Datová sada: Organizační struktura, úřední hodiny a kontakty

Základní informace o organizaci - hierarchický obraz struktury, diagram organizační struktury, seznam útvarů, pracovních a služebních míst, úřední hodiny, adresy.

Je vhodné publikovat současně s datovou sadou „Telefonní seznam organizace“.