Toto je starší verze dokumentu!


Zprovoznění lokálního katalogu otevřených dat a jeho registrace v NKOD

Datové sady publikované v otevřené podobě je nutno katalogizovat. Pokud je požadováno provádět katalogizaci ve vlastním lokálním katalogu otevřených dat, je nutné jej zprovoznit. Zprovoznění zahrnuje několik činností, které jsou zachyceny v následujícím diagramu. Nedílnou součástí zprovoznění lokálního katalogu je vždy jeho registrace v Národním katalogu otevřených dat (NKOD). Po kliknutí na činnost se dostanete na detailní popis její doporučované náplně. Jednotlivé plavecké dráhy odpovídají rolím, které by se měly procesu otevírání dat účastnit. Po kliknutí na roli se dostanete na její popis.

Zprovoznění lokálního katalogu je nepovinné. Alternativně může poskytovatel katalogizovat svoje datové sady přímo v NKOD (viz činnost Správa katalogizačního záznamu). <div style="overflow: auto; width: 100%; text-align: center;"> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" fill-opacity="1" color-rendering="auto" color-interpolation="auto" text-rendering="auto" stroke="black" stroke-linecap="square" stroke-miterlimit="10" shape-rendering="auto" stroke-opacity="1" fill="black" stroke-dasharray="none" font-weight="normal" stroke-width="1" font-family="'Dialog'" font-style="normal" stroke-linejoin="miter" font-size="12px" stroke-dashoffset="0" image-rendering="auto" viewBox="0 0 471 505" width="518" height="555"> <!--Generated by ySVG 2.5--> <defs id="genericDefs"/> <g> <defs id="defs1"> <linearGradient x1="206.0966" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="318.0966" y1="752.47" y2="807.47" id="linearGradient1" spreadMethod="reflect"> <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/> </linearGradient> <linearGradient x1="247.8862" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="359.8862" y1="662.095" y2="717.095" id="linearGradient2" spreadMethod="reflect"> <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/> </linearGradient> <linearGradient x1="436.8862" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="557.8862" y1="752.47" y2="807.47" id="linearGradient3" spreadMethod="reflect"> <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/> </linearGradient> <linearGradient x1="403.9431" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="524.9431" y1="662.095" y2="717.095" id="linearGradient4" spreadMethod="reflect"> <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/> </linearGradient> <clipPath clipPathUnits="userSpaceOnUse" id="clipPath1"> <path d="M0 0 L471 0 L471 505 L0 505 L0 0 Z"/> </clipPath> <clipPath clipPathUnits="userSpaceOnUse" id="clipPath2"> <path d="M115 331 L586 331 L586 836 L115 836 L115 331 Z"/> </clipPath> </defs> <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="translate(-115,-331)" stroke="white"> <rect x="115" width="471" height="505" y="331" clip-path="url(#clipPath2)" stroke="none"/> </g> <g id="y.node.0"> <g fill="rgb(255,242,188)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke="rgb(255,242,188)"> <path d="M115.6309 331.11 L115.6309 835.9399 L145.6309 835.9399 L145.6309 331.11 Z" stroke="none"/> <rect x="145.6309" width="439.7666" height="504.8299" y="331.11" stroke="none"/> <rect fill="white" x="145.6309" width="439.7666" height="504.8299" y="331.11" stroke="none"/> </g> <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke-linecap="butt"> <rect fill="none" x="115.6309" width="469.7666" height="504.8299" y="331.11"/> </g> <g> <g font-size="15px" stroke-linecap="butt" transform="matrix(-0,-1,1,-0,4.6309,309.5554)" text-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45"> <text x="2" xml:space="preserve" y="17.0806" stroke="none">Poskytovatel dat</text> </g> </g> <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke-linecap="butt"> <rect fill="none" x="145.6309" width="439.7666" height="504.8299" y="331.11"/> <rect fill="none" x="145.6309" width="439.7666" height="115.8656" y="331.11"/> <rect fill="none" x="145.6309" width="439.7666" height="90.7444" y="446.9755"/> <rect fill="none" x="145.6309" width="439.7666" height="81.5" y="537.7199"/> <rect fill="none" x="145.6309" width="439.7666" height="115" y="619.2199"/> <rect fill="none" x="145.6309" width="439.7666" height="101.7199" y="734.2199"/> </g> <g> <g font-size="15px" stroke-linecap="butt" transform="matrix(-0,-1,1,-0,4.6309,309.5554)" text-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45"> <text x="2" xml:space="preserve" y="17.0806" stroke="none">Poskytovatel dat</text> </g> </g> </g> <g id="y.edge.0"> <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke-linecap="butt"> <path fill="none" d="M274.8089 752.478 L286.5623 727.0598"/> <path d="M291.1791 717.0756 L280.6967 725.4492 L291.5886 730.4857 Z" stroke="none"/> </g> </g> <g id="y.edge.1"> <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke-linecap="butt"> <path fill="none" d="M359.8447 689.595 L392.933 689.595"/> <path d="M403.933 689.595 L391.933 683.595 L391.933 695.595 Z" stroke="none"/> </g> </g> <g id="y.edge.2"> <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke-linecap="butt"> <path fill="none" d="M474.4644 717.087 L483.6019 742.1545"/> <path d="M487.3691 752.4893 L488.8966 739.1602 L477.6223 743.2698 Z" stroke="none"/> </g> </g> <g id="y.node.1"> <a xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:instalace-lokalniho-katalogu" > <g fill="url(#linearGradient1)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke="url(#linearGradient1)"> <rect x="206.0966" y="752.4699" width="112" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/> </g> <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-dasharray="6,2" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> <rect