Datová sada: Parky

Datová sada obsahuje základní informace o parcích, jejich rozlohách a umístěních.

Následující soubory s datovými schématy si můžete stáhnout, zahrnout do svých publikačních plánů a upravit dle vlastních potřeb.

Strojově čitelné datové schéma pro formát XML (XML Schema)

Strojově čitelné datové schéma pro formát CSV (JSON Table Schema)

Dokumentace datového schématu pro formát CSV

Název atributu Datový typ atributu Popis atributu
nazev Řetězec Oficiální název parku.
adresa_kod_adm Řetězec Adresa umístění parku. ID adresního místa v Registru územních identifikátorů, adres a nemovitostí.
adresa_kod_obce Řetězec Adresa umístění parku. Obec - LAU 2 kód.
adresa_nazev_obce Řetězec Adresa umístění parku. Název obce.
adresa_nazev_momc Řetězec Adresa umístění parku. Název městského obvodu/městské části, který je vyplněn pouze v případě členěných statutárních měst.
adresa_nazev_mop Řetězec Adresa umístění parku. Název městského obvodu Prahy, který je vyplněn pouze v případě Hlavního města Prahy.
adresa_kod_casti_obce Řetězec Adresa umístění parku. Kód části obce vedené v ISÚI.
adresa_nazev_casti_obce Řetězec Adresa umístění parku. Název části obce, v rámci nadřazené obce, ve které je číslován stavební objekt.
adresa_nazev_ulice Řetězec Adresa umístění parku. Název ulice, která je navázána na adresní místo. Může být vyplněn pouze u obcí, které mají zavedenu uliční síť.
adresa_typ_so Řetězec Adresa umístění parku. Typ stavebního objektu, může nabývat hodnot: č.p.- číslo popisné stavebního objektu č.ev.- číslo evidenční stavebního objektu.
adresa_cislo_domovni Řetězec Adresa umístění parku. Číslo popisné nebo číslo evidenční, podle rozlišeného typu stavebního objektu.
adresa_cislo_orientacni Řetězec Adresa umístění parku. Číslo orientační, slouží k orientaci v rámci nadřazené ulice.
adresa_znak_cisla_orientacniho Řetězec Adresa umístění parku. Znak čísla orientačního, uveden v případě, že je znak k orientačnímu číslu přidělen.
adresa_psc Řetězec Adresa umístění parku. Poštovní směrovací číslo.
adresa_kod_okresu Řetězec Adresa umístění parku. Okres - LAU 1 kód.
adresa_nazev_okresu Řetězec Adresa umístění parku. Název okresu.
adresa_kod_kraje Řetězec Adresa umístění parku. Kraj - NUTS 3 kód.
adresa_nazev_kraje Řetězec Adresa umístění parku. Název kraje.
adresa_budova Řetězec Adresa umístění parku. Označení budovy jejím názvem, číslem apod.
adresa_patro Řetězec Adresa umístění parku. Číslo patra nebo jiné označení patra.
adresa_mistnost Řetězec Adresa umístění parku. Číslo místnosti nebo jiné označení místnosti.
adresa_text Řetězec Adresa umístění parku. Celá adresa jako jeden řetězec.
prezdivka Řetězec Místní název parku.
pristup_od Datum Přístupnost parku během roku - datum otevření.
pristup_do Datum Přístupnost parku během roku - datum uzavření.
otevreno_od Čas Otevírací hodiny parku - hodina otevření.
otevreno_do Čas Otevírací hodiny parku - hodina uzavření.
umisteni_system Řetězec Lokalizace parku pomocí souřadnic. Souřadnicový systém podle registru EPSG označující jednotlivé systémy, např. 5514 (pro S-JTSK), 4326 (pro WGS84).
umisteni_lat Desetinné číslo Lokalizace parku pomocí souřadnic. Zeměpisná šířka.
umisteni_lon Desetinné číslo Lokalizace parku pomocí souřadnic. Zeměpisná délka.
umisteni_geobody Řetězec Lokalizace parku pomocí souřadnic. Zápis geometrie podle standardu WKT.
rozloha Desetinné číslo Celková rozloha parku ve čtverečních metrech.
jednotka Řetězec Jednotka uváděné rozlohy parku.
vlastnik_ic Řetězec Vlastník parku. IČ.
vlastnik_nazev Řetězec Vlastník parku. Název.
passport_parku URL Odkaz na passport s detailním popisem parku.
spravce_parku_ic Řetězec Subjekt zabezpečující údržbu parku. IČ.
spravce_parku_nazev Řetězec Subjekt zabezpečující údržbu parku. Název.
datum_inventarizace Datum Datum inventarizace parku.
cislovani Řetězec Popis systému číslování rozdělení ploch, výsadby a umístění jednotlivých dřevin.
mapa URL Odkaz na dokument s mapou parku a vyznačením jednotlivých částí parku, případně se zaneseným číslováním.
popis Řetězec Detailní popis parku, jeho význam, historie, výsadba, atrakce, …
passport_seceni URL Odkaz na passport s detailním popisem způsobu ošetřování zelených ploch parku.
intenzita_seceni Řetězec Harmonogram sečení parku, nebo stanovení intenzivní třídy sečení.
spravce_seceni_ic Řetězec Subjekt zabezpečující sečení parku. IČ.
spravce_seceni_nazev Řetězec Subjekt zabezpečující sečení parku. Název.
 

Následující tabulky zobrazují předpřipravená metadata, jejichž jednotlivé položky můžete kopírovat do vlastního lokálního katalogu nebo do Národního katalogu otevřených dat (NKOD).

Metadata datové sady

Metadata datové sady

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoNázev datové sadyParky
AnoPopis datové sadyDatová sada obsahuje základní informace o parcích, jejich rozlohách a umístěních.
AnoPoskytovatel datNA
AnoPeriodicita aktualizaceročně
AnoSouvisející geografické území - Typ dle RÚIANNA
AnoSouvisející geografické území - Kód dle RÚIANNA
NeKlíčová slovapark, zeleň
NeJméno kurátoraNA
NeEmail kurátoraNA
NeOdkaz na dokumentaci datové sadyNA
NeKlasifikace dle EUROVOC1260;
NeDotčené časové období odNA
NeDotčené časové období doNA

Metadata distribuce datové sady

Metadata distribuce

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoOdkaz na datový zdrojNA
AnoFormát dat (MIME type)text/csv
AnoOdkaz na podmínky použitíNA
NeOdkaz na strojem čitelné schémaNA
NeTyp souboru (MIME typ) souboru obsahujícího schématext/csv
NeNázev datového zdrojeNA
NePlatnost odNA
NePlatnost doNA