Datová sada: Organizační struktura, úřední hodiny a kontakty

Základní informace o organizaci - hierarchický obraz struktury, diagram organizační struktury, seznam útvarů, pracovních a služebních míst, úřední hodiny, adresy.

Je vhodné publikovat současně s datovou sadou „Telefonní seznam organizace“.

Následující soubory s datovými schématy si můžete stáhnout, zahrnout do svých publikačních plánů a upravit dle vlastních potřeb.

Strojově čitelné datové schéma pro formát XML (XML Schema)

Strojově čitelné datové schéma pro formát CSV (JSON Table Schema)

Dokumentace datového schématu pro formát CSV

Název atributu Datový typ atributu Popis atributu
utvar Řetězec Přesný název organizačního útvaru.
popis Řetězec Stručná a výstižná charakteristika organizačního útvaru a jím vykonávaných agend.
agenda Řetězec Seznam názvů vykonávaných agend organizačním útvarem dle Registru práv a povinností včetně jejich číselných kódů.
nadriz_utvar Řetězec Název nadřízeného organizačního útvaru.
uredni_hodiny Řetězec Úřední hodiny organizačního útvaru v jednotlivých dnech uvedené formou textu.
utvar_umisteni_kod_adm Řetězec Adresa umístění organizačního útvaru. ID adresního místa v Registru územních identifikátorů, adres a nemovitostí.
utvar_umisteni_kod_obce Řetězec Adresa umístění organizačního útvaru. Obec - LAU 2 kód.
utvar_umisteni_nazev_obce Řetězec Adresa umístění organizačního útvaru. Název obce.
utvar_umisteni_nazev_momc Řetězec Adresa umístění organizačního útvaru. Název městského obvodu/městské části, který je vyplněn pouze v případě členěných statutárních měst.
utvar_umisteni_nazev_mop Řetězec Adresa umístění organizačního útvaru. Název městského obvodu Prahy, který je vyplněn pouze v případě Hlavního města Prahy.
utvar_umisteni_kod_casti_obce Řetězec Adresa umístění organizačního útvaru. Kód části obce vedené v ISÚI.
utvar_umisteni_nazev_casti_obce Řetězec Adresa umístění organizačního útvaru. Název části obce, v rámci nadřazené obce, ve které je číslován stavební objekt.
utvar_umisteni_nazev_ulice Řetězec Adresa umístění organizačního útvaru. Název ulice, která je navázána na adresní místo. Může být vyplněn pouze u obcí, které mají zavedenu uliční síť.
utvar_umisteni_typ_so Řetězec Adresa umístění organizačního útvaru. Typ stavebního objektu, může nabývat hodnot: č.p.- číslo popisné stavebního objektu č.ev.- číslo evidenční stavebního objektu.
utvar_umisteni_cislo_domovni Řetězec Adresa umístění organizačního útvaru. Číslo popisné nebo číslo evidenční, podle rozlišeného typu stavebního objektu.
utvar_umisteni_cislo_orientacni Řetězec Adresa umístění organizačního útvaru. Číslo orientační, slouží k orientaci v rámci nadřazené ulice.
utvar_umisteni_znak_cisla_orientacniho Řetězec Adresa umístění organizačního útvaru. Znak čísla orientačního, uveden v případě, že je znak k orientačnímu číslu přidělen.
utvar_umisteni_psc Řetězec Adresa umístění organizačního útvaru. Poštovní směrovací číslo.
utvar_umisteni_kod_okresu Řetězec Adresa umístění organizačního útvaru. Okres - LAU 1 kód.
utvar_umisteni_nazev_okresu Řetězec Adresa umístění organizačního útvaru. Název okresu.
utvar_umisteni_kod_kraje Řetězec Adresa umístění organizačního útvaru. Kraj - NUTS 3 kód.
utvar_umisteni_nazev_kraje Řetězec Adresa umístění organizačního útvaru. Název kraje.
utvar_umisteni_budova Řetězec Adresa umístění organizačního útvaru. Označení budovy jejím názvem, číslem apod.
utvar_umisteni_patro Řetězec Adresa umístění organizačního útvaru. Číslo patra nebo jiné označení patra.
utvar_umisteni_mistnost Řetězec Adresa umístění organizačního útvaru. Číslo místnosti nebo jiné označení místnosti.
utvar_umisteni_text Řetězec Adresa umístění organizačního útvaru. Celá adresa jako jeden řetězec.
schema URL Odkaz na umístění dokumentu s grafickým vyjádřením organizační struktury organizace.
prac_sluzeb_misto_id Řetězec Identifikace pracovního nebo služebního místa.
prac_sluzeb_misto Řetězec Název pracovního nebo služebního místa.
cinnost Řetězec Seznam základních prováděných činnosti pracovištěm v rámci vykonávaných agend organizačním útvarem.
umisteni_kod_adm Řetězec Umístění pracovního nebo služebního místa, pokud je jiné, než je umístění organizačního útvaru. ID adresního místa v Registru územních identifikátorů, adres a nemovitostí.
umisteni_kod_obce Řetězec Umístění pracovního nebo služebního místa, pokud je jiné, než je umístění organizačního útvaru. Obec - LAU 2 kód.
umisteni_nazev_obce Řetězec Umístění pracovního nebo služebního místa, pokud je jiné, než je umístění organizačního útvaru. Název obce.
umisteni_nazev_momc Řetězec Umístění pracovního nebo služebního místa, pokud je jiné, než je umístění organizačního útvaru. Název městského obvodu/městské části, který je vyplněn pouze v případě členěných statutárních měst.
umisteni_nazev_mop Řetězec Umístění pracovního nebo služebního místa, pokud je jiné, než je umístění organizačního útvaru. Název městského obvodu Prahy, který je vyplněn pouze v případě Hlavního města Prahy.
umisteni_kod_casti_obce Řetězec Umístění pracovního nebo služebního místa, pokud je jiné, než je umístění organizačního útvaru. Kód části obce vedené v ISÚI.
umisteni_nazev_casti_obce Řetězec Umístění pracovního nebo služebního místa, pokud je jiné, než je umístění organizačního útvaru. Název části obce, v rámci nadřazené obce, ve které je číslován stavební objekt.
umisteni_nazev_ulice Řetězec Umístění pracovního nebo služebního místa, pokud je jiné, než je umístění organizačního útvaru. Název ulice, která je navázána na adresní místo. Může být vyplněn pouze u obcí, které mají zavedenu uliční síť.
umisteni_typ_so Řetězec Umístění pracovního nebo služebního místa, pokud je jiné, než je umístění organizačního útvaru. Typ stavebního objektu, může nabývat hodnot: č.p.- číslo popisné stavebního objektu č.ev.- číslo evidenční stavebního objektu.
umisteni_cislo_domovni Řetězec Umístění pracovního nebo služebního místa, pokud je jiné, než je umístění organizačního útvaru. Číslo popisné nebo číslo evidenční, podle rozlišeného typu stavebního objektu.
umisteni_cislo_orientacni Řetězec Umístění pracovního nebo služebního místa, pokud je jiné, než je umístění organizačního útvaru. Číslo orientační, slouží k orientaci v rámci nadřazené ulice.
umisteni_znak_cisla_orientacniho Řetězec Umístění pracovního nebo služebního místa, pokud je jiné, než je umístění organizačního útvaru. Znak čísla orientačního, uveden v případě, že je znak k orientačnímu číslu přidělen.
umisteni_psc Řetězec Umístění pracovního nebo služebního místa, pokud je jiné, než je umístění organizačního útvaru. Poštovní směrovací číslo.
umisteni_kod_okresu Řetězec Umístění pracovního nebo služebního místa, pokud je jiné, než je umístění organizačního útvaru. Okres - LAU 1 kód.
umisteni_nazev_okresu Řetězec Umístění pracovního nebo služebního místa, pokud je jiné, než je umístění organizačního útvaru. Název okresu.
umisteni_kod_kraje Řetězec Umístění pracovního nebo služebního místa, pokud je jiné, než je umístění organizačního útvaru. Kraj - NUTS 3 kód.
umisteni_nazev_kraje Řetězec Umístění pracovního nebo služebního místa, pokud je jiné, než je umístění organizačního útvaru. Název kraje.
umisteni_budova Řetězec Umístění pracovního nebo služebního místa, pokud je jiné, než je umístění organizačního útvaru. Označení budovy jejím názvem, číslem apod.
umisteni_patro Řetězec Umístění pracovního nebo služebního místa, pokud je jiné, než je umístění organizačního útvaru. Číslo patra nebo jiné označení patra.
umisteni_mistnost Řetězec Umístění pracovního nebo služebního místa, pokud je jiné, než je umístění organizačního útvaru. Číslo místnosti nebo jiné označení místnosti.
umisteni_text Řetězec Umístění pracovního nebo služebního místa, pokud je jiné, než je umístění organizačního útvaru. Celá adresa jako jeden řetězec.
kontakt_telefon Řetězec Kontakt na pracovní nebo služební místo. Telefon.
kontakt_mobil Řetězec Kontakt na pracovní nebo služební místo. Mobilní telefon.
kontakt_email Řetězec Kontakt na pracovní nebo služební místo. E-mail.
kontakt_url URL Kontakt na pracovní nebo služební místo. URL webové stránky.
kontakt_idds Řetězec Kontakt na pracovní nebo služební místo. ID datové schránky.
 

