Datová sada: Seznam služeben městské policie

Seznam služeben městské policie.

Následující soubory s datovými schématy si můžete stáhnout, zahrnout do svých publikačních plánů a upravit dle vlastních potřeb.

Strojově čitelné datové schéma pro formát XML (XML Schema)

Strojově čitelné datové schéma pro formát CSV (JSON Table Schema)

Dokumentace datového schématu pro formát CSV

Název atributu Datový typ atributu Popis atributu
adresa_kod_adm Řetězec Adresa místa, na kterém je služebna městké policie. ID adresního místa v Registru územních identifikátorů, adres a nemovitostí.
adresa_kod_obce Řetězec Adresa místa, na kterém je služebna městké policie. Obec - LAU 2 kód.
adresa_nazev_obce Řetězec Adresa místa, na kterém je služebna městké policie. Název obce.
adresa_nazev_momc Řetězec Adresa místa, na kterém je služebna městké policie. Název městského obvodu/městské části, který je vyplněn pouze v případě členěných statutárních měst.
adresa_nazev_mop Řetězec Adresa místa, na kterém je služebna městké policie. Název městského obvodu Prahy, který je vyplněn pouze v případě Hlavního města Prahy.
adresa_kod_casti_obce Řetězec Adresa místa, na kterém je služebna městké policie. Kód části obce vedené v ISÚI.
adresa_nazev_casti_obce Řetězec Adresa místa, na kterém je služebna městké policie. Název části obce, v rámci nadřazené obce, ve které je číslován stavební objekt.
adresa_nazev_ulice Řetězec Adresa místa, na kterém je služebna městké policie. Název ulice, která je navázána na adresní místo. Může být vyplněn pouze u obcí, které mají zavedenu uliční síť.
adresa_typ_so Řetězec Adresa místa, na kterém je služebna městké policie. Typ stavebního objektu, může nabývat hodnot: č.p.- číslo popisné stavebního objektu č.ev.- číslo evidenční stavebního objektu.
adresa_cislo_domovni Řetězec Adresa místa, na kterém je služebna městké policie. Číslo popisné nebo číslo evidenční, podle rozlišeného typu stavebního objektu.
adresa_cislo_orientacni Řetězec Adresa místa, na kterém je služebna městké policie. Číslo orientační, slouží k orientaci v rámci nadřazené ulice.
adresa_znak_cisla_orientacniho Řetězec Adresa místa, na kterém je služebna městké policie. Znak čísla orientačního, uveden v případě, že je znak k orientačnímu číslu přidělen.
adresa_psc Řetězec Adresa místa, na kterém je služebna městké policie. Poštovní směrovací číslo.
adresa_kod_okresu Řetězec Adresa místa, na kterém je služebna městké policie. Okres - LAU 1 kód.
adresa_nazev_okresu Řetězec Adresa místa, na kterém je služebna městké policie. Název okresu.
adresa_kod_kraje Řetězec Adresa místa, na kterém je služebna městké policie. Kraj - NUTS 3 kód.
adresa_nazev_kraje Řetězec Adresa místa, na kterém je služebna městké policie. Název kraje.
adresa_budova Řetězec Adresa místa, na kterém je služebna městké policie. Označení budovy jejím názvem, číslem apod.
adresa_patro Řetězec Adresa místa, na kterém je služebna městké policie. Číslo patra nebo jiné označení patra.
adresa_mistnost Řetězec Adresa místa, na kterém je služebna městké policie. Číslo místnosti nebo jiné označení místnosti.
adresa_text Řetězec Adresa místa, na kterém je služebna městké policie. Celá adresa jako jeden řetězec.
umisteni_system Řetězec Umístění objektu. Souřadnicový systém podle registru EPSG označující jednotlivé systémy, např. 5514 (pro S-JTSK), 4326 (pro WGS84).
umisteni_lat Desetinné číslo Umístění objektu. Zeměpisná šířka.
umisteni_lon Desetinné číslo Umístění objektu. Zeměpisná délka.
umisteni_geobody Řetězec Umístění objektu. Zápis geometrie podle standardu WKT.
nazev Řetězec Název služebny.
nasazeni Řetězec Možnost nasazení (likvidační práce; mimořádná událost;…).
oblast Řetězec Oblast, ve které jednotky dané služebny standardně působí.
kontakt_telefon Řetězec Kontakt na služebnu. Telefon.
kontakt_mobil Řetězec Kontakt na služebnu. Mobilní telefon.
kontakt_email Řetězec Kontakt na služebnu. E-mail.
kontakt_url URL Kontakt na služebnu. URL webové stránky.
kontakt_idds Řetězec Kontakt na služebnu. ID datové schránky.
uredni_hodiny Řetězec Úřední hodiny služebny.
uredni_hodiny_prestupky Řetězec Úřední hodiny pro vyřizování přestupků.
 

Následující tabulky zobrazují předpřipravená metadata, jejichž jednotlivé položky můžete kopírovat do vlastního lokálního katalogu nebo do Národního katalogu otevřených dat (NKOD).

Metadata datové sady

Metadata datové sady

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoNázev datové sadySeznam služeben městské policie
AnoPopis datové sadySeznam služeben městské policie.
AnoPoskytovatel datNA
AnoPeriodicita aktualizaceročně
AnoSouvisející geografické území - Typ dle RÚIANVC
AnoSouvisející geografické území - Kód dle RÚIANNA
NeKlíčová slovaslužebna záchranného sboru; služebna IZS; záchranný sbor; dobrovolní hasiči
NeJméno kurátoraNA
NeEmail kurátoraNA
NeOdkaz na dokumentaci datové sadyNA
NeKlasifikace dle EUROVOC4045
NeDotčené časové období odNA
NeDotčené časové období doNA

Metadata distribuce datové sady

Metadata distribuce

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoOdkaz na datový zdrojNA
AnoFormát dat (MIME type)text/csv
AnoOdkaz na podmínky použitíNA
NeOdkaz na strojem čitelné schémaNA
NeTyp souboru (MIME typ) souboru obsahujícího schématext/csv
NeNázev datového zdrojeNA
NePlatnost odNA
NePlatnost doNA