Toto je starší verze dokumentu!


Výroční konference Otevřená data ve veřejné správě 2020

 • Termín konání konference: pátek 23. října 2020
 • Čas: 9:00 - 13:30
 • Místo konání: on-line
 • 9:00 Uvítání a zahájení konference
 • 9:10 Kde jsme byli, kde jsme a kam směřujeme v otevřených datech ČR / Michal Kubáň (MV ČR)
 • 9:25 Datové sady s vysokou hodnotou v evropském kontextu / Michal Kubáň, Jakub Malina (MV ČR)
 • 9:40 Implementace Evropské směrnice o otevřených datech / Jakub Míšek (MV ČR)
 • 10:00 Zkušenosti poskytovatelů otevřených dat - Český úřad zeměměřický a katastrální / (ČÚZK)
 • 10:15 Nový portál otevřených dat - Ministerstvo financí ČR / Martin Kopeček (MF ČR)
 • 10:30 Zkušenosti poskytovatelů otevřených dat - Magistrát města Brna / Robert Spál (Město Brno)
 • 10:45 Přestávka
 • 11:00 Ukázková aplikace nad otevřenými daty obce / Michal Škop (Obec Plasy)
 • 11:20 Otevřená data ve vzdělávání - ZŠ Labyrinth / Miroslav Mráz (ZŠ Labyrinth, Brno)
 • 11:35 Otevřená data ve vzdělávání - SSŠP / Radko Sáblík (Smíchovská střední škola, Praha)
 • 11:50 Přestávka
 • 12:30 Wikidata / Vojtěch Dostál (Wikimedia ČR)
 • 12:50 Otevřená data v žurnlistice / Aleš Vojíř (Deník)
 • 13:10 Znalostní grafy aneb pouze jeden z mnoha typů datových článků / Martin Nečaský (MV ČR)
 • 13:30 Ukončení konference

Martin Nečaský působí v oblasti otevřených dat od roku 2011, kdy založil iniciativu OpenData.cz. Od té doby realizoval řadu projektů, ve kterých pomáhal úřadům s otevíráním jejich dat (např. ČTÚ, ČSSZ, MFČR, NKÚ). V současnosti působí jako docent na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v oboru informatika a také jako odborný vedoucí týmu Národního koordinátora otevřených dat na Ministerstvu vnitra ČR, kde pomáhá českým úřadům s publikací otevřených dat a podílí se na tvorbě pravidel, standardů, doporučení a legislativy v oblasti otevřených dat. V oblasti otevřených dat též publikuje v uznávaných mezinárodních vědeckých časopisech jako je např. Semantic Web Journal nebo Journal of Web Semantics.

Michal Kubáň pracuje na Ministerstvu vnitra jako národní koordinátor otevřených dat. Předtím pracoval ve Fondu Otakara Motejla jako open data advokát a pro Evropskou komisi monitoroval oblast otevřených dat a přístup k informacím v ČR. Vystudoval mezinárodní vztahy na Rijksuniversiteit v Groningenu- Předtím studoval také na Katholieke Universiteit Leuven a Universidad Nacional Autónoma de México. Jako konzultant Úřadu vlády pomáhal při tvorbě vládních politik v oblasti otevřeného vládnutí a e-democracy. Pro World Wide Web Foundation zpracovával několik mezinárodních výzkumů hodnocení otevřenosti a transparentnosti veřejné správy. Za prosazování otevřených dat ve veřejné správě obdržel v roce 2018 Křišťálovou lupu a cenu OTEVŘENO.

Jakub Míšek působí jako odborný asistent na Ústavu práva a technologií Právnické fakulty MUNI. Specializuje se převážně na otázky informačních práv, tedy problematiku ochrany soukromí, osobních údajů a svobodného přístupu k informacím. Od roku 2015 je členem pracovní skupiny pro otevřená data MVČR, kde se zapojuje do příprav legislativních materiálů a má na starosti metodickou právní podporu při zveřejňování otevřených dat s akcentem na ochranu osobních údajů a licencování dat.

