Datová sada: Seznam knihoven

Seznam informací o knihovnách, jejich adresách, kontaktech a poskytovaných služeb.

Následující soubory s datovými schématy si můžete stáhnout, zahrnout do svých publikačních plánů a upravit dle vlastních potřeb.

Strojově čitelné datové schéma pro formát XML (XML Schema)

Strojově čitelné datové schéma pro formát CSV (JSON Table Schema)

Dokumentace datového schématu pro formát CSV

Název atributu Datový typ atributu Popis atributu
vlastnik_ic Řetězec Organizace jako vlastník/provozovatel knihovny. IČ.
vlastnik_nazev Řetězec Organizace jako vlastník/provozovatel knihovny. Název.
knihovna_id Řetězec Identifikátor knihovny.
adresa_kod_adm Řetězec Adresa knihovny. ID adresního místa v Registru územních identifikátorů, adres a nemovitostí.
adresa_kod_obce Řetězec Adresa knihovny. Obec - LAU 2 kód.
adresa_nazev_obce Řetězec Adresa knihovny. Název obce.
adresa_nazev_momc Řetězec Adresa knihovny. Název městského obvodu/městské části, který je vyplněn pouze v případě členěných statutárních měst.
adresa_nazev_mop Řetězec Adresa knihovny. Název městského obvodu Prahy, který je vyplněn pouze v případě Hlavního města Prahy.
adresa_kod_casti_obce Řetězec Adresa knihovny. Kód části obce vedené v ISÚI.
adresa_nazev_casti_obce Řetězec Adresa knihovny. Název části obce, v rámci nadřazené obce, ve které je číslován stavební objekt.
adresa_nazev_ulice Řetězec Adresa knihovny. Název ulice, která je navázána na adresní místo. Může být vyplněn pouze u obcí, které mají zavedenu uliční síť.
adresa_typ_so Řetězec Adresa knihovny. Typ stavebního objektu, může nabývat hodnot: č.p.- číslo popisné stavebního objektu č.ev.- číslo evidenční stavebního objektu.
adresa_cislo_domovni Řetězec Adresa knihovny. Číslo popisné nebo číslo evidenční, podle rozlišeného typu stavebního objektu.
adresa_cislo_orientacni Řetězec Adresa knihovny. Číslo orientační, slouží k orientaci v rámci nadřazené ulice.
adresa_znak_cisla_orientacniho Řetězec Adresa knihovny. Znak čísla orientačního, uveden v případě, že je znak k orientačnímu číslu přidělen.
adresa_psc Řetězec Adresa knihovny. Poštovní směrovací číslo.
adresa_kod_okresu Řetězec Adresa knihovny. Okres - LAU 1 kód.
adresa_nazev_okresu Řetězec Adresa knihovny. Název okresu.
adresa_kod_kraje Řetězec Adresa knihovny. Kraj - NUTS 3 kód.
adresa_nazev_kraje Řetězec Adresa knihovny. Název kraje.
adresa_budova Řetězec Adresa knihovny. Označení budovy jejím názvem, číslem apod.
adresa_patro Řetězec Adresa knihovny. Číslo patra nebo jiné označení patra.
adresa_mistnost Řetězec Adresa knihovny. Číslo místnosti nebo jiné označení místnosti.
adresa_text Řetězec Adresa knihovny. Celá adresa jako jeden řetězec.
nazev Řetězec Název knihovny.
sluzby Řetězec Specifikace služeb knihovny (např. kopírování a tisk, počítač s přístupem na internet, prezenční výpůjčka, digitalizace, …).
doba_vypujcky Celé číslo Standardní doba pro půjčení knihy (počet kalendářních dní).
kapacita Celé číslo Kapacita pro prezenční výpůjčku (počet míst k sezení).
kontakt_telefon Řetězec Kontaktní údaje zařízení. Telefon.
kontakt_mobil Řetězec Kontaktní údaje zařízení. Mobilní telefon.
kontakt_email Řetězec Kontaktní údaje zařízení. E-mail.
kontakt_url URL Kontaktní údaje zařízení. URL webové stránky.
kontakt_idds Řetězec Kontaktní údaje zařízení. ID datové schránky.
provozni_doba Řetězec Provozní doba knihovny.
 

Následující tabulky zobrazují předpřipravená metadata, jejichž jednotlivé položky můžete kopírovat do vlastního lokálního katalogu nebo do Národního katalogu otevřených dat (NKOD).

Metadata datové sady

Metadata datové sady

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoNázev datové sadySeznam knihoven
AnoPopis datové sadySeznam informací o knihovnách, jejich adresách, kontaktech a poskytovaných služeb.
AnoPoskytovatel datNA
AnoPeriodicita aktualizaceročně
AnoSouvisející geografické území - Typ dle RÚIANNA
AnoSouvisející geografické území - Kód dle RÚIANNA
NeKlíčová slovaknihovna
NeJméno kurátoraNA
NeEmail kurátoraNA
NeOdkaz na dokumentaci datové sadyNA
NeKlasifikace dle EUROVOC1392
NeDotčené časové období odNA
NeDotčené časové období doNA

Metadata distribuce datové sady

Metadata distribuce

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoOdkaz na datový zdrojNA
AnoFormát dat (MIME type)text/csv
AnoOdkaz na podmínky použitíNA
NeOdkaz na strojem čitelné schémaNA
NeTyp souboru (MIME typ) souboru obsahujícího schématext/csv
NeNázev datového zdrojeNA
NePlatnost odNA
NePlatnost doNA