Datová sada: Zdravotnická zařízení

Seznam lékařských pohotovostí, typů ordinací, nemocnic, léčeben, včetně pohotovostních kontaktů, umístění zařízení, kontaktů, otevírací doby.

Následující soubory s datovými schématy si můžete stáhnout, zahrnout do svých publikačních plánů a upravit dle vlastních potřeb.

Strojově čitelné datové schéma pro formát XML (XML Schema)

Strojově čitelné datové schéma pro formát CSV (JSON Table Schema)

Dokumentace datového schématu pro formát CSV

Název atributu Datový typ atributu Popis atributu
adresa_kod_adm Řetězec Adresa místa, na kterém je provozováno zdravotnické zařízení. ID adresního místa v Registru územních identifikátorů, adres a nemovitostí.
adresa_kod_obce Řetězec Adresa místa, na kterém je provozováno zdravotnické zařízení. Obec - LAU 2 kód.
adresa_nazev_obce Řetězec Adresa místa, na kterém je provozováno zdravotnické zařízení. Název obce.
adresa_nazev_momc Řetězec Adresa místa, na kterém je provozováno zdravotnické zařízení. Název městského obvodu/městské části, který je vyplněn pouze v případě členěných statutárních měst.
adresa_nazev_mop Řetězec Adresa místa, na kterém je provozováno zdravotnické zařízení. Název městského obvodu Prahy, který je vyplněn pouze v případě Hlavního města Prahy.
adresa_kod_casti_obce Řetězec Adresa místa, na kterém je provozováno zdravotnické zařízení. Kód části obce vedené v ISÚI.
adresa_nazev_casti_obce Řetězec Adresa místa, na kterém je provozováno zdravotnické zařízení. Název části obce, v rámci nadřazené obce, ve které je číslován stavební objekt.
adresa_nazev_ulice Řetězec Adresa místa, na kterém je provozováno zdravotnické zařízení. Název ulice, která je navázána na adresní místo. Může být vyplněn pouze u obcí, které mají zavedenu uliční síť.
adresa_typ_so Řetězec Adresa místa, na kterém je provozováno zdravotnické zařízení. Typ stavebního objektu, může nabývat hodnot: č.p.- číslo popisné stavebního objektu č.ev.- číslo evidenční stavebního objektu.
adresa_cislo_domovni Řetězec Adresa místa, na kterém je provozováno zdravotnické zařízení. Číslo popisné nebo číslo evidenční, podle rozlišeného typu stavebního objektu.
adresa_cislo_orientacni Řetězec Adresa místa, na kterém je provozováno zdravotnické zařízení. Číslo orientační, slouží k orientaci v rámci nadřazené ulice.
adresa_znak_cisla_orientacniho Řetězec Adresa místa, na kterém je provozováno zdravotnické zařízení. Znak čísla orientačního, uveden v případě, že je znak k orientačnímu číslu přidělen.
adresa_psc Řetězec Adresa místa, na kterém je provozováno zdravotnické zařízení. Poštovní směrovací číslo.
adresa_kod_okresu Řetězec Adresa místa, na kterém je provozováno zdravotnické zařízení. Okres - LAU 1 kód.
adresa_nazev_okresu Řetězec Adresa místa, na kterém je provozováno zdravotnické zařízení. Název okresu.
adresa_kod_kraje Řetězec Adresa místa, na kterém je provozováno zdravotnické zařízení. Kraj - NUTS 3 kód.
adresa_nazev_kraje Řetězec Adresa místa, na kterém je provozováno zdravotnické zařízení. Název kraje.
adresa_budova Řetězec Adresa místa, na kterém je provozováno zdravotnické zařízení. Označení budovy jejím názvem, číslem apod.
adresa_patro Řetězec Adresa místa, na kterém je provozováno zdravotnické zařízení. Číslo patra nebo jiné označení patra.
adresa_mistnost Řetězec Adresa místa, na kterém je provozováno zdravotnické zařízení. Číslo místnosti nebo jiné označení místnosti.
adresa_text Řetězec Adresa místa, na kterém je provozováno zdravotnické zařízení. Celá adresa jako jeden řetězec.
nazev Řetězec Název zdravotního zařízení.
provozovatel_ic Řetězec Provozovatel zdravotního zařízení. IČ.
provozovatel_nazev Řetězec Provozovatel zdravotního zařízení. Název.
typ Řetězec Typ zdravotnického zařízení (pohotovost pro dospělé; pohotovost pro děti; psych. léčebna; stomatologická pohotovost; lekárenská pohotovostní služba; …).
vedouci_zarizeni_jmeno Řetězec Vedoucí zdravotního zařízení. Jméno.
vedouci_zarizeni_prijmeni Řetězec Vedoucí zdravotního zařízení. Příjmení.
vedouci_zarizeni_tituly_pred Řetězec Vedoucí zdravotního zařízení. Tituly před jménem.
vedouci_zarizeni_tituly_za Řetězec Vedoucí zdravotního zařízení. Tituly za jménem.
vedouci_zarizeni_text Řetězec Vedoucí zdravotního zařízení. Celé jméno jako jeden řetězec.
poskytovane_sluzby Řetězec Seznam poskytovaných služeb daným zařízením.
kontakt_telefon Řetězec Kontaktní údaje. Telefon.
kontakt_mobil Řetězec Kontaktní údaje. Mobilní telefon.
kontakt_email Řetězec Kontaktní údaje. E-mail.
kontakt_url URL Kontaktní údaje. URL webové stránky.
kontakt_idds Řetězec Kontaktní údaje. ID datové schránky.
oteviraci_doba Řetězec Provozní doba zařízení.
pohotovostni_doba Řetězec Provozní doba pro pohotovost.
 

Následující tabulky zobrazují předpřipravená metadata, jejichž jednotlivé položky můžete kopírovat do vlastního lokálního katalogu nebo do Národního katalogu otevřených dat (NKOD).

Metadata datové sady

Metadata datové sady

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoNázev datové sadyZdravotnická zařízení
AnoPopis datové sadySeznam lékařských pohotovostí, typů ordinací, nemocnic, léčeben, včetně pohotovostních kontaktů, umístění zařízení, kontaktů, otevírací doby.
AnoPoskytovatel datNA
AnoPeriodicita aktualizaceměsíčně
AnoSouvisející geografické území - Typ dle RÚIANNA
AnoSouvisející geografické území - Kód dle RÚIANNA
NeKlíčová slovaZdravotní zařízení; ordinace; nemocnice; léčebna; lékařská pohotovost;
NeJméno kurátoraNA
NeEmail kurátoraNA
NeOdkaz na dokumentaci datové sadyNA
NeKlasifikace dle EUROVOC876
NeDotčené časové období odNA
NeDotčené časové období doNA

Metadata distribuce datové sady

Metadata distribuce

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoOdkaz na datový zdrojNA
AnoFormát dat (MIME type)text/csv
AnoOdkaz na podmínky použitíNA
NeOdkaz na strojem čitelné schémaNA
NeTyp souboru (MIME typ) souboru obsahujícího schématext/csv
NeNázev datového zdrojeNA
NePlatnost odNA
NePlatnost doNA