Akční plán pro rozvoj digitálního trhu

Shrnuje na jedno místo směřování vládní politiky a klíčová opatření, která jednotlivá ministerstva a koordinátor digitální agendy na podporu rozvoje digitálního trhu připravují.

Plánovaná opatření k oblasti otevřených dat:

6.E-VÝZVY
6.1 Identifikace a vyhodnocování největších příležitostí (nejžádanějších dat k otevření) pro podnikatelskou sféru v ČR.
6.2 Pravidelné rozšiřování seznamu informací povinně zveřejňovaných jako otevřená data.
6.3 Zapojit Úřad vlády do otevírání dat.
6.4 Podpořit propagaci tématu otevřených dat ve veřejné sféře. Termín: průběžně
6.5 Podpořit komunikaci MV s resorty a ústředními orgány při koordinaci otevírání dat.
5.NOVÉ TRENDY
5.5 Národní katalog otevřených dat.
5.6 Sestavení pracovní skupiny na úrovni ministerstev a ústředních orgánů státní správy v oblasti otevřených dat.
5.7 Sestavení pracovní skupiny uživatelů otevřených dat.
5.8 Zasazení otevřených dat do kontextu Národního architektonického plánu.
5.9 Propojená data.
5.10 Rozvoj standardů pro publikaci a katalogizaci otevřených dat.
5.11 Osvěta o otevřených datech

Odkaz na dokument

  • legislativa/digitalni-trh.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • autor: 127.0.0.1