Seznam údajů z Registru práv a povinností

Aktualizováno 2019-07-07T12:00:02.015+02:00

ICOrganuVerejneMociNazevOrganuVerejneMociKodAgendyNazevAgendyKodObjektuNeboSubjektuUdajuNazevObjektuNeboSubjektuUdajuKodUdajeNazevUdaje
00007064Ministerstvo vnitraA101Základní registr - registr obyvatel101-1Obyvatel101-1-1Příjmení
00007064Ministerstvo vnitraA101Základní registr - registr obyvatel101-1Obyvatel101-1-10Státní občanství
00007064Ministerstvo vnitraA101Základní registr - registr obyvatel101-1Obyvatel101-1-11Číslo a druh elektronicky čitelných dokladů
00007064Ministerstvo vnitraA101Základní registr - registr obyvatel101-1Obyvatel101-1-12Typ a identifikátor datové schránky
00007064Ministerstvo vnitraA101Základní registr - registr obyvatel101-1Obyvatel101-1-2Jméno / jména
00007064Ministerstvo vnitraA101Základní registr - registr obyvatel101-1Obyvatel101-1-3Adresa pobytu
00007064Ministerstvo vnitraA101Základní registr - registr obyvatel101-1Obyvatel101-1-4Doručovací adresa
00007064Ministerstvo vnitraA101Základní registr - registr obyvatel101-1Obyvatel101-1-5Datum narození
00007064Ministerstvo vnitraA101Základní registr - registr obyvatel101-1Obyvatel101-1-6Místo a okres(stát) narození
00007064Ministerstvo vnitraA101Základní registr - registr obyvatel101-1Obyvatel101-1-7Datum úmrtí
00007064Ministerstvo vnitraA101Základní registr - registr obyvatel101-1Obyvatel101-1-8Datum nabytí právní moci rozhodnutí prohlášení za mrtvého
00007064Ministerstvo vnitraA101Základní registr - registr obyvatel101-1Obyvatel101-1-9Místo a okres(stát) úmrtí
00007064Ministerstvo vnitraA104Základní registr - registr práv a povinností104-1Agenda a výkon agendy104-1-1Název a číselný kód agendy
00007064Ministerstvo vnitraA104Základní registr - registr práv a povinností104-1Agenda a výkon agendy104-1-10Výčet údajů z jiných AIS a rozsah oprávnění přístupu k těmto údajům, vč. vymezujícího právního předpisu
00007064Ministerstvo vnitraA104Základní registr - registr práv a povinností104-1Agenda a výkon agendy104-1-11Výčet a popis úkonů orgánů veřejné moci
00007064Ministerstvo vnitraA104Základní registr - registr práv a povinností104-1Agenda a výkon agendy104-1-12Orgán veřejné moci, který vykonává úkon
00007064Ministerstvo vnitraA104Základní registr - registr práv a povinností104-1Agenda a výkon agendy104-1-13Převedení výkonu činnosti na jiný orgán veřejné moci
00007064Ministerstvo vnitraA104Základní registr - registr práv a povinností104-1Agenda a výkon agendy104-1-14Převedení výkonu úkonu na jiný orgán veřejné moci
00007064Ministerstvo vnitraA104Základní registr - registr práv a povinností104-1Agenda a výkon agendy104-1-2Název a identifikátor ohlašovatele agendy
00007064Ministerstvo vnitraA104Základní registr - registr práv a povinností104-1Agenda a výkon agendy104-1-3Právní předpis, který agendu vymezuje
00007064Ministerstvo vnitraA104Základní registr - registr práv a povinností104-1Agenda a výkon agendy104-1-4Výčet a popis činností vykonávaných v agendě
00007064Ministerstvo vnitraA104Základní registr - registr práv a povinností104-1Agenda a výkon agendy104-1-5Výčet rolí OVM a SPUU v agendě
00007064Ministerstvo vnitraA104Základní registr - registr práv a povinností104-1Agenda a výkon agendy104-1-6Výčet OVM a SPUU, které agendu vykonávají a jejich kategorií
00007064Ministerstvo vnitraA104Základní registr - registr práv a povinností104-1Agenda a výkon agendy104-1-7Výčet a identifikátory OVM, které byly pro výkon agendy registrovány
00007064Ministerstvo vnitraA104Základní registr - registr práv a povinností104-1Agenda a výkon agendy104-1-8Výčet údajů vedených nebo vytvářených v agendě
00007064Ministerstvo vnitraA104Základní registr - registr práv a povinností104-1Agenda a výkon agendy104-1-9Rozsah oprávnění k přístupu k údajům ZR, vč. vymezujícího právního předpisu
00007064Ministerstvo vnitraA104Základní registr - registr práv a povinností104-2Právo a povinnost104-2-1Název a identifikátor OVM, který rozhodnutí vydal
00007064Ministerstvo vnitraA104Základní registr - registr práv a povinností104-2Právo a povinnost104-2-2Právní předpis, podle kterého bylo rozhodnutí vydáno
00007064Ministerstvo vnitraA104Základní registr - registr práv a povinností104-2Právo a povinnost104-2-3Identifikace osoby, které právo nebo povinnost vznikly
00007064Ministerstvo vnitraA104Základní registr - registr práv a povinností104-2Právo a povinnost104-2-4Název a kód agendy, při jejímž výkonu bylo rozhodnutí vydáno
00007064Ministerstvo vnitraA104Základní registr - registr práv a povinností104-2Právo a povinnost104-2-5Vymezení práva a povinnosti osoby, které se rozhodnutí týká
00007064Ministerstvo vnitraA104Základní registr - registr práv a povinností104-2Právo a povinnost104-2-6Údaj, který je rozhodnutí přidělen od OVM dle evidence dokumentů
00007064Ministerstvo vnitraA104Základní registr - registr práv a povinností104-2Právo a povinnost104-2-7Datum nabytí právní moci, vykonatelnosti nebo jiných právních účinků rozhodnutí
00007064Ministerstvo vnitraA104Základní registr - registr práv a povinností104-2Právo a povinnost104-2-8Označení rolí, jejichž nositelé mají přístup k referenčním údajům o vydaném rozhodnutí