Následující tabulky zobrazují předpřipravená metadata, jejichž jednotlivé položky můžete kopírovat do vlastního lokálního katalogu nebo do Národního katalogu otevřených dat (NKOD).

Metadata datové sady

Metadata datové sady

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoNázev datové sadyOrganizační struktura, úřední hodiny a kontakty
AnoPopis datové sadyZákladní informace o organizaci - hierarchický obraz struktury, diagram organizační struktury, seznam útvarů, pracovních a služebních míst, úřední hodiny, adresy.
AnoPoskytovatel datNA
AnoPeriodicita aktualizaceročně
AnoSouvisející geografické území - Typ dle RÚIANNA
AnoSouvisející geografické území - Kód dle RÚIANNA
NeKlíčová slovastruktura organizace, úřední hodiny, kontakty, referát, agenda, odbor
NeJméno kurátoraNA
NeEmail kurátoraNA
NeOdkaz na dokumentaci datové sadyNA
NeKlasifikace dle EUROVOC4300;1737;
NeDotčené časové období odNA
NeDotčené časové období doNA

Metadata distribuce datové sady

Metadata distribuce

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoOdkaz na datový zdrojNA
AnoFormát dat (MIME type)text/csv
AnoOdkaz na podmínky použitíNA
NeOdkaz na strojem čitelné schémaNA
NeTyp souboru (MIME typ) souboru obsahujícího schématext/csv
NeNázev datového zdrojeNA
NePlatnost odNA
NePlatnost doNA