Akční plán boje s korupcí na rok 2018

Z pohledu otevřených dat je zajímavá kapitola 2. Transparentnost a otevřený přístup k informacím. V rámci oblasti transparentnosti a otevřeného přístupu k informacím Akční plán vhodně využívá synergii s „Akčním plánem České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP) na období let 2016 až 2018“, z kterého se opírá zejména o závazky:

1. otevření prioritních datových sad veřejné správy a jejich doplnění na základě veřejných konzultací:

 • publikace prioritních datových sad veřejné správy v podobě otevřených dat,
 • aktualizace seznamu prioritních datových sad veřejné správy na základě veřejných konzultací;

2. podpora rozvoje systému otevřených dat veřejné správy ČR:

 • rozvoj standardů otevřených a propojených dat,
 • vzdělávání zaměstnanců veřejné správy,
 • poskytnutí pomoci úřadům veřejné správy s otevíráním dat,
 • rozvoj Národního katalogu otevřených dat,
 • rozvoj dialogu mezi institucemi veřejné správy a širokou veřejností;

3. vytvoření Národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím na léta 2017-2020:

 • předložení Národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím ke schválení vládě.

Odkaz na dokument

 • legislativa/boj-s-korupci.txt
 • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
 • autor: 127.0.0.1