00007064Ministerstvo vnitraA104Základní registr - registr práv a povinností104-3OVM a kategorie OVM104-3-1Název a identifikátor OVM
00007064Ministerstvo vnitraA104Základní registr - registr práv a povinností104-3OVM a kategorie OVM104-3-10Osoba stojící v čele OVM
00007064Ministerstvo vnitraA104Základní registr - registr práv a povinností104-3OVM a kategorie OVM104-3-11Datum, od kdy OVM vykonává působnost
00007064Ministerstvo vnitraA104Základní registr - registr práv a povinností104-3OVM a kategorie OVM104-3-12Pozastavení nebo přerušení působnosti OVM
00007064Ministerstvo vnitraA104Základní registr - registr práv a povinností104-3OVM a kategorie OVM104-3-13Adresa pracoviště orgánu veřejné moci
00007064Ministerstvo vnitraA104Základní registr - registr práv a povinností104-3OVM a kategorie OVM104-3-2Informace, zda je OVM vnitřní jednotkou organizační složky státu
00007064Ministerstvo vnitraA104Základní registr - registr práv a povinností104-3OVM a kategorie OVM104-3-3IČO
00007064Ministerstvo vnitraA104Základní registr - registr práv a povinností104-3OVM a kategorie OVM104-3-4Typ a identifikátor datové schránky
00007064Ministerstvo vnitraA104Základní registr - registr práv a povinností104-3OVM a kategorie OVM104-3-5Právní předpis, na jehož základě OVM vykonává působnost
00007064Ministerstvo vnitraA104Základní registr - registr práv a povinností104-3OVM a kategorie OVM104-3-6Název a identifikátor kategorie
00007064Ministerstvo vnitraA104Základní registr - registr práv a povinností104-3OVM a kategorie OVM104-3-7Číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanoveníé, které kategorii vymezuje
00007064Ministerstvo vnitraA104Základní registr - registr práv a povinností104-3OVM a kategorie OVM104-3-8Ústřední správní úřad, který ohlašuje kategorii
00007064Ministerstvo vnitraA104Základní registr - registr práv a povinností104-3OVM a kategorie OVM104-3-9Adresa sídla OVM
00007064Ministerstvo vnitraA104Základní registr - registr práv a povinností104-4SPUU a kategorie SPUU104-4-1Název a identifikátor SPUU
00007064Ministerstvo vnitraA104Základní registr - registr práv a povinností104-4SPUU a kategorie SPUU104-4-10Přerušení nebo pozastavení působení SPUU
00007064Ministerstvo vnitraA104Základní registr - registr práv a povinností104-4SPUU a kategorie SPUU104-4-11Datum zániku SPUU nebo výmazu z evidence
00007064Ministerstvo vnitraA104Základní registr - registr práv a povinností104-4SPUU a kategorie SPUU104-4-2IČO
00007064Ministerstvo vnitraA104Základní registr - registr práv a povinností104-4SPUU a kategorie SPUU104-4-3Typ a identifikátor datové schránky
00007064Ministerstvo vnitraA104Základní registr - registr práv a povinností104-4SPUU a kategorie SPUU104-4-4Právní předpis, oprávňující přístup SPUU k údajům ZR nebo AIS
00007064Ministerstvo vnitraA104Základní registr - registr práv a povinností104-4SPUU a kategorie SPUU104-4-5Název a identifikátor kategorie
00007064Ministerstvo vnitraA104Základní registr - registr práv a povinností104-4SPUU a kategorie SPUU104-4-6Číslo a název oprávního předpisu a označení jeho ustanovení, které kategorii vymezuje
00007064Ministerstvo vnitraA104Základní registr - registr práv a povinností104-4SPUU a kategorie SPUU104-4-7Ústřední správní úřad, který ohlašuje kategorii
00007064Ministerstvo vnitraA104Základní registr - registr práv a povinností104-4SPUU a kategorie SPUU104-4-8Adresa sídla SPUU
00007064Ministerstvo vnitraA104Základní registr - registr práv a povinností104-4SPUU a kategorie SPUU104-4-9Datum vzniku SPUU nebo zápisu do evidence
00007064Ministerstvo vnitraA1043Veřejné sbírky1043-1veřejná sbírka1043-1-1název a sídlo obce nebo kraje, usnesení příslušného orgánu obce nebo kraje o souhlasu s konáním sbírky ne starší než 60 dnů
00007064Ministerstvo vnitraA1043Veřejné sbírky1043-1veřejná sbírka1043-1-10podmínky pro otevření a zjištění obsahu pokladniček, koná-li se sbírka způsobem uvedeným v § 9 odst. 1 písm. c)
00007064Ministerstvo vnitraA1043Veřejné sbírky1043-1veřejná sbírka1043-1-11určení výše příspěvku při prodeji předmětů, v jejichž ceně je příspěvek zahrnut, nebo určení výše příspěvku na vstupenkách, koná-li se sbírka způsobem uvedeným v § 9 odst. 1 písm. d) nebo e)
00007064Ministerstvo vnitraA1043Veřejné sbírky1043-1veřejná sbírka1043-1-12den v roce, ke kterému bude zpracováno roční průběžné vyúčtování podle § 24 odst. 2, koná-li se sbírka na dobu neurčitou nebo na dobu určitou po dobu delší než 1 rok
00007064Ministerstvo vnitraA1043Veřejné sbírky1043-1veřejná sbírka1043-1-13den v roce, ke kterému bude zpracováno první roční průběžné vyúčtování podle § 24 odst. 2, není-li tento den totožný s dnem uvedeným v odstavci 2 písm. h)
00007064Ministerstvo vnitraA1043Veřejné sbírky1043-1veřejná sbírka1043-1-14Přílohy k oznámení o konání sbírky
00007064Ministerstvo vnitraA1043Veřejné sbírky1043-1veřejná sbírka1043-1-2jméno, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu starosty obce, jde-li o obec, nebo hejtmana kraje, jde-li o kraj, popřípadě osob jimi pověřených jednat jménem příslušného územního samosprávného celku ve věci sbírky
00007064Ministerstvo vnitraA1043Veřejné sbírky1043-1veřejná sbírka1043-1-3název (obchodní firma) právnické osoby, adresa sídla, identifikační číslo a jména, příjmení, data narození a adresy místa trvalého pobytu osob, které jsou statutárními orgány právnické osoby nebo členy statutárního orgánu právnické osoby
