Datová sada: Pořádané akce

Akce (semináře, konference, jarmarky, kulturní, společenské, sportovní, apod.) organizované či související s OVM.

Následující soubory s datovými schématy si můžete stáhnout, zahrnout do svých publikačních plánů a upravit dle vlastních potřeb.

Strojově čitelné datové schéma pro formát XML (XML Schema)

Strojově čitelné datové schéma pro formát CSV (JSON Table Schema)

Dokumentace datového schématu pro formát CSV

Název atributu Datový typ atributu Popis atributu
id Řetězec Identifikátor akce.
poradatel_ic Řetězec Organizace, která akci pořádá. IČ.
poradatel_nazev Řetězec Organizace, která akci pořádá. Název.
adresa_kod_adm Řetězec Adresa místa konání akce. ID adresního místa v Registru územních identifikátorů, adres a nemovitostí.
adresa_kod_obce Řetězec Adresa místa konání akce. Obec - LAU 2 kód.
adresa_nazev_obce Řetězec Adresa místa konání akce. Název obce.
adresa_nazev_momc Řetězec Adresa místa konání akce. Název městského obvodu/městské části, který je vyplněn pouze v případě členěných statutárních měst.
adresa_nazev_mop Řetězec Adresa místa konání akce. Název městského obvodu Prahy, který je vyplněn pouze v případě Hlavního města Prahy.
adresa_kod_casti_obce Řetězec Adresa místa konání akce. Kód části obce vedené v ISÚI.
adresa_nazev_casti_obce Řetězec Adresa místa konání akce. Název části obce, v rámci nadřazené obce, ve které je číslován stavební objekt.
adresa_nazev_ulice Řetězec Adresa místa konání akce. Název ulice, která je navázána na adresní místo. Může být vyplněn pouze u obcí, které mají zavedenu uliční síť.
adresa_typ_so Řetězec Adresa místa konání akce. Typ stavebního objektu, může nabývat hodnot: č.p.- číslo popisné stavebního objektu č.ev.- číslo evidenční stavebního objektu.
adresa_cislo_domovni Řetězec Adresa místa konání akce. Číslo popisné nebo číslo evidenční, podle rozlišeného typu stavebního objektu.
adresa_cislo_orientacni Řetězec Adresa místa konání akce. Číslo orientační, slouží k orientaci v rámci nadřazené ulice.
adresa_znak_cisla_orientacniho Řetězec Adresa místa konání akce. Znak čísla orientačního, uveden v případě, že je znak k orientačnímu číslu přidělen.
adresa_psc Řetězec Adresa místa konání akce. Poštovní směrovací číslo.
adresa_kod_okresu Řetězec Adresa místa konání akce. Okres - LAU 1 kód.
adresa_nazev_okresu Řetězec Adresa místa konání akce. Název okresu.
adresa_kod_kraje Řetězec Adresa místa konání akce. Kraj - NUTS 3 kód.
adresa_nazev_kraje Řetězec Adresa místa konání akce. Název kraje.
adresa_budova Řetězec Adresa místa konání akce. Označení budovy jejím názvem, číslem apod.
adresa_patro Řetězec Adresa místa konání akce. Číslo patra nebo jiné označení patra.
adresa_mistnost Řetězec Adresa místa konání akce. Číslo místnosti nebo jiné označení místnosti.
adresa_text Řetězec Adresa místa konání akce. Celá adresa jako jeden řetězec.
nazev Řetězec Název pořádané akce.
typ Řetězec Upřesnění druhu akce (seminář; konference; jarmark; zasedání; …).
anotace Řetězec Popis akce.
datum_od Datum Datum plánovaného uskutečnění akce.
cas_od Čas Stanovená hodina zahájení akce.
datum_do Datum Datum plánovaného ukončení akce.
cas_do Čas Stanovená hodina ukončení akce.
vstupne_castka Desetinné číslo Cena vstupného. Částka.
vstupne_mena Řetězec Cena vstupného. Zkratka měny dle ISO 4217.
umisteni_system Řetězec GPS místa konání akce. Souřadnicový systém podle registru EPSG označující jednotlivé systémy, např. 5514 (pro S-JTSK), 4326 (pro WGS84).
umisteni_lat Desetinné číslo GPS místa konání akce. Zeměpisná šířka.
umisteni_lon Desetinné číslo GPS místa konání akce. Zeměpisná délka.
umisteni_geobody Řetězec GPS místa konání akce. Zápis geometrie podle standardu WKT.
plakat URL Odkaz na plakát k dané akci.
web URL Odkaz na webové stránky (pokud jsou k dispozici).
 

Následující tabulky zobrazují předpřipravená metadata, jejichž jednotlivé položky můžete kopírovat do vlastního lokálního katalogu nebo do Národního katalogu otevřených dat (NKOD).

Metadata datové sady

Metadata datové sady

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoNázev datové sadyPořádané akce
AnoPopis datové sadyAkce (semináře, konference, jarmarky, kulturní, společenské, sportovní, apod.) organizované či související s OVM.
AnoPoskytovatel datNA
AnoPeriodicita aktualizacetýdně
AnoSouvisející geografické území - Typ dle RÚIANNA
AnoSouvisející geografické území - Kód dle RÚIANNA
NeKlíčová slovaAkce; Plánovaná akce; konference; seminář;
NeJméno kurátoraNA
NeEmail kurátoraNA
NeOdkaz na dokumentaci datové sadyNA
NeKlasifikace dle EUROVOC1780; 5723;
NeDotčené časové období odNA
NeDotčené časové období doNA

Metadata distribuce datové sady

Metadata distribuce

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoOdkaz na datový zdrojNA
AnoFormát dat (MIME type)text/csv
AnoOdkaz na podmínky použitíNA
NeOdkaz na strojem čitelné schémaNA
NeTyp souboru (MIME typ) souboru obsahujícího schématext/csv
NeNázev datového zdrojeNA
NePlatnost odNA
NePlatnost doNA