edu:start_on-line_2

Toto je starší verze dokumentu!


Stejně jako celá společnost i naše aktivity jsou ochromeny v důsledku omezeních vyvolaných epidemií Covid. Většina našich vzdělávacích aktivit byla vázána na prezenční formu a osobní přítomnost lektorů, což ve stávající situaci není možné. Z tohoto důvodu doplňujeme základní školení také o jeho on-line podobu.

 • Školení (4 hod) je rozděleno na dvě části po 2 hodinách, aby účastníci nebyli vystavování velké okamžité časové zátěži a mohli si ho přizpůsobit svým časovým možnostem.
 • Obě části školení budou probíhat vždy ve stejný den, přičemž není podmínkou, aby účastníci absolvovali obě části najednou.
 • Termíny konání vždy v každý první a třetí čtvrtek v měsíci, konkrétní termíny jsou uvedeny v registračním formuláři.
 • Termíny budou vypisovány s dvou měsíčním předstihem a budou vždy uvedeny v registračním formuláři.
 • Podmínkou konání je min 5 účastníků.
 • Účast na školení je možná pouze na základě předběžné registrace prostřednictvím registračního formuláře.
 • Účastníci školení obdrží certifikát o účasti po absolvování obou částí školení.
 • Z každého školení bude pořízen videozáznam pro potřeby evidence provedených školení.
 • Součástí registrace na školení je i souhlas s jeho nahráváním.
 • K realizaci školení je využita technologie WebEx.
 • Pokyny k přihlášení obdrží přihlášený účastník vždy předem mailem.
 • Pro účastníky školení bude prostředí zpřístupněno vždy 10 minut před zahájením.

Část 1. (9:00 hod – 11:00 hod.)

 • Pojmy data, otevřená data, principy, role a význam otevřených dat.
 • Přínosy otevřených dat, jejich využití.
 • Otevřená data ve světě, EU a v ČR.
 • Základní terminologie, stupně otevřenosti, architektury technické realizace OD.
 • Práce s daty, otevřené formáty: CSV, XML, JSON, RDF.
 • Strategické dokumenty, legislativa.

Část 2. (12:00 – 14:00 hod.)

 • Implementace otevřených dat v organizaci: role, odpovědnosti, procesy, strategie.
 • Publikační plán, katalogizace, struktury datových sad, publikace, podmínky užití.
 • Standardy, směrnice, otevřené formální normy, konceptuální modely.
 • Národní katalog otevřených dat (NKOD).
Datum První část úvodního školení SK0Druhá část úvodního školení SK0
3.12.2020 9:00 hod - 11:00 hod12:00 hod - 14:00 hod
17.12.2020 9:00 hod - 11:00 hod12:00 hod - 14:00 hod
7.1.2021 9:00 hod - 11:00 hod12:00 hod - 14:00 hod
21.1.2021 9:00 hod - 11:00 hod12:00 hod - 14:00 hod
4.2.2021 9:00 hod - 11:00 hod12:00 hod - 14:00 hod
18.2.2021 9:00 hod - 11:00 hod12:00 hod - 14:00 hod
4.3.2021 9:00 hod - 11:00 hod12:00 hod - 14:00 hod
18.3.2021 9:00 hod - 11:00 hod12:00 hod - 14:00 hod

Při registraci ke školení je nutné si být vědom následujících ustanovení.

Zpracování osobních údajů

Odesláním registračního formuláře a přihlášením k účasti na školení souhlasíte s tím, že Vaše poskytnuté osobní údaje jsou sbírány a zpracovávány za účelem registrace zájmu o školení v oblasti otevřených dat a pro další komunikaci při přípravě naplánovaných školení. Poskytnuté údaje budou archivovány pro potřeby projektu „Rozvoj datových politik v oblasti zlepšování kvality a interoperability dat veřejné správy“ (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0013983). Správcem těchto údajů je Ministerstvo vnitra.

Souhlas s pořízením video záznamu školení

Odesláním registračního formuláře a přihlášením k účasti na školení souhlasíte s tím, že organizátor školení může pořídit video záznam školení pro účely zdokumentování jeho provedení formou on-line kontrolním orgánům.

Postup při registraci

 • Stáhněte si registrační formulář.
 • Vyplněný odešlete na adresu xxxxxxxx.
 • O zaregistrování na obdržíte potvrzovací mail.
 • V ten konání školení dostanete mailem pokyny k přihlášení.
 • edu/start_on-line_2.1606227087.txt.gz
 • Poslední úprava: 2020/11/24 15:11
 • autor: Jakub Klímek