Datová sada: Seznam brownfieldů

Seznam brownfieldů a informací o nich.

Doporučuje se ověřit, zda je možné zveřejnit data o brownfieldu i bez souhlasu jeho majitele či zda úřad tento souhlas má.

Následující soubory s datovými schématy si můžete stáhnout, zahrnout do svých publikačních plánů a upravit dle vlastních potřeb.

Strojově čitelné datové schéma pro formát XML (XML Schema)

Strojově čitelné datové schéma pro formát CSV (JSON Table Schema)

Dokumentace datového schématu pro formát CSV

Název atributu Datový typ atributu Popis atributu
id Řetězec Jednoznačné ID brownfieldu v rámci datové sady.
adresa_kod_adm Řetězec Adresa brownfieldu. ID adresního místa v Registru územních identifikátorů, adres a nemovitostí.
adresa_kod_obce Řetězec Adresa brownfieldu. Obec - LAU 2 kód.
adresa_nazev_obce Řetězec Adresa brownfieldu. Název obce.
adresa_nazev_momc Řetězec Adresa brownfieldu. Název městského obvodu/městské části, který je vyplněn pouze v případě členěných statutárních měst.
adresa_nazev_mop Řetězec Adresa brownfieldu. Název městského obvodu Prahy, který je vyplněn pouze v případě Hlavního města Prahy.
adresa_kod_casti_obce Řetězec Adresa brownfieldu. Kód části obce vedené v ISÚI.
adresa_nazev_casti_obce Řetězec Adresa brownfieldu. Název části obce, v rámci nadřazené obce, ve které je číslován stavební objekt.
adresa_nazev_ulice Řetězec Adresa brownfieldu. Název ulice, která je navázána na adresní místo. Může být vyplněn pouze u obcí, které mají zavedenu uliční síť.
adresa_typ_so Řetězec Adresa brownfieldu. Typ stavebního objektu, může nabývat hodnot: č.p.- číslo popisné stavebního objektu č.ev.- číslo evidenční stavebního objektu.
adresa_cislo_domovni Řetězec Adresa brownfieldu. Číslo popisné nebo číslo evidenční, podle rozlišeného typu stavebního objektu.
adresa_cislo_orientacni Řetězec Adresa brownfieldu. Číslo orientační, slouží k orientaci v rámci nadřazené ulice.
adresa_znak_cisla_orientacniho Řetězec Adresa brownfieldu. Znak čísla orientačního, uveden v případě, že je znak k orientačnímu číslu přidělen.
adresa_psc Řetězec Adresa brownfieldu. Poštovní směrovací číslo.
adresa_kod_okresu Řetězec Adresa brownfieldu. Okres - LAU 1 kód.
adresa_nazev_okresu Řetězec Adresa brownfieldu. Název okresu.
adresa_kod_kraje Řetězec Adresa brownfieldu. Kraj - NUTS 3 kód.
adresa_nazev_kraje Řetězec Adresa brownfieldu. Název kraje.
adresa_budova Řetězec Adresa brownfieldu. Označení budovy jejím názvem, číslem apod.
adresa_patro Řetězec Adresa brownfieldu. Číslo patra nebo jiné označení patra.
adresa_mistnost Řetězec Adresa brownfieldu. Číslo místnosti nebo jiné označení místnosti.
adresa_text Řetězec Adresa brownfieldu. Celá adresa jako jeden řetězec.
umisteni_system Řetězec Umístění brownfieldu (alternativa k atributu adresa). Souřadnicový systém podle registru EPSG označující jednotlivé systémy, např. 5514 (pro S-JTSK), 4326 (pro WGS84).
umisteni_lat Desetinné číslo Umístění brownfieldu (alternativa k atributu adresa). Zeměpisná šířka.
umisteni_lon Desetinné číslo Umístění brownfieldu (alternativa k atributu adresa). Zeměpisná délka.
umisteni_geobody Řetězec Umístění brownfieldu (alternativa k atributu adresa). Zápis geometrie podle standardu WKT.
vlastnik_ic Řetězec Vlastník brownfieldu. IČ (PO nebo PFO) nebo zahraniční identifikátor.
vlastnik_nazev Řetězec Vlastník brownfieldu. Název.
vlastnik_stat_registrace_nazev Řetězec Vlastník brownfieldu. Název státu, ve kterém byla provedena registrace, pokud to není ČR.
vlastnik_stat_registrace_kod Řetězec Vlastník brownfieldu. Kód státu, ve kterém byla provedena registrace, pokud to není ČR. Kód je uveden dle číselníku kódů států zveřejněném http://www.mvcr.cz/clanek/kody-statu.aspx
zastavenost Desetinné číslo Zastavěnost budovami v %.
uziti_stavajici Řetězec Popis stávajícího využití.
uziti_predchozi Řetězec Popis předchozí využití.
rozloha Desetinné číslo Rozloha brownfieldu v metrech čtverečních.
foto URL Odkaz na fotografii nebo fotogalerii brownfieldu.
eko_zatez AnoNe Je na brownfieldu ekologická zátěž?
 

Následující tabulky zobrazují předpřipravená metadata, jejichž jednotlivé položky můžete kopírovat do vlastního lokálního katalogu nebo do Národního katalogu otevřených dat (NKOD).

Metadata datové sady

Metadata datové sady

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoNázev datové sadySeznam brownfieldů
AnoPopis datové sadySeznam brownfieldů a informací o nich.
AnoPoskytovatel datNA
AnoPeriodicita aktualizaceměsíčně
AnoSouvisející geografické území - Typ dle RÚIANNA
AnoSouvisející geografické území - Kód dle RÚIANNA
NeKlíčová slovabrownfield; nemovitost; pozemek
NeJméno kurátoraNA
NeEmail kurátoraNA
NeOdkaz na dokumentaci datové sadyNA
NeKlasifikace dle EUROVOC4442
NeDotčené časové období odNA
NeDotčené časové období doNA

Metadata distribuce datové sady

Metadata distribuce

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoOdkaz na datový zdrojNA
AnoFormát dat (MIME type)text/csv
AnoOdkaz na podmínky použitíNA
NeOdkaz na strojem čitelné schémaNA
NeTyp souboru (MIME typ) souboru obsahujícího schématext/csv
NeNázev datového zdrojeNA
NePlatnost odNA
NePlatnost doNA