00007064Ministerstvo vnitraA1043Veřejné sbírky1043-1veřejná sbírka1043-1-4jméno, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby, oprávněné jednat ve věci sbírky jménem právnické osoby
00007064Ministerstvo vnitraA1043Veřejné sbírky1043-1veřejná sbírka1043-1-5účel sbírky
00007064Ministerstvo vnitraA1043Veřejné sbírky1043-1veřejná sbírka1043-1-6území, na kterém se sbírka bude konat
00007064Ministerstvo vnitraA1043Veřejné sbírky1043-1veřejná sbírka1043-1-7datum zahájení a ukončení sbírky, nebo údaj o tom, že je konána na dobu neurčitou
00007064Ministerstvo vnitraA1043Veřejné sbírky1043-1veřejná sbírka1043-1-8způsob provádění sbírky
00007064Ministerstvo vnitraA1043Veřejné sbírky1043-1veřejná sbírka1043-1-9název a adresa banky nebo její pobočky nebo pobočky zahraniční banky, u níž je zřízen bankovní účet ke shromažďování příspěvků získaných sbírkou, a číslo tohoto účtu, koná-li se sbírka způsobem uvedeným v § 9 odst. 1 písm. a)
00007064Ministerstvo vnitraA1095Místní referendum1095-1člen přípravného výboru a petent1095-1-1příjmení
00007064Ministerstvo vnitraA1095Místní referendum1095-1člen přípravného výboru a petent1095-1-2jméno, popřípadě jména
00007064Ministerstvo vnitraA1095Místní referendum1095-1člen přípravného výboru a petent1095-1-3adresa místa pobytu
00007064Ministerstvo vnitraA1095Místní referendum1095-1člen přípravného výboru a petent1095-1-4datum narození
00007064Ministerstvo vnitraA1095Místní referendum1095-1člen přípravného výboru a petent1095-1-5státní občanství, popřípadě více státních občanství
00007064Ministerstvo vnitraA1133Volba prezidenta republiky1133-1Kandidát a občan oprávněný volit prezdenta republiky1133-1-1registrace kandidátních listin
00007064Ministerstvo vnitraA1133Volba prezidenta republiky1133-1Kandidát a občan oprávněný volit prezdenta republiky1133-1-10datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí
00007064Ministerstvo vnitraA1133Volba prezidenta republiky1133-1Kandidát a občan oprávněný volit prezdenta republiky1133-1-3kontrola petic
00007064Ministerstvo vnitraA1133Volba prezidenta republiky1133-1Kandidát a občan oprávněný volit prezdenta republiky1133-1-4Příjmení
00007064Ministerstvo vnitraA1133Volba prezidenta republiky1133-1Kandidát a občan oprávněný volit prezdenta republiky1133-1-5jména, popřípadě jména
00007064Ministerstvo vnitraA1133Volba prezidenta republiky1133-1Kandidát a občan oprávněný volit prezdenta republiky1133-1-6adresa místa pobytu
00007064Ministerstvo vnitraA1133Volba prezidenta republiky1133-1Kandidát a občan oprávněný volit prezdenta republiky1133-1-7datum narození
00007064Ministerstvo vnitraA1133Volba prezidenta republiky1133-1Kandidát a občan oprávněný volit prezdenta republiky1133-1-8státní občanství, popřípadě více státních občanství
00007064Ministerstvo vnitraA1133Volba prezidenta republiky1133-1Kandidát a občan oprávněný volit prezdenta republiky1133-1-9čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-1Jméno, popř. jména
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-10Adresa místa trvalého pobytu
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-100Datum narození osvojence
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-101Místo a okres nebo stát narození osvojence
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-102Jméno, popř. jména osvojitele
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-103Příjmení osvojitele
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-104Rodné příjmení osvojitele
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-105Rodné číslo osvojitele
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-106Datum narození osvojitele
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-107Jméno, popř. jména matky osvojence
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-108Příjmení matky osvojence
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-109Rodné příjmení matky osvojence
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-11Předchozí adresy místa trvalého pobytu
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-110Rodné číslo matky osvojence
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-111Datum narození matky osvojence
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-112Jméno, popř. jména otce osvojence
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-113Příjmení otce osvojence
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-114Rodné příjmení otce osvojence
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-115Rodné číslo otce osvojence
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-116Datum narození otce osvojence
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-117Datum právní moci rozhodnutí o osvojení
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-118Datum právní moci rozhodnutí o zrušení osvojení
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-119Záznam o poskytnutí údajů (§ 8 odst. 12)
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-12Adresa pro doručování písemností
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-120Datum úmrtí
