Toto je starší verze dokumentu!


Výroční konference Otevřená data ve veřejné správě 2020

 • Termín konání konference: pátek 23. října 2020
 • Čas: 9:00 - 13:30
 • Místo konání: on-line
 • 9:00 Uvítání a zahájení konference
 • 9:10 Kde jsme byli, kde jsme a kam směřujeme v otevřených datech ČR / Michal Kubáň (MV ČR)
 • 9:25 Datové sady s vysokou hodnotou v evropském kontextu / Michal Kubáň, Jakub Malina (MV ČR)
 • 9:40 Implementace Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1024 ze dne 20. června 2019 o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru / Jakub Míšek (MV ČR)
 • 10:00 Zkušenosti poskytovatelů otevřených dat - Český úřad zeměměřický a katastrální / (ČÚZK)
 • 10:15 Zkušenosti poskytovatelů otevřených dat - Ministerstvo financí ČR / Martin Kopeček (MF ČR)
 • 10:30 Zkušenosti poskytovatelů otevřených dat - Magistrát města Brno / Martin Dvořák (Město Brno)
 • 10:45 Přestávka
 • 11:00 Ukázková aplikace nad otevřenými daty obce / Michal Škop (Obec Plasy)
 • 11:20 Otevřená data ve vzdělávání - ZŠ Labyrinth / Miroslav Mráz (ZŠ Labyrinth, Brno)
 • 11:35 Otevřená data ve vzdělávání / Milan Andrejkovič (Datová kancelář, Vláda SK)
 • 11:50 Přestávka
 • 12:30 Wikidata / Vojtěch Dostál (Wikimedia ČR)
 • 12:50 Otevřená data v žurnlistice / Aleš Vojíř (Deník)
 • 13:10 Znalostní grafy aneb pouze jeden z mnoha typů datových článků / Martin Nečaský (MV ČR)
 • 13:30 Ukončení konference

Martin Nečaský působí v oblasti otevřených dat od roku 2011, kdy založil iniciativu OpenData.cz. Od té doby realizoval řadu projektů, ve kterých pomáhal úřadům s otevíráním jejich dat (např. ČTÚ, ČSSZ, MFČR, NKÚ). V současnosti působí jako docent na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v oboru informatika a také jako odborný vedoucí týmu Národního koordinátora otevřených dat na Ministerstvu vnitra ČR, kde pomáhá českým úřadům s publikací otevřených dat a podílí se na tvorbě pravidel, standardů, doporučení a legislativy v oblasti otevřených dat. V oblasti otevřených dat též publikuje v uznávaných mezinárodních vědeckých časopisech jako je např. Semantic Web Journal nebo Journal of Web Semantics.

Michal Kubáň pracuje na Ministerstvu vnitra jako národní koordinátor otevřených dat. Předtím pracoval ve Fondu Otakara Motejla jako open data advokát a pro Evropskou komisi monitoroval oblast otevřených dat a přístup k informacím v ČR. Vystudoval mezinárodní vztahy na Rijksuniversiteit v Groningenu- Předtím studoval také na Katholieke Universiteit Leuven a Universidad Nacional Autónoma de México. Jako konzultant Úřadu vlády pomáhal při tvorbě vládních politik v oblasti otevřeného vládnutí a e-democracy. Pro World Wide Web Foundation zpracovával několik mezinárodních výzkumů hodnocení otevřenosti a transparentnosti veřejné správy. Za prosazování otevřených dat ve veřejné správě obdržel v minulém roce Křišťálovou lupu a cenu OTEVŘENO.

Michal Škop je členem skupiny pro otevřená data MVČR. Vystudoval matematiku a doktorát má z demografie na Univerzitě Karlově. Je analytikem, který se zabývá datovými politickými analýzami - z voleb, z parlamentu, apod. Je také předsedou sdružení KohoVolit.eu, které vytváří Volební kalkulačky. Nově je i zastupitelem města Plasy.

edu:konference:michal_skop.jpg?nolink&200 |}} Miroslav Mráz je učitel informatiky na základní škole ZŠ Labyrinth v Brně, vedoucí brněnského DIGI centra a Lego inovačního studia Elixíru do škol, ve kterých s učiteli sdílí inspiraci pro smysluplnou a poutavou výuku. V rámci projektu Chytrá škola O2 s žáky rozvíjí datovou gramotnost a také jejich schopnost využívat otevřená data pro získání lepšího přehledu o světě, ve kterém žijí. Spolupracuje s týmem vyvíjející systémy na procvičování školního učiva Umíme to, dříve koordinoval pro Tutor vznik portálu, který připravuje žáky středních škol na přijímací zkoušky na vysoké školy. Pracoval jako specialista nových médií a vzdělávání ve ŠKODA AUTO a Kentico Software.

 • edu/konference/2020.1602165941.txt.gz
 • Poslední úprava: 2020/10/08 16:05
 • autor: Marie Vítová Dušková