Datová sada: Přestupky

Informace o přestupcích spadajících do agendy organizace dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Nutné dbát na ochranu osobních údajů. Není možné bez dalšího zveřejnit neanonymizované plné texty rozhodnutí, nebo v parametru popis přestupku uvádět informace, které by mohly vést k identifikaci fyzické osoby.

Následující soubory s datovými schématy si můžete stáhnout, zahrnout do svých publikačních plánů a upravit dle vlastních potřeb.

Strojově čitelné datové schéma pro formát XML (XML Schema)

Strojově čitelné datové schéma pro formát CSV (JSON Table Schema)

Dokumentace datového schématu pro formát CSV

Název atributu Datový typ atributu Popis atributu
adresa_kod_adm Řetězec Místo přestupku. ID adresního místa v Registru územních identifikátorů, adres a nemovitostí.
adresa_kod_obce Řetězec Místo přestupku. Obec - LAU 2 kód.
adresa_nazev_obce Řetězec Místo přestupku. Název obce.
adresa_nazev_momc Řetězec Místo přestupku. Název městského obvodu/městské části, který je vyplněn pouze v případě členěných statutárních měst.
adresa_nazev_mop Řetězec Místo přestupku. Název městského obvodu Prahy, který je vyplněn pouze v případě Hlavního města Prahy.
adresa_kod_casti_obce Řetězec Místo přestupku. Kód části obce vedené v ISÚI.
adresa_nazev_casti_obce Řetězec Místo přestupku. Název části obce, v rámci nadřazené obce, ve které je číslován stavební objekt.
adresa_nazev_ulice Řetězec Místo přestupku. Název ulice, která je navázána na adresní místo. Může být vyplněn pouze u obcí, které mají zavedenu uliční síť.
adresa_typ_so Řetězec Místo přestupku. Typ stavebního objektu, může nabývat hodnot: č.p.- číslo popisné stavebního objektu č.ev.- číslo evidenční stavebního objektu.
adresa_cislo_domovni Řetězec Místo přestupku. Číslo popisné nebo číslo evidenční, podle rozlišeného typu stavebního objektu.
adresa_cislo_orientacni Řetězec Místo přestupku. Číslo orientační, slouží k orientaci v rámci nadřazené ulice.
adresa_znak_cisla_orientacniho Řetězec Místo přestupku. Znak čísla orientačního, uveden v případě, že je znak k orientačnímu číslu přidělen.
adresa_psc Řetězec Místo přestupku. Poštovní směrovací číslo.
adresa_kod_okresu Řetězec Místo přestupku. Okres - LAU 1 kód.
adresa_nazev_okresu Řetězec Místo přestupku. Název okresu.
adresa_kod_kraje Řetězec Místo přestupku. Kraj - NUTS 3 kód.
adresa_nazev_kraje Řetězec Místo přestupku. Název kraje.
adresa_budova Řetězec Místo přestupku. Označení budovy jejím názvem, číslem apod.
adresa_patro Řetězec Místo přestupku. Číslo patra nebo jiné označení patra.
adresa_mistnost Řetězec Místo přestupku. Číslo místnosti nebo jiné označení místnosti.
adresa_text Řetězec Místo přestupku. Celá adresa jako jeden řetězec.
nazev Řetězec Místní název části, kde k přestupku došlo.
datum Datum Datum, kdy došlo k přestupku.
prestupek Řetězec Jednoduchý popis nebo charakteristika přestupku.
paragraf Řetězec Čísla paragrafu zákona č.200/1990 Sb, na jejichž základě byl přestupek klasifikován.
sankce Řetězec Sankce za správní delikty podle § 24 odst. 6, zák. č. 379/2005 Sb.
pocet_osob Celé číslo Počet osob zapojených do přestupku.
popis Řetězec Detailní popis přestupku.
reseni Řetězec Způsob vyřešení přestupku.
 

Následující tabulky zobrazují předpřipravená metadata, jejichž jednotlivé položky můžete kopírovat do vlastního lokálního katalogu nebo do Národního katalogu otevřených dat (NKOD).

Metadata datové sady

Metadata datové sady

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoNázev datové sadyPřestupky
AnoPopis datové sadyInformace o přestupcích spadajících do agendy organizace dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
AnoPoskytovatel datNA
AnoPeriodicita aktualizaceměsíčně
AnoSouvisející geografické území - Typ dle RÚIANNA
AnoSouvisející geografické území - Kód dle RÚIANNA
NeKlíčová slovapřestupek
NeJméno kurátoraNA
NeEmail kurátoraNA
NeOdkaz na dokumentaci datové sadyNA
NeKlasifikace dle EUROVOC7944;6612;5571;
NeDotčené časové období odNA
NeDotčené časové období doNA

Metadata distribuce datové sady

Metadata distribuce

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoOdkaz na datový zdrojNA
AnoFormát dat (MIME type)text/csv
AnoOdkaz na podmínky použitíNA
NeOdkaz na strojem čitelné schémaNA
NeTyp souboru (MIME typ) souboru obsahujícího schématext/csv
NeNázev datového zdrojeNA
NePlatnost odNA
NePlatnost doNA