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-121Místo a okres nebo stát úmrtí
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-122Datum právní moci rozhodnutí o prohlášení za nezvěstného
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-123Den, kdy nastaly účinky prohlášení za nezvěstného
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-124Číslo jednací soudu, který o prohlášení za nezvěstného rozhodl
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-125Označení soudu, který o prohlášení za nezvěstného rozhodl
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-126Datum právní moci rozhodnutí o zrušení prohlášení za nezvěstného
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-127Číslo jednací soudu, který o zrušení prohlášení za nezvěstného rozhodl
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-128Označení soudu, který o zrušení prohlášení za nezvěstného rozhodl
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-129Datum právní moci rozhodnutí o prohlášení za mrtvého
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-13Datum přihlášení k trvalému pobytu
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-130Den, který platí za den smrti, popř. den, který nepřežil
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-131Číslo jednací soudu, který o prohlášení za mrtvého rozhodl
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-132Označení soudu, který o prohlášení za mrtvého rozhodl
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-133Datum právní moci rozhodnutí o zrušení porhlášení za mrtvého
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-134Číslo jednací soudu, který o zrušení prohlášení za mrtvého rozhodl
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-135Označení soudu, který o zrušení prohlášení za mrtvého rozhodl
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-136Poznámky
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-137Agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu evidence obyvatel
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-138Datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení omezení svéprávnosti
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-14Datum ukončení trvalého pobytu
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-15Datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-16Datum, od kterého má být doručováno na adresu pro doručování písemností
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-17Datum zrušení adresy pro doručování písemností
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-18Datum změny adresy pro doručování písemností
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-19Datum právní moci rozhodnutí o schválení smlouvy o nápomoci
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-2Příjmení
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-20Číslo jednací soudu, který smlouvu o nápomoci schválil
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-21Označení soudu, který smlouvu o nápomoci schválil
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-22Datum odvolání podpůrce soudem
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-23Datum právní moci rozhodnutí o schválení zastoupení členem domácnosti
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-24Číslo jednací soudu, který zastoupení členem domácnosti schválil
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-25Označení soudu, který zastoupení členem domácnosti schválil
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-26Datum zániku zastoupení členem domácnosti
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-27Datum právní moci rozhodnutí o omezení svéprávnosti
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-28Číslo jednací soudu, který o omezení svéprávnosti rozhodl
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-29Označení soudu, který o omezení svéprávnosti rozhodl
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-3Rodné příjmení
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-30Jméno, popř. jména opatrovníka - FO
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-31Příjmení opatrovníka - FO
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-32Rodné číslo opatrovníka - FO
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-33Datum narození opatrovníka - FO
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-34Místo a okres nebo stát narození opatrovníka - FO
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-35Název opatrovníka - PO
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-36Sídlo opatrovníka - PO
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-37Místo zákazu pobytu
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-38Doba trvání zákazu pobytu
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-39Datum právní moci rozhodnutí o zákazu pobytu
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-4Datum narození
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-40Číslo jednací rozhodnutí o zákazu pobytu
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-41Označení soudu nebo správního orgánu, který o zákazu pobytu rozhodl
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-42Jméno, popř. jména matky