Robert Spál je GIS specialistou v Oddělení dat, analýz a evaluací Magistrátu města Brna. Absolvoval kartografii a geoinformatiku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde se zaměřil na využití prostorových dat při rozhodování a plánování ve městě. Ve své současné roli odpovídá za sběr, zpracování a hloubkovou analýzu prostorových dat. Pracuje také na vývoji a průběžné správě brněnského open datového portálu data.brno.cz. Podílí se na probíhajícím programu technického a funkčního vývoje portálu, tak aby byla zajištěn korektní přístup k brněnským open datům. Rád plave, cestuje a je nadšeným cyklistou.

Michal Škop je členem skupiny pro otevřená data MVČR. Vystudoval matematiku a doktorát má z demografie na Univerzitě Karlově. Je analytikem, který se zabývá datovými politickými analýzami - z voleb, z parlamentu, apod. Je také předsedou sdružení KohoVolit.eu, které vytváří Volební kalkulačky. Je zastupitelem města Plasy.

Miroslav Mráz je učitel informatiky na základní škole ZŠ Labyrinth v Brně, vedoucí brněnského DIGI centra a Lego inovačního studia Elixíru do škol, ve kterých s učiteli sdílí inspiraci pro smysluplnou a poutavou výuku. V rámci projektu Chytrá škola O2 s žáky rozvíjí datovou gramotnost a také jejich schopnost využívat otevřená data pro získání lepšího přehledu o světě, ve kterém žijí. Spolupracuje s týmem vyvíjející systémy na procvičování školního učiva Umíme to, dříve koordinoval pro Tutor vznik portálu, který připravuje žáky středních škol na přijímací zkoušky na vysoké školy. Pracoval jako specialista nových médií a vzdělávání ve ŠKODA AUTO a Kentico Software.

Radko Sáblík je absolventem Gymnázia Botičská, inženýrského studia na Fakultě strojní ČVUT, bakalářského studia výuky technických předmětů na Masarykově institutu při ČVUT, manažerského studia pro ředitele škol na Pedagogické fakultě UK. Ředitelem Smíchovské střední školy je od listopadu 2002, od října 2018 zastává post místostarosty v Mníšku pod Brdy, od ledna 2019 je členem osmičlenné expertní skupiny pro vytváření vize českého školství s názvem Strategie 2030+. V minulosti byl 16 let předsedou Pražského basketbalového svazu, 20 let předsedou sportovního klubu Sokol Motol, 10 let vedoucím sportovního centra v Sokole Motol a Spartě Praha.

Aleš Vojíř působí čtyři roky jako vedoucí datové redakce regionálního Deníku. Jeho práce spočívá v identifikaci (otevřených) dat, jejich zpracování, interpretaci, vizualizaci a srozumitelném podání cílové skupině (čtenářům) – a to v tištěné podobě, v on-line verzi i na sociálních sítích. Výstupy datové žurnalistiky Deníku také jedenkrát týdně prezentuje ve vysílání CNN Prima News. V médiích Aleš působí dvacet let, začínal v Hospodářských novinách, byl dlouholetým zástupcem šéfredaktora týdeníku Ekonomu, následně pracoval na stejné pozici v Týdnu. Vystudoval Fakultu informatiky a statistiky na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Vojtěch Dostál je člen rady spolku Wikimedia Česká republika a mezi lety 2015–2019 se z pozice předsedy rady podílel na profesionalizaci této organizace, jejímž cílem je propagace a podpora Wikipedie a dalších projektů Wikimedia. Jakožto dlouhodobý přispěvatel Wikipedie zakládal různé iniciativy na výchovu nováčků, jako jsou Studenti píší Wikipedii a Senioři píší Wikipedii. V poslední době se věnuje především podpoře projektu Wikidata, jehož cílem je vzít výhody Wikipedie a vetknout je do svobodné strojově čitelné databáze veškerého lidského poznání. Spolupracuje s Národním památkovým ústavem, Národní knihovnou, Divadelním ústavem a dalšími českými institucemi a pomáhá jim připojit se do světa propojených strukturovaných dat – Wikidat. Kromě vášně pro „wiki“ je doktorským studentem buněčné biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.

 • edu/konference/2020.1602576087.txt.gz
 • Poslední úprava: 2020/10/13 10:01
 • autor: Marie Vítová Dušková