Datová sada: Provedené kontroly

Seznam provedených kontrol.

Následující soubory s datovými schématy si můžete stáhnout, zahrnout do svých publikačních plánů a upravit dle vlastních potřeb.

Strojově čitelné datové schéma pro formát XML (XML Schema)

Strojově čitelné datové schéma pro formát CSV (JSON Table Schema)

Dokumentace datového schématu pro formát CSV

Název atributu Datový typ atributu Popis atributu
id Řetězec Jednoznačné ID kontroly v rámci datové sady.
adresa_kod_adm Řetězec Místo, na kterém byla provedena kontrola. ID adresního místa v Registru územních identifikátorů, adres a nemovitostí.
adresa_kod_obce Řetězec Místo, na kterém byla provedena kontrola. Obec - LAU 2 kód.
adresa_nazev_obce Řetězec Místo, na kterém byla provedena kontrola. Název obce.
adresa_nazev_momc Řetězec Místo, na kterém byla provedena kontrola. Název městského obvodu/městské části, který je vyplněn pouze v případě členěných statutárních měst.
adresa_nazev_mop Řetězec Místo, na kterém byla provedena kontrola. Název městského obvodu Prahy, který je vyplněn pouze v případě Hlavního města Prahy.
adresa_kod_casti_obce Řetězec Místo, na kterém byla provedena kontrola. Kód části obce vedené v ISÚI.
adresa_nazev_casti_obce Řetězec Místo, na kterém byla provedena kontrola. Název části obce, v rámci nadřazené obce, ve které je číslován stavební objekt.
adresa_nazev_ulice Řetězec Místo, na kterém byla provedena kontrola. Název ulice, která je navázána na adresní místo. Může být vyplněn pouze u obcí, které mají zavedenu uliční síť.
adresa_typ_so Řetězec Místo, na kterém byla provedena kontrola. Typ stavebního objektu, může nabývat hodnot: č.p.- číslo popisné stavebního objektu č.ev.- číslo evidenční stavebního objektu.
adresa_cislo_domovni Řetězec Místo, na kterém byla provedena kontrola. Číslo popisné nebo číslo evidenční, podle rozlišeného typu stavebního objektu.
adresa_cislo_orientacni Řetězec Místo, na kterém byla provedena kontrola. Číslo orientační, slouží k orientaci v rámci nadřazené ulice.
adresa_znak_cisla_orientacniho Řetězec Místo, na kterém byla provedena kontrola. Znak čísla orientačního, uveden v případě, že je znak k orientačnímu číslu přidělen.
adresa_psc Řetězec Místo, na kterém byla provedena kontrola. Poštovní směrovací číslo.
adresa_kod_okresu Řetězec Místo, na kterém byla provedena kontrola. Okres - LAU 1 kód.
adresa_nazev_okresu Řetězec Místo, na kterém byla provedena kontrola. Název okresu.
adresa_kod_kraje Řetězec Místo, na kterém byla provedena kontrola. Kraj - NUTS 3 kód.
adresa_nazev_kraje Řetězec Místo, na kterém byla provedena kontrola. Název kraje.
adresa_budova Řetězec Místo, na kterém byla provedena kontrola. Označení budovy jejím názvem, číslem apod.
adresa_patro Řetězec Místo, na kterém byla provedena kontrola. Číslo patra nebo jiné označení patra.
adresa_mistnost Řetězec Místo, na kterém byla provedena kontrola. Číslo místnosti nebo jiné označení místnosti.
adresa_text Řetězec Místo, na kterém byla provedena kontrola. Celá adresa jako jeden řetězec.
datum_od Datum Datum zahájení kontroly.
datum_do Datum Datum ukončení kontroly.
subjekt_ic Řetězec Subjekt, který byl kontrolován. IČ.
subjekt_nazev Řetězec Subjekt, který byl kontrolován. Název.
kontrolni_organ_ic Řetězec Organizace, která kontrolu provedla. IČ.
kontrolni_organ_nazev Řetězec Organizace, která kontrolu provedla. Název.
vysledek Řetězec Popis výsledku kontroly.
url URL Odkaz na dokument s výsledky kontroly nebo Protokol o kontrole.
predmet Řetězec Předmět kontroly.
navazuje Řetězec ID předcházející kontroly, pokud se jedná o navazující kontrolu.
 

Následující tabulky zobrazují předpřipravená metadata, jejichž jednotlivé položky můžete kopírovat do vlastního lokálního katalogu nebo do Národního katalogu otevřených dat (NKOD).

Metadata datové sady

Metadata datové sady

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoNázev datové sadyProvedené kontroly
AnoPopis datové sadySeznam provedených kontrol.
AnoPoskytovatel datNA
AnoPeriodicita aktualizaceročně
AnoSouvisející geografické území - Typ dle RÚIANST
AnoSouvisející geografické území - Kód dle RÚIAN1
NeKlíčová slovakontrola; inspekce
NeJméno kurátoraNA
NeEmail kurátoraNA
NeOdkaz na dokumentaci datové sadyNA - nahradíme později
NeKlasifikace dle EUROVOC171
NeDotčené časové období odNA
NeDotčené časové období doNA

Metadata distribuce datové sady

Metadata distribuce

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoOdkaz na datový zdrojNA
AnoFormát dat (MIME type)text/csv
AnoOdkaz na podmínky použitíNA
NeOdkaz na strojem čitelné schémaNA - nahradíme později
NeTyp souboru (MIME typ) souboru obsahujícího schématext/csv
NeNázev datového zdrojeNA
NePlatnost odNA
NePlatnost doNA