Datová sada: Přestupky

Informace o přestupcích spadajících do agendy organizace dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Nutné dbát na ochranu osobních údajů. Není možné bez dalšího zveřejnit neanonymizované plné texty rozhodnutí, nebo v parametru popis přestupku uvádět informace, které by mohly vést k identifikaci fyzické osoby.

  • datova-sada/prestupky.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • autor: 127.0.0.1