Datová sada: Poskytované dotace a granty za instituci/město/obec/kraj

Seznam poskytnutých dotací a jiných příspěvků (přiznané, čerpané, míra a čas čerpání, využití, spoluúčast, poskytovatel, podmínky) mimo fondy EU.

Následující soubory s datovými schématy si můžete stáhnout, zahrnout do svých publikačních plánů a upravit dle vlastních potřeb.

Strojově čitelné datové schéma pro formát XML (XML Schema)

Strojově čitelné datové schéma pro formát CSV (JSON Table Schema)

Dokumentace datového schématu pro formát CSV

Název atributu Datový typ atributu Popis atributu
id Řetězec Identifikátor projektu, na kterém byla poskytnuta dotace.
poskytovatel_ic Řetězec Organizace, která poskytla dotaci. IČ.
poskytovatel_nazev Řetězec Organizace, která poskytla dotaci. Název.
adresa_umisteni_kod_adm Řetězec Adresa místa, na kterém je projekt realizován. ID adresního místa v Registru územních identifikátorů, adres a nemovitostí.
adresa_umisteni_kod_obce Řetězec Adresa místa, na kterém je projekt realizován. Obec - LAU 2 kód.
adresa_umisteni_nazev_obce Řetězec Adresa místa, na kterém je projekt realizován. Název obce.
adresa_umisteni_nazev_momc Řetězec Adresa místa, na kterém je projekt realizován. Název městského obvodu/městské části, který je vyplněn pouze v případě členěných statutárních měst.
adresa_umisteni_nazev_mop Řetězec Adresa místa, na kterém je projekt realizován. Název městského obvodu Prahy, který je vyplněn pouze v případě Hlavního města Prahy.
adresa_umisteni_kod_casti_obce Řetězec Adresa místa, na kterém je projekt realizován. Kód části obce vedené v ISÚI.
adresa_umisteni_nazev_casti_obce Řetězec Adresa místa, na kterém je projekt realizován. Název části obce, v rámci nadřazené obce, ve které je číslován stavební objekt.
adresa_umisteni_nazev_ulice Řetězec Adresa místa, na kterém je projekt realizován. Název ulice, která je navázána na adresní místo. Může být vyplněn pouze u obcí, které mají zavedenu uliční síť.
adresa_umisteni_typ_so Řetězec Adresa místa, na kterém je projekt realizován. Typ stavebního objektu, může nabývat hodnot: č.p.- číslo popisné stavebního objektu č.ev.- číslo evidenční stavebního objektu.
adresa_umisteni_cislo_domovni Řetězec Adresa místa, na kterém je projekt realizován. Číslo popisné nebo číslo evidenční, podle rozlišeného typu stavebního objektu.
adresa_umisteni_cislo_orientacni Řetězec Adresa místa, na kterém je projekt realizován. Číslo orientační, slouží k orientaci v rámci nadřazené ulice.
adresa_umisteni_znak_cisla_orientacniho Řetězec Adresa místa, na kterém je projekt realizován. Znak čísla orientačního, uveden v případě, že je znak k orientačnímu číslu přidělen.
adresa_umisteni_psc Řetězec Adresa místa, na kterém je projekt realizován. Poštovní směrovací číslo.
adresa_umisteni_kod_okresu Řetězec Adresa místa, na kterém je projekt realizován. Okres - LAU 1 kód.
adresa_umisteni_nazev_okresu Řetězec Adresa místa, na kterém je projekt realizován. Název okresu.
adresa_umisteni_kod_kraje Řetězec Adresa místa, na kterém je projekt realizován. Kraj - NUTS 3 kód.
adresa_umisteni_nazev_kraje Řetězec Adresa místa, na kterém je projekt realizován. Název kraje.
adresa_umisteni_budova Řetězec Adresa místa, na kterém je projekt realizován. Označení budovy jejím názvem, číslem apod.
adresa_umisteni_patro Řetězec Adresa místa, na kterém je projekt realizován. Číslo patra nebo jiné označení patra.
adresa_umisteni_mistnost Řetězec Adresa místa, na kterém je projekt realizován. Číslo místnosti nebo jiné označení místnosti.
adresa_umisteni_text Řetězec Adresa místa, na kterém je projekt realizován. Celá adresa jako jeden řetězec.
prijemce_ic Řetězec Příjemce. IČ.
prijemce_nazev Řetězec Příjemce. Název.
prijemce_fyz_os_jmeno Řetězec Příjemce (fyzická osoba). Jméno.
prijemce_fyz_os_prijmeni Řetězec Příjemce (fyzická osoba). Příjmení.
prijemce_fyz_os_tituly_pred Řetězec Příjemce (fyzická osoba). Tituly před jménem.
prijemce_fyz_os_tituly_za Řetězec Příjemce (fyzická osoba). Tituly za jménem.
prijemce_fyz_os_text Řetězec Příjemce (fyzická osoba). Celé jméno jako jeden řetězec.
realizace_celkem_castka Desetinné číslo Celková potřebná častka pro realizaci. Částka.
realizace_celkem_mena Řetězec Celková potřebná častka pro realizaci. Zkratka měny dle ISO 4217.
dotace_schvaleno_castka Desetinné číslo Schválená dotace. Částka.
dotace_schvaleno_mena Řetězec Schválená dotace. Zkratka měny dle ISO 4217.
dotace_podil Desetinné Číslo Podíl dotace na celkové částce.
dotace_vycerpano_castka Desetinné číslo Celková vyčerpaná dotace. Částka.
dotace_vycerpano_mena Řetězec Celková vyčerpaná dotace. Zkratka měny dle ISO 4217.
predano Datum Datum zaslání/předání dotace.
predmet_uhrady Řetězec Na co je finanční podpora použita.
podminky_uziti Řetězec Podmínky, za kterých je možné dotaci využít.
 

Následující tabulky zobrazují předpřipravená metadata, jejichž jednotlivé položky můžete kopírovat do vlastního lokálního katalogu nebo do Národního katalogu otevřených dat (NKOD).

Metadata datové sady

Metadata datové sady

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoNázev datové sadyPoskytované dotace a granty za instituci/město/obec/kraj
AnoPopis datové sadySeznam poskytnutých dotací a jiných příspěvků (přiznané, čerpané, míra a čas čerpání, využití, spoluúčast, poskytovatel, podmínky) mimo fondy EU.
AnoPoskytovatel datNA
AnoPeriodicita aktualizaceročně
AnoSouvisející geografické území - Typ dle RÚIANNA
AnoSouvisející geografické území - Kód dle RÚIANNA
NeKlíčová slovadotace; dotovaný projekt
NeJméno kurátoraNA
NeEmail kurátoraNA
NeOdkaz na dokumentaci datové sadyNA
NeKlasifikace dle EUROVOC135012
NeDotčené časové období odNA
NeDotčené časové období doNA

Metadata distribuce datové sady

Metadata distribuce

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoOdkaz na datový zdrojNA
AnoFormát dat (MIME type)text/csv
AnoOdkaz na podmínky použitíNA
NeOdkaz na strojem čitelné schémaNA
NeTyp souboru (MIME typ) souboru obsahujícího schématext/csv
NeNázev datového zdrojeNA
NePlatnost odNA
NePlatnost doNA