Akční plán pro Společnost 4.0

Zastřešující dokument vlády pro oblast digitální agendy a tzv. Společnosti 4.0. Shrnuje směřování vládní politiky a klíčová opatření vlády na podporu rozvoje digitálního trhu České republiky, navazuje na stávající Akční plán pro rozvoj digitálního trhu a formuluje další prioritní úkoly související s dopady zavádění digitálních technologií na ekonomiku i společnost – tzv. čtvrtá průmyslová revoluce.

Dokument vymezuje 5 základních pilířů zajišťujících budování Společnosti 4.0. Konkrétně se jedná o pilíře:

 • konektivita a mobilita,
 • vzdělávání a trh práce,
 • elektronizace veřejné správy,
 • bezpečnost,
 • průmysl, podnikání a konkurenceschopnost.

Problematika otevřených dat je obsažena v pilíři č. 3, který je zaměřen na zrychlení procesu digitalizace v oblastech veřejné správy a k prosazování některých principů a hodnot digitalizace veřejné správy (dostupnost a transparentnost, open data, systém hodnocení veřejné správy). Konkrétní úkoly k otevřeným datům jsou obsaženy v části „Prosazování principu Open Data“ a jejich znění je následující:

 • 3.20 Národní katalog otevřených dat.
  • Za účelem zlepšení použitelnosti NKOD veřejností bude navrženo a realizováno nové uživatelské rozhraní NKOD, které bude svojí uživatelskou přívětivostí odpovídat katalogům otevřených dat běžným v zahraničí, především v zemích, které jsou v oblasti otevřených dat nejdále (podle indexu DESI). Dále budou navrženy a realizovány mechanismy kontroly kvality katalogizovaných datových sad, které tak zajistí optimální využití těchto dat.
 • 3.21 Zasazení otevřených dat do kontextu Národního architektonického plánu.
  • Bude vypracována koncepce zasazení otevřených dat do Národního architektonického plánu. Odpovídajícím způsobem bude připraven návrh potřebných legislativních změn a budou rozvíjeny Standardy publikace a katalogizace otevřených dat.
 • 3.22 Sestavení a vedení pracovní skupiny poskytovatelů otevřených dat na úrovni ministerstev a ústředních orgánů státní správy.
  • Pro zlepšení komunikace a vzájemné sdílení zkušeností mezi subjekty veřejné správy ohledně publikace a katalogizace otevřených dat bude vytvořena pracovní skupina ze zástupců všech ministerských resortů a vybraných centrálních orgánů.
 • 3.23 Propojená data.
  • Nejvyšším stupněm otevřených dat jsou tzv. propojená otevřená data. Pro tato data budou navrženy a pilotně ověřeny konvence a způsoby jejich publikace formou propojených otevřených dat.
 • 3.24 Osvěta k přístupnosti.

Odkaz na dokument

 • legislativa/společnost_4_0.txt
 • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
 • autor: 127.0.0.1