Datová sada: Seznam kamer

Seznam a umístění kamer ve veřejných prostorách, městské kamery, dopravní kamery, turistické kamery, kamery v místech sběru meterologických informací, …

Následující soubory s datovými schématy si můžete stáhnout, zahrnout do svých publikačních plánů a upravit dle vlastních potřeb.

Strojově čitelné datové schéma pro formát XML (XML Schema)

Strojově čitelné datové schéma pro formát CSV (JSON Table Schema)

Dokumentace datového schématu pro formát CSV

Název atributu Datový typ atributu Popis atributu
provozovatel_ic Řetězec Provozovatel kamery. IČ.
provozovatel_nazev Řetězec Provozovatel kamery. Název.
kontakt_telefon Řetězec Kontakt na provozovatele kamery. Telefon.
kontakt_mobil Řetězec Kontakt na provozovatele kamery. Mobilní telefon.
kontakt_email Řetězec Kontakt na provozovatele kamery. E-mail.
kontakt_url URL Kontakt na provozovatele kamery. URL webové stránky.
kontakt_idds Řetězec Kontakt na provozovatele kamery. ID datové schránky.
web URL Odkaz na webovou stránku provozovatele kamery.
spravce_ic Řetězec Správce kamery, zajišťující provoz a údržbu. IČ.
spravce_nazev Řetězec Správce kamery, zajišťující provoz a údržbu. Název.
adresa_kamery_kod_adm Řetězec Adresní místo, kde je kamera umístěna. ID adresního místa v Registru územních identifikátorů, adres a nemovitostí.
adresa_kamery_kod_obce Řetězec Adresní místo, kde je kamera umístěna. Obec - LAU 2 kód.
adresa_kamery_nazev_obce Řetězec Adresní místo, kde je kamera umístěna. Název obce.
adresa_kamery_nazev_momc Řetězec Adresní místo, kde je kamera umístěna. Název městského obvodu/městské části, který je vyplněn pouze v případě členěných statutárních měst.
adresa_kamery_nazev_mop Řetězec Adresní místo, kde je kamera umístěna. Název městského obvodu Prahy, který je vyplněn pouze v případě Hlavního města Prahy.
adresa_kamery_kod_casti_obce Řetězec Adresní místo, kde je kamera umístěna. Kód části obce vedené v ISÚI.
adresa_kamery_nazev_casti_obce Řetězec Adresní místo, kde je kamera umístěna. Název části obce, v rámci nadřazené obce, ve které je číslován stavební objekt.
adresa_kamery_nazev_ulice Řetězec Adresní místo, kde je kamera umístěna. Název ulice, která je navázána na adresní místo. Může být vyplněn pouze u obcí, které mají zavedenu uliční síť.
adresa_kamery_typ_so Řetězec Adresní místo, kde je kamera umístěna. Typ stavebního objektu, může nabývat hodnot: č.p.- číslo popisné stavebního objektu č.ev.- číslo evidenční stavebního objektu.
adresa_kamery_cislo_domovni Řetězec Adresní místo, kde je kamera umístěna. Číslo popisné nebo číslo evidenční, podle rozlišeného typu stavebního objektu.
adresa_kamery_cislo_orientacni Řetězec Adresní místo, kde je kamera umístěna. Číslo orientační, slouží k orientaci v rámci nadřazené ulice.
adresa_kamery_znak_cisla_orientacniho Řetězec Adresní místo, kde je kamera umístěna. Znak čísla orientačního, uveden v případě, že je znak k orientačnímu číslu přidělen.
adresa_kamery_psc Řetězec Adresní místo, kde je kamera umístěna. Poštovní směrovací číslo.
adresa_kamery_kod_okresu Řetězec Adresní místo, kde je kamera umístěna. Okres - LAU 1 kód.
adresa_kamery_nazev_okresu Řetězec Adresní místo, kde je kamera umístěna. Název okresu.
adresa_kamery_kod_kraje Řetězec Adresní místo, kde je kamera umístěna. Kraj - NUTS 3 kód.
adresa_kamery_nazev_kraje Řetězec Adresní místo, kde je kamera umístěna. Název kraje.
adresa_kamery_budova Řetězec Adresní místo, kde je kamera umístěna. Označení budovy jejím názvem, číslem apod.
adresa_kamery_patro Řetězec Adresní místo, kde je kamera umístěna. Číslo patra nebo jiné označení patra.
adresa_kamery_mistnost Řetězec Adresní místo, kde je kamera umístěna. Číslo místnosti nebo jiné označení místnosti.
adresa_kamery_text Řetězec Adresní místo, kde je kamera umístěna. Celá adresa jako jeden řetězec.
umisteni_system Řetězec Souřadnice umístění kamery. Souřadnicový systém podle registru EPSG označující jednotlivé systémy, např. 5514 (pro S-JTSK), 4326 (pro WGS84).
umisteni_lat Desetinné číslo Souřadnice umístění kamery. Zeměpisná šířka.
umisteni_lon Desetinné číslo Souřadnice umístění kamery. Zeměpisná délka.
umisteni_geobody Řetězec Souřadnice umístění kamery. Zápis geometrie podle standardu WKT.
popis_umisteni Řetězec Doplňující slovní popis místa umístění kamery: ulice, budova, hotel, park apod.
zaznam AnoNe Upřesnění, zda se jedná o kameru se záznamem.
kategorie Řetězec Určení kategorie kamery - městská, soukromá, dopravní, státní policie, městská policie, lokální meteorologická stanice, turistická, panoramatická, ….
kamera URL Odkaz na webovou stránku přenášející on-line obraz z kamery.
archiv URL Odkaz na webovou stránku s archivními záznamy pořízené kamerou.
provoz_od Čas Provozní doba kamery - od.
provoz_do Čas Provozní doba kamery - do.
sledovaci_doba Celé číslo Doba možného nepřetržitého sledování záznamu pomocí kamery v minutách.
 

Následující tabulky zobrazují předpřipravená metadata, jejichž jednotlivé položky můžete kopírovat do vlastního lokálního katalogu nebo do Národního katalogu otevřených dat (NKOD).

Metadata datové sady

Metadata datové sady

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoNázev datové sadySeznam kamer
AnoPopis datové sadySeznam a umístění kamer ve veřejných prostorách, městské kamery, dopravní kamery, turistické kamery, kamery v místech sběru meterologických informací, ...
AnoPoskytovatel datNA
AnoPeriodicita aktualizaceročně
AnoSouvisející geografické území - Typ dle RÚIANNA
AnoSouvisející geografické území - Kód dle RÚIANNA
NeKlíčová slovakamera, web kamera, kamerový systém, kamery on-line, sledování veřejných prostranství, monitorování, panoramatické pohledy,
NeJméno kurátoraNA
NeEmail kurátoraNA
NeOdkaz na dokumentaci datové sadyNA
NeKlasifikace dle EUROVOC7381;3348;375;7944:6612;5571;6743;3057;4045;1708;4742;
NeDotčené časové období odNA
NeDotčené časové období doNA

Metadata distribuce datové sady

Metadata distribuce

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoOdkaz na datový zdrojNA
AnoFormát dat (MIME type)text/csv
AnoOdkaz na podmínky použitíNA
NeOdkaz na strojem čitelné schémaNA
NeTyp souboru (MIME typ) souboru obsahujícího schématext/csv
NeNázev datového zdrojeNA
NePlatnost odNA
NePlatnost doNA