové sadyOdprodej majetku
AnoPopis datové sadySeznam majetku nabízeného k prodeji.
AnoPoskytovatel datNA
AnoPeriodicita aktualizacejednou za půl roku
AnoSouvisející geografické území - Typ dle RÚIANNA
AnoSouvisející geografické území - Kód dle RÚIANNA
NeKlíčová slovaprodej; majetek; nabídka
NeJméno kurátoraNA
NeEmail kurátoraNA
NeOdkaz na dokumentaci datové sadyNA
NeKlasifikace dle EUROVOC2812; 4663
NeDotčené časové období odNA
NeDotčené časové období doNA

Metadata distribuce datové sady

Metadata distribuce

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoOdkaz na datový zdrojNA
AnoFormát dat (MIME type)text/csv
AnoOdkaz na podmínky použitíNA
NeOdkaz na strojem čitelné schémaNA
NeTyp souboru (MIME typ) souboru obsahujícího schématext/csv
NeNázev datového zdrojeNA
NePlatnost odNA
NePlatnost doNA