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-43Příjmení matky
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-44Rodné příjmení matky
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-45Rodné číslo matky
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-46Datum narození matky
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-47Jméno, popř. jména otce
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-48Příjmení otce
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-49Rodné příjmení otce
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-5Pohlaví
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-50Rodné číslo otce
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-51Datum narození otce
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-52Jméno, popř. jména jiného zákonného zástupce - FO
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-53Příjmení jiného zákonného zástupce - FO
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-54Rodné příjmení jiného zákonného zástupce - FO
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-55Rodné číslo jiného zákonného zástupce - FO
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-56Datum narození jiného zákonného zástupce - FO
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-57Název jiného zákonného zástupce - PO
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-58Sídlo jiného zákonného zástupce - PO
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-59Rodinný stav
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-6Místo a okres nebo stát narození
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-60Datum uzavření manželství
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-61Místo a okres nebo stát uzavření manželství
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-62Datum právní moci rozhodnutí o prohlášení manželství za neplatné
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-63Datum právní moci rozhodnutí o zdánlivém manželství
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-64Datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-65Datum právní moci rozhodnutí o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-66Den, který platí za den smrti jednoho z manželů, popř. za den, který tento manžel nepřežil
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-67Datum právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-68Datum vzniku registrovaného partnerství
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-69Místo a okres nebo stát vzniku registrovaného partnerství
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-7Rodné číslo
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-70Datum právní moci rozhodnutí o neplatnosti registrovaného partnerství
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-71Datum právní moci rozhodnutí o neexistenci registrovaného partnerství
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-72Datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z partnerů
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-73Datum právní moci rozhodnutí o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-74Den, který platí za den smrti jednoho z partnerů, popř. za den, který tento partner nepřežil
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-75Datum právní moci rozhodnutí o zrušení registrovaného partnerství
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-76Jméno, popř. jména manžela
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-77Příjmení manžela
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-78Rodné příjmení manžela
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-79Rodné číslo manžela
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-8Státní občanství, popř. více státních občanství
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-80Datum narození manžela
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-81Jméno, popř. jména partnera
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-82Příjmení partnera
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-83Rodné příjmení partnera
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-84Rodné číslo partnera
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-85Datum narození partnera
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-86Jméno, popř. jména dítěte
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-87Příjmení dítěte
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-88Rodné příjmení dítěte
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-89Rodné číslo dítěte
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-9Datum nabytí nebo pozbytí státního občanství, popř. více státních občanství
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-90Datum narození dítěte
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-91Stupeň osvojení
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-92Původní jméno, popř. jména osvojence
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-93Původní příjmení osvojence
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-94Původní rodné příjmení osvojence
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-95Původní rodné číslo osvojence
