edu:start_on-line

Toto je starší verze dokumentu!


On-line vzdělávání v oblasti otevřených dat.

Stejně jako celá společnost i naše aktivity jsou ochromeny v důsledku omezeních vyvolaných epidemií Covid. Většina našich vzdělávacích aktivit byla vázána na prezenční formu a osobní přítomnost lektorů, což ve stávající situaci není možné. Z tohoto důvodu doplňujeme základní školení také o jeho on-line podobu.

Z každého školení bude pořízen videozáznam pro potřeby evidence provedených školení. Na základě obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost je pořízení nahrávky a její archivace do 31.12.2034 nezbytná vzhledem k požadavkům čerpání projektu.

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu správce (Nařízení EU č. 2016/679, čl. 6 odst. 1 písm. f). Nahrávku bude archivovat Ministerstvo vnitra České republiky.

On-line podoba základního školení „SK0 Úvod k otevřeným datům“ od prosince 2020.

 • Školení (4 hod) je rozděleno na dvě části po 2 hodinách, aby účastníci nebyli vystavování velké okamžité časové zátěži a mohli si ho přizpůsobit svým časovým možnostem.
 • Obě části školení budou probíhat vždy ve stejný den, přičemž není podmínkou, aby účastníci absolvovali obě části najednou.
 • Termíny konání vždy v každý první a třetí čtvrtek v měsíci, konkrétní termíny jsou uvedeny v registračním formuláři.
 • Termíny budou vypisovány s dvou měsíčním předstihem a budou vždy uvedeny v registračním formuláři.
 • Podmínkou konání je min 5 účastníků.
 • Účast na školení je možná pouze na základě předběžné registrace prostřednictvím registračního formuláře.
 • Účastníci školení obdrží certifikát o účasti po absolvování obou částí školení.
 • K realizaci školení je využita technologie WebEx.
 • Pokyny k přihlášení obdrží přihlášený účastník vždy předem mailem.
 • Pro účastníky školení bude prostředí zpřístupněno vždy 10 minut před zahájením.
 • Registraci na školení je možné provést on-line způsobem, nebo stažením formuláře a jeho odesláním na adresu otevrenadata@mvcr.cz.

Část 1. - 9:00 hod – 11:00 hod.

 • Pojmy data, otevřená data, principy, role a význam otevřených dat.
 • Přínosy otevřených dat, jejich využití.
 • Otevřená data ve světě, EU a v ČR.
 • Základní terminologie, stupně otevřenosti, architektury technické realizace OD.
 • Práce s daty, otevřené formáty: CSV, XML, JSON, RDF.
 • Strategické dokumenty, legislativa.

Část 2. - 13:00 – 15:00 hod.

 • Implementace otevřených dat v organizaci: role, odpovědnosti, procesy, strategie.
 • Publikační plán, katalogizace, struktury datových sad, publikace, podmínky užití.
 • Standardy, směrnice, otevřené formální normy, konceptuální modely.
 • Národní katalog otevřených dat (NKOD).

 • edu/start_on-line.1606755683.txt.gz
 • Poslední úprava: 2020/11/30 18:01
 • autor: Drahomír Chocholatý