Datová sada: Pronajatý/vlastněný/spravovaný majetek, který není v CRABU

Nemovitosti a jiný majetek, které nejsou v evidenci CRAB. Majetek k pronájmu, pronajatý majetek, ceny a případně způsob určení ceny, zájemci, nájemci, čas a trvání pronájmu.

Následující soubory s datovými schématy si můžete stáhnout, zahrnout do svých publikačních plánů a upravit dle vlastních potřeb.

Strojově čitelné datové schéma pro formát XML (XML Schema)

Strojově čitelné datové schéma pro formát CSV (JSON Table Schema)

Dokumentace datového schématu pro formát CSV

Název atributu Datový typ atributu Popis atributu
vlastnik_ic Řetězec Organizace jako vlastník/správce. IČ.
vlastnik_nazev Řetězec Organizace jako vlastník/správce. Název.
adresa_kod_adm Řetězec Adresa umístění (identifikace). ID adresního místa v Registru územních identifikátorů, adres a nemovitostí.
adresa_kod_obce Řetězec Adresa umístění (identifikace). Obec - LAU 2 kód.
adresa_nazev_obce Řetězec Adresa umístění (identifikace). Název obce.
adresa_nazev_momc Řetězec Adresa umístění (identifikace). Název městského obvodu/městské části, který je vyplněn pouze v případě členěných statutárních měst.
adresa_nazev_mop Řetězec Adresa umístění (identifikace). Název městského obvodu Prahy, který je vyplněn pouze v případě Hlavního města Prahy.
adresa_kod_casti_obce Řetězec Adresa umístění (identifikace). Kód části obce vedené v ISÚI.
adresa_nazev_casti_obce Řetězec Adresa umístění (identifikace). Název části obce, v rámci nadřazené obce, ve které je číslován stavební objekt.
adresa_nazev_ulice Řetězec Adresa umístění (identifikace). Název ulice, která je navázána na adresní místo. Může být vyplněn pouze u obcí, které mají zavedenu uliční síť.
adresa_typ_so Řetězec Adresa umístění (identifikace). Typ stavebního objektu, může nabývat hodnot: č.p.- číslo popisné stavebního objektu č.ev.- číslo evidenční stavebního objektu.
adresa_cislo_domovni Řetězec Adresa umístění (identifikace). Číslo popisné nebo číslo evidenční, podle rozlišeného typu stavebního objektu.
adresa_cislo_orientacni Řetězec Adresa umístění (identifikace). Číslo orientační, slouží k orientaci v rámci nadřazené ulice.
adresa_znak_cisla_orientacniho Řetězec Adresa umístění (identifikace). Znak čísla orientačního, uveden v případě, že je znak k orientačnímu číslu přidělen.
adresa_psc Řetězec Adresa umístění (identifikace). Poštovní směrovací číslo.
adresa_kod_okresu Řetězec Adresa umístění (identifikace). Okres - LAU 1 kód.
adresa_nazev_okresu Řetězec Adresa umístění (identifikace). Název okresu.
adresa_kod_kraje Řetězec Adresa umístění (identifikace). Kraj - NUTS 3 kód.
adresa_nazev_kraje Řetězec Adresa umístění (identifikace). Název kraje.
adresa_budova Řetězec Adresa umístění (identifikace). Označení budovy jejím názvem, číslem apod.
adresa_patro Řetězec Adresa umístění (identifikace). Číslo patra nebo jiné označení patra.
adresa_mistnost Řetězec Adresa umístění (identifikace). Číslo místnosti nebo jiné označení místnosti.
adresa_text Řetězec Adresa umístění (identifikace). Celá adresa jako jeden řetězec.
katastr Řetězec Katastrální území.
ucel_uziti Řetězec Účel užití.
vlastnictvi Řetězec Typ vlastnictvní(státní; nestátní; podíl státní i nestátní).
plocha_celkem Desetinné číslo Celková plocha objektu - celkem (m2).
plocha_volna_celkem Desetinné číslo Volná plocha objektu - celkem (m2).
org_plocha_celkem Desetinné číslo Organizací užívaná plocha objektu - celkem (m2).
org_uzivani_vztah Řetězec Užívací vztah - (bezúplatný/úplatný).
org_uzivani_vztah_cena_castka Desetinné číslo Užívací vztah - částka za úplatný vztah za rok. Částka.
org_uzivani_vztah_cena_mena Řetězec Užívací vztah - částka za úplatný vztah za rok. Zkratka měny dle ISO 4217.
org_vydaje_provoz_castka Desetinné číslo Výdaje za provoz a údržbu (včetně případných oprav nad 40 tis.) Částka.
org_vydaje_provoz_mena Řetězec Výdaje za provoz a údržbu (včetně případných oprav nad 40 tis.) Zkratka měny dle ISO 4217.
uzivatel_ic Řetězec Další uživatelé objektu a spoluvlastníci. IČ (PO nebo PFO) nebo zahraniční identifikátor.
uzivatel_nazev Řetězec Další uživatelé objektu a spoluvlastníci. Název.
uzivatel_stat_registrace_nazev Řetězec Další uživatelé objektu a spoluvlastníci. Název státu, ve kterém byla provedena registrace, pokud to není ČR.
uzivatel_stat_registrace_kod Řetězec Další uživatelé objektu a spoluvlastníci. Kód státu, ve kterém byla provedena registrace, pokud to není ČR. Kód je uveden dle číselníku kódů států zveřejněném http://www.mvcr.cz/clanek/kody-statu.aspx
uzivatel_fyz_osoba_jmeno Řetězec Další uživatelé objektu a spoluvlastníci (fyzická osoba). Jméno.
uzivatel_fyz_osoba_prijmeni Řetězec Další uživatelé objektu a spoluvlastníci (fyzická osoba). Příjmení.
uzivatel_fyz_osoba_tituly_pred Řetězec Další uživatelé objektu a spoluvlastníci (fyzická osoba). Tituly před jménem.
uzivatel_fyz_osoba_tituly_za Řetězec Další uživatelé objektu a spoluvlastníci (fyzická osoba). Tituly za jménem.
uzivatel_fyz_osoba_text Řetězec Další uživatelé objektu a spoluvlastníci (fyzická osoba). Celé jméno jako jeden řetězec.
uziv_plocha_celkem Desetinné číslo Užívaná plocha objektu - celkem (m2).
uziv_uzivani_vztah Řetězec Užívací vztah - (bezúplatný/úplatný).
uziv_uzivani_vztah_cena_castka Desetinné číslo Užívací vztah - částka za úplatný vztah za rok. Částka.
uziv_uzivani_vztah_cena_mena Řetězec Užívací vztah - částka za úplatný vztah za rok. Zkratka měny dle ISO 4217.
uziv_vydaje_provoz_castka Desetinné číslo Výdaje za provoz a údržbu (včetně oprav nad 40 tis.). Částka.
uziv_vydaje_provoz_mena Řetězec Výdaje za provoz a údržbu (včetně oprav nad 40 tis.). Zkratka měny dle ISO 4217.
 