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-96Nové jméno, popř. jména osvojence
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-97Nové příjmení osvojence
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-98Nové rodné příjmení osvojence
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-1Obyvatel115-1-99Nové rodné číslo osvojence
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-2Rodné číslo115-2-1Důvod přidělení rodného čísla
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-2Rodné číslo115-2-10Rodné příjmení nositele rodného čísla
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-2Rodné číslo115-2-11Případné změny rodného příjmení nositele rodného čísla
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-2Rodné číslo115-2-12Datum přidělení rodného čísla
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-2Rodné číslo115-2-13V případě změny rodného čísla datum přidělení původního rodného čísla
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-2Rodné číslo115-2-14Datum narození nositele rodného čísla
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-2Rodné číslo115-2-15Místo a okres narození na území České republiky nebo místo a stát narození v cizině nositele rodného čísla
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-2Rodné číslo115-2-16Agendový identifkátor fyzické osoby pro agendu evidence obyvatel, pokud byl přidělen
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-2Rodné číslo115-2-17Obrazový záznam dokladu o rodném čísle
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-2Rodné číslo115-2-18Záznam o ověření rodného čísla, včetně data jeho vydání
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-2Rodné číslo115-2-19Záznam o osvědčení rodného čísla, včetně data jeho vydání
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-2Rodné číslo115-2-2Označení výdejového místa, které rodné číslo přidělilo
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-2Rodné číslo115-2-20Záznam o potvrzení změny rodného čísla, včetně data jeho vydání
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-2Rodné číslo115-2-21Poznámka, kterou vytváří a využívá správce registru rodných čísel
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-2Rodné číslo115-2-3Rodné číslo
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-2Rodné číslo115-2-4Původní rodné číslo (v případě změny)
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-2Rodné číslo115-2-5Důvod provedení změny rodného čísla
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-2Rodné číslo115-2-6Jméno, popř. jména nositele rodného čísla
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-2Rodné číslo115-2-7Případné změny jména, popř. jmen nositele rodného čísla
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-2Rodné číslo115-2-8Příjmení nositele rodného čísla
00007064Ministerstvo vnitraA115Evidence obyvatel a rodná čísla115-2Rodné číslo115-2-9Případné změny příjmení nositele rodného čísla
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-1Jméno cizince
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-10Rodinný stav cizince
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-11Místo uzavření manžel/partner
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-12Stav osoby - živá/mrtvá
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-13Stav osoby od - datum úmrtí
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-14Místo úmrtí (místo,okr.,stát)
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-15Typ pobytu
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-16Adresa pobytu cizince
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-17Skutečný pobyt
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-18Platnost povolení pobytu od do
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-19Způsobilost cizince
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-2Příjmení cizince
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-20Údaje o otci cizince
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-21Údaje o matce cizince
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-22Údaje o zákonném zástupci
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-23Základní údaje o partnerovi/ce
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-24Základní údaje o dětech
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-25Státní občanství otce a matky
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-26Manžel/partner - občanství
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-27Státní občanství dítěte
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-28Místo narození dítěte
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-29Předchozí jména cizince
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-3Rodné příjmení cizince
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-30Předchozí místa pobytu
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-31Změna manželství/partnerství
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-32Datum a důvod ukončení stavu
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-33Změna pohlaví- datum
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-34Předchozí rodná čísla cizince
