Datová sada: Plán kontrolní činnosti

Plán kontrolních akcí a zaměření kontrol publikovaný ze zákona dopředu.

Vždy je třeba pečlivě zvážit, které informace skutečně mají být zveřejněny a které nikoli, například proto, že by negativně ovlivnily výsledky kontrolní činnosti. Předpokládá se tedy poskytování informací zveřejňovaných na základě zákona v obecném popisu jako je Kontroly restaurací nebo Kontrola hospodaření ORP.