Datová sada: Přestupky

Informace o přestupcích spadajících do agendy organizace dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Nutné dbát na ochranu osobních údajů. Není možné bez dalšího zveřejnit neanonymizované plné texty rozhodnutí, nebo v parametru popis přestupku uvádět informace, které by mohly vést k identifikaci fyzické osoby.