Následující tabulky zobrazují předpřipravená metadata, jejichž jednotlivé položky můžete kopírovat do vlastního lokálního katalogu nebo do Národního katalogu otevřených dat (NKOD).

Metadata datové sady

Metadata datové sady

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoNázev datové sadyPronajatý/vlastněný/spravovaný majetek, který není v CRABU
AnoPopis datové sadyNemovitosti a jiný majetek, které nejsou v evidenci CRAB. Majetek k pronájmu, pronajatý majetek, ceny a případně způsob určení ceny, zájemci, nájemci, čas a trvání pronájmu.
AnoPoskytovatel datNA
AnoPeriodicita aktualizaceměsíčně
AnoSouvisející geografické území - Typ dle RÚIANNA
AnoSouvisející geografické území - Kód dle RÚIANNA
NeKlíčová slovacrab; budova; registr budov; pronájem; nemovitost; vlastnictví nemovitosti
NeJméno kurátoraNA
NeEmail kurátoraNA
NeOdkaz na dokumentaci datové sadyNA
NeKlasifikace dle EUROVOC2813; 4834
NeDotčené časové období odNA
NeDotčené časové období doNA

Metadata distribuce datové sady

Metadata distribuce

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoOdkaz na datový zdrojNA
AnoFormát dat (MIME type)text/csv
AnoOdkaz na podmínky použitíNA
NeOdkaz na strojem čitelné schémaNA
NeTyp souboru (MIME typ) souboru obsahujícího schématext/csv
NeNázev datového zdrojeNA
NePlatnost odNA
NePlatnost doNA