definition_opendata

Zákonná definice otevřených dat

Zákonná definice otevřených dat je upravena v zákoně o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.) ve znění pozdějších předpisů. Ten v § 3 odst. 11 vymezuje otevřená data jako „informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen a které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat“.

Tento portál poskytuje detailní informace k problematice otevřených dat. Pro hlubší vysvětlení toho, co otevřená data jsou a nejsou doporučujeme pokračovat na stránce Co jsou otevřená data?.

  • definition_opendata.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • autor: 127.0.0.1