Toto je starší verze dokumentu!


Výroční konference Otevřená data ve veřejné správě 2020

 • Termín konání konference: pátek 23. října 2020
 • Čas: 9:00 - 13:30
 • Místo konání: on-line
 • 9:00 Uvítání a zahájení konference / JUDr. Jaroslav Strouhal - náměstek sekce ICT (MV ČR)
 • 9:10 Kde jsme byli, kde jsme a kam směřujeme v otevřených datech ČR / Michal Kubáň (MV ČR)
 • 9:25 Datové sady s vysokou hodnotou v evropském kontextu / Michal Kubáň, Jakub Malina (MV ČR)
 • 9:40 Implementace Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1024 ze dne 20. června 2019 o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru / Jakub Míšek (MV ČR)
 • 10:00 Zkušenosti poskytovatelů otevřených dat - Český úřad zeměměřický a katastrální / (ČÚZK)
 • 10:15 Zkušenosti poskytovatelů otevřených dat - Ministerstvo financí ČR / Martin Kopeček (MF ČR)
 • 10:30 Zkušenosti poskytovatelů otevřených dat - Magistrát města Brno / Martin Dvořák (Město Brno)
 • 10:45 Přestávka
 • 11:00 Ukázková aplikace nad otevřenými daty obce / Michal Škop (Obec Plasy)
 • 11:20 Otevřená data ve vzdělávání - ZŠ Labyrinth / Miroslav Mráz (ZŠ Labyrinth, Brno)
 • 11:35 Otevřená data ve vzdělávání / Milan Andrejkovič (Datová kancelář, Vláda SK)
 • 11:50 Přestávka
 • 12:30 Wikidata / Vojtěch Dostál (Wikimedia ČR)
 • 12:50 Otevřená data v žurnlistice / Aleš Vojíř (Deník)
 • 13:10 Znalostní grafy aneb pouze jeden z mnoha typů datových článků / Martin Nečaský (MV ČR)
 • 13:30 Ukončení konference

Martin Nečaský působí v oblasti otevřených dat od roku 2011, kdy založil iniciativu OpenData.cz. Od té doby realizoval řadu projektů, ve kterých pomáhal úřadům s otevíráním jejich dat (např. ČTÚ, ČSSZ, MFČR, NKÚ). V současnosti působí jako docent na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v oboru informatika a také jako odborný vedoucí týmu Národního koordinátora otevřených dat na Ministerstvu vnitra ČR, kde pomáhá českým úřadům s publikací otevřených dat a podílí se na tvorbě pravidel, standardů, doporučení a legislativy v oblasti otevřených dat. V oblasti otevřených dat též publikuje v uznávaných mezinárodních vědeckých časopisech jako je např. Semantic Web Journal nebo Journal of Web Semantics.

Michal Kubáň pracuje na Ministerstvu vnitra jako národní koordinátor otevřených dat. Předtím pracoval ve Fondu Otakara Motejla jako open data advokát a pro Evropskou komisi monitoroval oblast otevřených dat a přístup k informacím v ČR. Vystudoval mezinárodní vztahy na Rijksuniversiteit v Groningenu- Předtím studoval také na Katholieke Universiteit Leuven a Universidad Nacional Autónoma de México. Jako konzultant Úřadu vlády pomáhal při tvorbě vládních politik v oblasti otevřeného vládnutí a e-democracy. Pro World Wide Web Foundation zpracovával několik mezinárodních výzkumů hodnocení otevřenosti a transparentnosti veřejné správy. Za prosazování otevřených dat ve veřejné správě obdržel v minulém roce Křišťálovou lupu a cenu OTEVŘENO.

 • edu/konference/2020.1602165337.txt.gz
 • Poslední úprava: 2020/10/08 15:55
 • autor: Marie Vítová Dušková