Datová sada: Seznam poradních orgánů organizace

Seznam poradních orgánů, poradenských společností a poradců vykonávajících činnost pro ministerstva, centrální orgány, kraje a OVM.

Následující soubory s datovými schématy si můžete stáhnout, zahrnout do svých publikačních plánů a upravit dle vlastních potřeb.

Strojově čitelné datové schéma pro formát XML (XML Schema)

Strojově čitelné datové schéma pro formát CSV (JSON Table Schema)

Dokumentace datového schématu pro formát CSV

Název atributu Datový typ atributu Popis atributu
id_poradniho_subjektu Řetězec Identifikační číslo poradního subjektu (fyzická či právnická osoba)
poradni_subjekt_ic Řetězec Poradní subjekt (jméno poradce či název firmy či organizace) IČ.
poradni_subjekt_nazev Řetězec Poradní subjekt (jméno poradce či název firmy či organizace) Název.
adresa_kod_adm Řetězec Adresa poradního subjektu. ID adresního místa v Registru územních identifikátorů, adres a nemovitostí.
adresa_kod_obce Řetězec Adresa poradního subjektu. Obec - LAU 2 kód.
adresa_nazev_obce Řetězec Adresa poradního subjektu. Název obce.
adresa_nazev_momc Řetězec Adresa poradního subjektu. Název městského obvodu/městské části, který je vyplněn pouze v případě členěných statutárních měst.
adresa_nazev_mop Řetězec Adresa poradního subjektu. Název městského obvodu Prahy, který je vyplněn pouze v případě Hlavního města Prahy.
adresa_kod_casti_obce Řetězec Adresa poradního subjektu. Kód části obce vedené v ISÚI.
adresa_nazev_casti_obce Řetězec Adresa poradního subjektu. Název části obce, v rámci nadřazené obce, ve které je číslován stavební objekt.
adresa_nazev_ulice Řetězec Adresa poradního subjektu. Název ulice, která je navázána na adresní místo. Může být vyplněn pouze u obcí, které mají zavedenu uliční síť.
adresa_typ_so Řetězec Adresa poradního subjektu. Typ stavebního objektu, může nabývat hodnot: č.p.- číslo popisné stavebního objektu č.ev.- číslo evidenční stavebního objektu.
adresa_cislo_domovni Řetězec Adresa poradního subjektu. Číslo popisné nebo číslo evidenční, podle rozlišeného typu stavebního objektu.
adresa_cislo_orientacni Řetězec Adresa poradního subjektu. Číslo orientační, slouží k orientaci v rámci nadřazené ulice.
adresa_znak_cisla_orientacniho Řetězec Adresa poradního subjektu. Znak čísla orientačního, uveden v případě, že je znak k orientačnímu číslu přidělen.
adresa_psc Řetězec Adresa poradního subjektu. Poštovní směrovací číslo.
adresa_kod_okresu Řetězec Adresa poradního subjektu. Okres - LAU 1 kód.
adresa_nazev_okresu Řetězec Adresa poradního subjektu. Název okresu.
adresa_kod_kraje Řetězec Adresa poradního subjektu. Kraj - NUTS 3 kód.
adresa_nazev_kraje Řetězec Adresa poradního subjektu. Název kraje.
adresa_budova Řetězec Adresa poradního subjektu. Označení budovy jejím názvem, číslem apod.
adresa_patro Řetězec Adresa poradního subjektu. Číslo patra nebo jiné označení patra.
adresa_mistnost Řetězec Adresa poradního subjektu. Číslo místnosti nebo jiné označení místnosti.
adresa_text Řetězec Adresa poradního subjektu. Celá adresa jako jeden řetězec.
smlouva_od Datum Období poskytnutí služeb od.
smlouva_do Datum Období poskytnutí služeb do.
typ_smlouvy Řetězec Druh podepsané smlouvy, např. DPČ, DPP, bez smlouvy.
predmet_cinnosti Řetězec Oblast poradenské služby, např. konzultace, překlad, revize, audit.
odmena_castka Desetinné číslo Hodinová sazba na smlouvu. Částka.
odmena_mena Řetězec Hodinová sazba na smlouvu. Zkratka měny dle ISO 4217.
 

Následující tabulky zobrazují předpřipravená metadata, jejichž jednotlivé položky můžete kopírovat do vlastního lokálního katalogu nebo do Národního katalogu otevřených dat (NKOD).

Metadata datové sady

Metadata datové sady

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoNázev datové sadySeznam poradních orgánů organizace
AnoPopis datové sadySeznam poradních orgánů, poradenských společností a poradců vykonávajících činnost pro ministerstva, centrální orgány, kraje a OVM.
AnoPoskytovatel datNA
AnoPeriodicita aktualizaceR/P2Y
AnoSouvisející geografické území - Typ dle RÚIANNA
AnoSouvisející geografické území - Kód dle RÚIANNA
NeKlíčová slovaporadentsví, poradce
NeJméno kurátoraNA
NeEmail kurátoraNA
NeOdkaz na dokumentaci datové sadyNA
NeKlasifikace dle EUROVOC6846
NeDotčené časové období odNA
NeDotčené časové období doNA

Metadata distribuce datové sady

Metadata distribuce

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoOdkaz na datový zdrojNA
AnoFormát dat (MIME type)text/csv
AnoOdkaz na podmínky použitíNA
NeOdkaz na strojem čitelné schémaNA
NeTyp souboru (MIME typ) souboru obsahujícího schématext/csv
NeNázev datového zdrojeNA
NePlatnost odNA
NePlatnost doNA