edu:start_verze_2_základní_kurzy

Toto je starší verze dokumentu!


SK0 - Úvod k otevřeným datům.

 • Pojmy data, otevřená data, principy, role a význam otevřených dat
 • Otevřená data ve světě, EU a v ČR
 • Základní terminologie, stupně otevřenosti, architektury technické realizace OD.
 • Práce s daty, otevřené formáty: CSV, XML, JSON, RDF
 • Implementace otevřených dat v organizaci: role, odpovědnosti, procesy, strategie, publikační plán, katalogizace, struktury datových sad, publikace, podmínky užití.
 • Standardy, směrnice, otevřené formální normy, konceptuální modely.
 • Národní katalog otevřených dat (NKOD), strategické dokumenty, legislativa

SK1 - Interoperabilita datových sad, konceptuální datové modelování a sémantika.

 • (Školení připravováno).
 • Vymezení obsahu datových sad, návrh jejich struktur.
 • Využívání standardů (OFN), zařazení nových struktur s potenciálem jejich sdílení mezi standardy.
 • Tvorba konceptuálních datových modelů.
 • Číselníky, řešení sémantiky obsahu datových sad, sémantické slovníky.

SK2 - Práce s veřejným datovým fondem a architektura veřejné správy.

 • (Školení připravováno).
 • Způsoby publikace a využívání otevřených dat veřejného datového fondu (VDF).
 • Role otevřených dat v kontextu architektury veřejné správy, jejich význam a související specifika.

SK3 - Využívání a propagace otevřených dat.

 • (Školení připravováno).
 • Způsoby práce s publikovanými datovými sadami.
 • Tvorba nových kontextů na základě publikovaných datových sad.
 • Využití otevřených dat v datových článcích.
 • Propagace otevřených dat všem zainteresovaným stranám.
 • edu/start_verze_2_základní_kurzy.1611652081.txt.gz
 • Poslední úprava: 2021/01/26 10:08
 • autor: Drahomír Chocholatý