x="206.0966" y="752.4699" fill="none" width="112" rx="4" ry="4" height="55"/> </g> <g> <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke-linecap="butt"> <text x="236.4149" xml:space="preserve" y="777.3333" stroke="none">Instalace </text> <text x="213.7274" xml:space="preserve" y="792.0344" stroke="none">lokálního katalogu</text> </g> </g> </a> </g> <g id="y.node.2"> <a xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:priprava-lokalniho-katalogu" > <g fill="url(#linearGradient2)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke="url(#linearGradient2)"> <rect x="247.8862" y="662.0949" width="112" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/> </g> <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-dasharray="6,2" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> <rect x="247.8862" y="662.0949" fill="none" width="112" rx="4" ry="4" height="55"/> </g> <g> <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke-linecap="butt"> <text x="279.5434" xml:space="preserve" y="686.9583" stroke="none">Příprava </text> <text x="255.5171" xml:space="preserve" y="701.6594" stroke="none">lokálního katalogu</text> </g> </g> </a> </g> <g id="y.node.3"> <a xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:provoz-lokalniho-katalogu" > <g fill="url(#linearGradient3)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke="url(#linearGradient3)"> <rect x="436.8862" y="752.4699" width="121" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/> </g> <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-dasharray="6,2" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> <rect x="436.8862" y="752.4699" fill="none" width="121" rx="4" ry="4" height="55"/> </g> <g> <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke-linecap="butt"> <text x="477.0454" xml:space="preserve" y="777.3333" stroke="none">Provoz </text> <text x="449.0171" xml:space="preserve" y="792.0344" stroke="none">lokálního katalogu</text> </g> </g> </a> </g> <g id="y.node.4"> <a xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:registrace-vlastniho-katalogu-v-nkod" > <g fill="url(#linearGradient4)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke="url(#linearGradient4)"> <rect x="403.9431" y="662.0949" width="121" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/> </g> <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-dasharray="6,2" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> <rect x="403.9431" y="662.0949" fill="none" width="121" rx="4" ry="4" height="55"/> </g> <g> <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke-linecap="butt"> <text x="434.0974" xml:space="preserve" y="679.6077" stroke="none">Registrace </text> <text x="414.407" xml:space="preserve" y="694.3088" stroke="none">lokálního katalogu </text> <text x="442.4412" xml:space="preserve" y="709.01" stroke="none">v NKOD</text> </g> </g> </a> </g> <g id="y.node.5"> <a xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/role:vedeni-poskytovatele-dat" > <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke="white"> <rect x="158.25" width="30" height="107.3884" y="335.206" stroke="none"/> </g> <g> <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,41.5488,106.5965)" stroke-linecap="butt"> <text x="29.6797" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">Vedení</text> <text x="2" xml:space="preserve" y="28.7656" stroke="none">poskytovatele dat</text> </g> </g> </a> </g> <g id="y.node.6"> <a xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/role:koordinator-otevirani-dat" > <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke="white"> <rect x="158.25" width="30" height="84.75" y="447.7199" stroke="none"/> </g> <g> <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,41.5488,194.4494)" stroke-linecap="butt"> <text x="4.335" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">Koordinátor</text> <text x="2" xml:space="preserve" y="28.7656" stroke="none">otevírání dat</text> </g> </g> </a> </g> <g id="y.node.7"> <a xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/role:kurator-dat" > <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke="white"> <rect x="158.25" width="30" height="59.5949" y="548.6725" stroke="none"/> </g> <g> <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,41.5488,269.1457)" stroke-linecap="butt"> <text x="2" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">Kurátor</text> <text x="13.335" xml:space="preserve" y="28.7656" stroke="none">dat</text> </g> </g> </a> </g> <g id="y.node.8"> <a xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/role:spravce-katalogu-otevrenych-dat" > <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke="white"> <rect x="158.25" width="30" height="84.75" y="634.3449" stroke="none"/> </g> <g> <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,41.5488,394.0822)" stroke-linecap="butt"> <text x="2" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">Správce katalogu</text> <text x="9.0049" xml:space="preserve" y="28.7656" stroke="none">otevřených dat</text> </g> </g> </a> </g> <g id="y.node.9"> <a xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/role:it-specialista" > <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke="white"> <rect x="158.25" width="30" height="84.75" y="737.5949" stroke="none"/> </g> <g> <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,48.8994,485.9826)" stroke-linecap="butt"> <text x="2" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">IT specialista</text> </g> </g> </a> </g> </g> </svg> </div>

Legenda:

  • Obdélník s plným okrajem značí povinnou činnost.
  • Obdélník s přerušovaným okrajem značí nepovinnou činnost.
  • Šipky značí návaznost mezi činnostmi.
  • standardy/zprovozneni-lokalniho-katalogu.1591169822.txt.gz
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • autor: 127.0.0.1