Datová sada: Svatostánky

Svatostánky zahrnují kostely, synagogy, mešity, chrámy, modlitebny, svatyně, svatá místa, ať oficiální či nikoli.

Následující soubory s datovými schématy si můžete stáhnout, zahrnout do svých publikačních plánů a upravit dle vlastních potřeb.

Strojově čitelné datové schéma pro formát XML (XML Schema)

Strojově čitelné datové schéma pro formát CSV (JSON Table Schema)

Dokumentace datového schématu pro formát CSV

Název atributu Datový typ atributu Popis atributu
id Řetězec Jednoznačné ID svatostánku v rámci datové sady.
popis Řetězec Popis svatostánku, např. architekt, poznávací znaky, stavební styl stavby, a podobně.
info_url URL Odkaz na webovou stránku svatostánku, např. s programem bohoslužeb.
organizace_ic Řetězec Organizace provozující svatostánek IČ.
organizace_nazev Řetězec Organizace provozující svatostánek Název.
organizace_url URL Odkaz na webovou stránku organizace provozující svatostánek.
nabozenstvi Řetězec Náboženství.
vyznani Řetězec Upřesnění vyznání v rámci náboženství.
patron Řetězec Určení komu je svatostánek zasvěcen.
poznamka Řetězec Upřesnění (příslušnost ke skupině či okrsku, a jiné).
adresa_kod_adm Řetězec Adresa svatostánku. ID adresního místa v Registru územních identifikátorů, adres a nemovitostí.
adresa_kod_obce Řetězec Adresa svatostánku. Obec - LAU 2 kód.
adresa_nazev_obce Řetězec Adresa svatostánku. Název obce.
adresa_nazev_momc Řetězec Adresa svatostánku. Název městského obvodu/městské části, který je vyplněn pouze v případě členěných statutárních měst.
adresa_nazev_mop Řetězec Adresa svatostánku. Název městského obvodu Prahy, který je vyplněn pouze v případě Hlavního města Prahy.
adresa_kod_casti_obce Řetězec Adresa svatostánku. Kód části obce vedené v ISÚI.
adresa_nazev_casti_obce Řetězec Adresa svatostánku. Název části obce, v rámci nadřazené obce, ve které je číslován stavební objekt.
adresa_nazev_ulice Řetězec Adresa svatostánku. Název ulice, která je navázána na adresní místo. Může být vyplněn pouze u obcí, které mají zavedenu uliční síť.
adresa_typ_so Řetězec Adresa svatostánku. Typ stavebního objektu, může nabývat hodnot: č.p.- číslo popisné stavebního objektu č.ev.- číslo evidenční stavebního objektu.
adresa_cislo_domovni Řetězec Adresa svatostánku. Číslo popisné nebo číslo evidenční, podle rozlišeného typu stavebního objektu.
adresa_cislo_orientacni Řetězec Adresa svatostánku. Číslo orientační, slouží k orientaci v rámci nadřazené ulice.
adresa_znak_cisla_orientacniho Řetězec Adresa svatostánku. Znak čísla orientačního, uveden v případě, že je znak k orientačnímu číslu přidělen.
adresa_psc Řetězec Adresa svatostánku. Poštovní směrovací číslo.
adresa_kod_okresu Řetězec Adresa svatostánku. Okres - LAU 1 kód.
adresa_nazev_okresu Řetězec Adresa svatostánku. Název okresu.
adresa_kod_kraje Řetězec Adresa svatostánku. Kraj - NUTS 3 kód.
adresa_nazev_kraje Řetězec Adresa svatostánku. Název kraje.
adresa_budova Řetězec Adresa svatostánku. Označení budovy jejím názvem, číslem apod.
adresa_patro Řetězec Adresa svatostánku. Číslo patra nebo jiné označení patra.
adresa_mistnost Řetězec Adresa svatostánku. Číslo místnosti nebo jiné označení místnosti.
adresa_text Řetězec Adresa svatostánku. Celá adresa jako jeden řetězec.
misto_geo_system Řetězec Geolokace svatostánku. Souřadnicový systém podle registru EPSG označující jednotlivé systémy, např. 5514 (pro S-JTSK), 4326 (pro WGS84).
misto_geo_lat Desetinné číslo Geolokace svatostánku. Zeměpisná šířka.
misto_geo_lon Desetinné číslo Geolokace svatostánku. Zeměpisná délka.
misto_geo_geobody Řetězec Geolokace svatostánku. Zápis geometrie podle standardu WKT.
kontakt_telefon Řetězec Kontaktní údaje vztahující se k svatostánku. Telefon.
kontakt_mobil Řetězec Kontaktní údaje vztahující se k svatostánku. Mobilní telefon.
kontakt_email Řetězec Kontaktní údaje vztahující se k svatostánku. E-mail.
kontakt_url URL Kontaktní údaje vztahující se k svatostánku. URL webové stránky.
kontakt_idds Řetězec Kontaktní údaje vztahující se k svatostánku. ID datové schránky.
 

Následující tabulky zobrazují předpřipravená metadata, jejichž jednotlivé položky můžete kopírovat do vlastního lokálního katalogu nebo do Národního katalogu otevřených dat (NKOD).

Metadata datové sady

Metadata datové sady

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoNázev datové sadySvatostánky
AnoPopis datové sadySvatostánky zahrnují kostely, synagogy, mešity, chrámy, modlitebny, svatyně, svatá místa, ať oficiální či nikoli.
AnoPoskytovatel datNA
AnoPeriodicita aktualizaceročně
AnoSouvisející geografické území - Typ dle RÚIANNA
AnoSouvisející geografické území - Kód dle RÚIANNA
NeKlíčová slovakostel, synagoga, mešita, chrám
NeJméno kurátoraNA
NeEmail kurátoraNA
NeOdkaz na dokumentaci datové sadyNA
NeKlasifikace dle EUROVOC2831
NeDotčené časové období odNA
NeDotčené časové období doNA

Metadata distribuce datové sady

Metadata distribuce

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoOdkaz na datový zdrojNA
AnoFormát dat (MIME type)text/csv
AnoOdkaz na podmínky použitíNA
NeOdkaz na strojem čitelné schémaNA
NeTyp souboru (MIME typ) souboru obsahujícího schématext/csv
NeNázev datového zdrojeNA
NePlatnost odNA
NePlatnost doNA