Datová sada: Pravomocné pokuty

Seznam úřadem uložených pokut v právní moci.

Při výběru pokut ke zveřejnění je třeba zoblednit zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. To se týká především dat o pokutách podnikajících i nepodnikajících fyzických osob. Dále je třeba nezapomenout na odstraňování záznamů o pokutách v případě, že byla pokuta soudem zrušena.

Následující soubory s datovými schématy si můžete stáhnout, zahrnout do svých publikačních plánů a upravit dle vlastních potřeb.

Strojově čitelné datové schéma pro formát XML (XML Schema)

Strojově čitelné datové schéma pro formát CSV (JSON Table Schema)

Dokumentace datového schématu pro formát CSV

Název atributu Datový typ atributu Popis atributu
id Řetězec Jednoznačné ID pokuty v rámci datové sady.
pravni_moc Datum Datum, kdy pokuta nabyla právní moci.
kontrola Řetězec Jednoznačné ID kontroly, ke které se pokuta vztahuje, pokud byla pokuta uložena na základě zjištění z kontroly, o níž jsou zveřejněná data v jiné datové sadě.
pokuta Desetinné číslo Výše uložené pokuty v Kč bez započtení správních či jiných poplatků.
zakon Řetězec Označení právního předpisu, za jehož porušení byla pokuta uložena.
paragraf Řetězec Označení ustanovení právního předpisu, za jehož porušení byla pokuta uložena.
popis Řetězec Popis pochybení, za nějž byla pokuta uložena.
pokutovany_ic Řetězec Subjekt, kterému byla pokuta uložena. IČ.
pokutovany_nazev Řetězec Subjekt, kterému byla pokuta uložena. Název.
ulozil_ic Řetězec Organizace, která pokutu uložila. IČ.
ulozil_nazev Řetězec Organizace, která pokutu uložila. Název.
pokuta_dle Řetězec Zákonné ustanovení, podle kterého je pokuta uložena (např. skutková podstata).
rozhodnuti_url URL Odkaz na plné znění souvisejícího rozhodnutí.
 

Následující tabulky zobrazují předpřipravená metadata, jejichž jednotlivé položky můžete kopírovat do vlastního lokálního katalogu nebo do Národního katalogu otevřených dat (NKOD).

Metadata datové sady

Metadata datové sady

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoNázev datové sadyPravomocné pokuty
AnoPopis datové sadySeznam úřadem uložených pokut v právní moci.
AnoPoskytovatel datNA
AnoPeriodicita aktualizaceročně
AnoSouvisející geografické území - Typ dle RÚIANST
AnoSouvisející geografické území - Kód dle RÚIAN1
NeKlíčová slovapokuta; sankce
NeJméno kurátoraNA
NeEmail kurátoraNA
NeOdkaz na dokumentaci datové sadyNA
NeKlasifikace dle EUROVOC1549
NeDotčené časové období odNA
NeDotčené časové období doNA

Metadata distribuce datové sady

Metadata distribuce

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoOdkaz na datový zdrojNA
AnoFormát dat (MIME type)text/csv
AnoOdkaz na podmínky použitíNA
NeOdkaz na strojem čitelné schémaNA
NeTyp souboru (MIME typ) souboru obsahujícího schématext/csv
NeNázev datového zdrojeNA
NePlatnost odNA
NePlatnost doNA