Datová sada: Telefonní seznam organizace

Seznam telefonních kontaktů zaměstnanců organizace.

Je vhodné publikovat současně s datovou sadou Organizační struktura, úřední hodiny a kontakty.

Následující soubory s datovými schématy si můžete stáhnout, zahrnout do svých publikačních plánů a upravit dle vlastních potřeb.

Strojově čitelné datové schéma pro formát XML (XML Schema)

Strojově čitelné datové schéma pro formát CSV (JSON Table Schema)

Dokumentace datového schématu pro formát CSV

Název atributu Datový typ atributu Popis atributu
utvar Řetězec Přesný název organizačního útvaru.
prac_sluzeb_misto_id Řetězec Identifikace pracovního nebo služebního místa
prac_sluzeb_misto Řetězec Název pracovního nebo služebního místa.
umisteni_kod_adm Řetězec Umístění pracovního nebo služebního místa, pokud je jiné, než je umístění organizačního útvaru. ID adresního místa v Registru územních identifikátorů, adres a nemovitostí.
umisteni_kod_obce Řetězec Umístění pracovního nebo služebního místa, pokud je jiné, než je umístění organizačního útvaru. Obec - LAU 2 kód.
umisteni_nazev_obce Řetězec Umístění pracovního nebo služebního místa, pokud je jiné, než je umístění organizačního útvaru. Název obce.
umisteni_nazev_momc Řetězec Umístění pracovního nebo služebního místa, pokud je jiné, než je umístění organizačního útvaru. Název městského obvodu/městské části, který je vyplněn pouze v případě členěných statutárních měst.
umisteni_nazev_mop Řetězec Umístění pracovního nebo služebního místa, pokud je jiné, než je umístění organizačního útvaru. Název městského obvodu Prahy, který je vyplněn pouze v případě Hlavního města Prahy.
umisteni_kod_casti_obce Řetězec Umístění pracovního nebo služebního místa, pokud je jiné, než je umístění organizačního útvaru. Kód části obce vedené v ISÚI.
umisteni_nazev_casti_obce Řetězec Umístění pracovního nebo služebního místa, pokud je jiné, než je umístění organizačního útvaru. Název části obce, v rámci nadřazené obce, ve které je číslován stavební objekt.
umisteni_nazev_ulice Řetězec Umístění pracovního nebo služebního místa, pokud je jiné, než je umístění organizačního útvaru. Název ulice, která je navázána na adresní místo. Může být vyplněn pouze u obcí, které mají zavedenu uliční síť.
umisteni_typ_so Řetězec Umístění pracovního nebo služebního místa, pokud je jiné, než je umístění organizačního útvaru. Typ stavebního objektu, může nabývat hodnot: č.p.- číslo popisné stavebního objektu č.ev.- číslo evidenční stavebního objektu.
umisteni_cislo_domovni Řetězec Umístění pracovního nebo služebního místa, pokud je jiné, než je umístění organizačního útvaru. Číslo popisné nebo číslo evidenční, podle rozlišeného typu stavebního objektu.
umisteni_cislo_orientacni Řetězec Umístění pracovního nebo služebního místa, pokud je jiné, než je umístění organizačního útvaru. Číslo orientační, slouží k orientaci v rámci nadřazené ulice.
umisteni_znak_cisla_orientacniho Řetězec Umístění pracovního nebo služebního místa, pokud je jiné, než je umístění organizačního útvaru. Znak čísla orientačního, uveden v případě, že je znak k orientačnímu číslu přidělen.
umisteni_psc Řetězec Umístění pracovního nebo služebního místa, pokud je jiné, než je umístění organizačního útvaru. Poštovní směrovací číslo.
umisteni_kod_okresu Řetězec Umístění pracovního nebo služebního místa, pokud je jiné, než je umístění organizačního útvaru. Okres - LAU 1 kód.
umisteni_nazev_okresu Řetězec Umístění pracovního nebo služebního místa, pokud je jiné, než je umístění organizačního útvaru. Název okresu.
umisteni_kod_kraje Řetězec Umístění pracovního nebo služebního místa, pokud je jiné, než je umístění organizačního útvaru. Kraj - NUTS 3 kód.
umisteni_nazev_kraje Řetězec Umístění pracovního nebo služebního místa, pokud je jiné, než je umístění organizačního útvaru. Název kraje.
umisteni_budova Řetězec Umístění pracovního nebo služebního místa, pokud je jiné, než je umístění organizačního útvaru. Označení budovy jejím názvem, číslem apod.
umisteni_patro Řetězec Umístění pracovního nebo služebního místa, pokud je jiné, než je umístění organizačního útvaru. Číslo patra nebo jiné označení patra.
umisteni_mistnost Řetězec Umístění pracovního nebo služebního místa, pokud je jiné, než je umístění organizačního útvaru. Číslo místnosti nebo jiné označení místnosti.
umisteni_text Řetězec Umístění pracovního nebo služebního místa, pokud je jiné, než je umístění organizačního útvaru. Celá adresa jako jeden řetězec.
zamestnanec_jmeno Řetězec Jméno zaměstnance. Jméno.
zamestnanec_prijmeni Řetězec Jméno zaměstnance. Příjmení.
zamestnanec_tituly_pred Řetězec Jméno zaměstnance. Tituly před jménem.
zamestnanec_tituly_za Řetězec Jméno zaměstnance. Tituly za jménem.
zamestnanec_text Řetězec Jméno zaměstnance. Celé jméno jako jeden řetězec.
kontakt_telefon Řetězec Kontaktní údaje. Telefon.
kontakt_mobil Řetězec Kontaktní údaje. Mobilní telefon.
kontakt_email Řetězec Kontaktní údaje. E-mail.
kontakt_url URL Kontaktní údaje. URL webové stránky.
kontakt_idds Řetězec Kontaktní údaje. ID datové schránky.
 

Následující tabulky zobrazují předpřipravená metadata, jejichž jednotlivé položky můžete kopírovat do vlastního lokálního katalogu nebo do Národního katalogu otevřených dat (NKOD).

Metadata datové sady

Metadata datové sady

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoNázev datové sadyTelefonní seznam organizace
AnoPopis datové sadySeznam telefonních kontaktů zaměstnanců organizace.
AnoPoskytovatel datNA
AnoPeriodicita aktualizaceměsíčně
AnoSouvisející geografické území - Typ dle RÚIANNA
AnoSouvisející geografické území - Kód dle RÚIAN1
NeKlíčová slovakontakt, telefon
NeJméno kurátoraNA
NeEmail kurátoraNA
NeOdkaz na dokumentaci datové sadyNA
NeKlasifikace dle EUROVOC3226
NeDotčené časové období odNA
NeDotčené časové období doNA

Metadata distribuce datové sady

Metadata distribuce

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoOdkaz na datový zdrojNA
AnoFormát dat (MIME type)text/csv
AnoOdkaz na podmínky použitíNA
NeOdkaz na strojem čitelné schémaNA
NeTyp souboru (MIME typ) souboru obsahujícího schématext/csv
NeNázev datového zdrojeNA
NePlatnost odNA
NePlatnost doNA