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-35Údaje o osvojených dětech
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-36Údaje o osvojení cizince
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-37Správní nebo soudní vyhoštění
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-38Doručovací adresa cizince
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-39Cizinci dle písmene u)
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-4Ostatní jména
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-40Zařazení cizince do Státního int
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-41Zápis do seznamu voličů
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-42Zaměstnání,zařazení,místo výkonu
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-43Osvojenec - Typ osvojení
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-44Osvojenec - Původní rodné číslo
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-45Osvojenec - Původní jméno
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-46Osvojenec - Původní rod.příjmení
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-47Datum NPM osvojení osvojitelkou
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-48Dat.NPM zrušení os.osvojitelkou
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-49Datum NPM osvojení osvojitelem
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-5Datum narození cizince
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-50Dat.NPM zrušení os. osvojitelem
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-51RČ původního otce
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-52Datum narození původního otce
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-53Jméno původního otce
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-54Příjmení původního otce
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-55Rodné příjmení původního otce
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-56AIFO původního otce
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-57RČ původní matky
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-58Datum narození původní matky
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-59Jméno původní matky
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-6Místo narození (místo,okr.,stát)
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-60Příjmení původní matky
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-61Rodné příjmení původní matky
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-62AIFO původní matky
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-63Dřívější rodná příjmení
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-64Nezvěstnost
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-65Územní zákaz pobytu
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-7Rodné číslo cizince
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-8Státní občanství
00007064Ministerstvo vnitraA116Agenda cizinecká a ochrany státních hranic116-1Cizinec116-1-9Pohlaví cizince
00007064Ministerstvo vnitraA117Občanské průkazy117-1Držitel občanského průkazu117-1-1Jméno, popř. jména
00007064Ministerstvo vnitraA117Občanské průkazy117-1Držitel občanského průkazu117-1-10Datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu
00007064Ministerstvo vnitraA117Občanské průkazy117-1Držitel občanského průkazu117-1-11Datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky
00007064Ministerstvo vnitraA117Občanské průkazy117-1Držitel občanského průkazu117-1-12Rodinný stav nebo registrované partnerství
00007064Ministerstvo vnitraA117Občanské průkazy117-1Držitel občanského průkazu117-1-13Datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti
00007064Ministerstvo vnitraA117Občanské průkazy117-1Držitel občanského průkazu117-1-14Datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení omezení svéprávnosti
00007064Ministerstvo vnitraA117Občanské průkazy117-1Držitel občanského průkazu117-1-15Digitální zpracování podoby občana
00007064Ministerstvo vnitraA117Občanské průkazy117-1Držitel občanského průkazu117-1-16Digitální zpracování podpisu občana
00007064Ministerstvo vnitraA117Občanské průkazy117-1Držitel občanského průkazu117-1-17Titul nebo vědecká hodnost
00007064Ministerstvo vnitraA117Občanské průkazy117-1Držitel občanského průkazu117-1-18Datum úmrtí
00007064Ministerstvo vnitraA117Občanské průkazy117-1Držitel občanského průkazu117-1-19Den, který platí za den smrti, popř. den, který nepřežil
00007064Ministerstvo vnitraA117Občanské průkazy117-1Držitel občanského průkazu117-1-2Příjmení
00007064Ministerstvo vnitraA117Občanské průkazy117-1Držitel občanského průkazu117-1-20Číslo, popřípadě série občanského průkazu
00007064Ministerstvo vnitraA117Občanské průkazy117-1Držitel občanského průkazu117-1-21Datum vydání občanského průkazu
00007064Ministerstvo vnitraA117Občanské průkazy117-1Držitel občanského průkazu117-1-22Datum převzetí občanského průkazu
00007064Ministerstvo vnitraA117Občanské průkazy117-1Držitel občanského průkazu117-1-23Označení úřadu, který občanský průkaz vydal
00007064Ministerstvo vnitraA117Občanské průkazy117-1Držitel občanského průkazu117-1-24Datum skončení platnosti občanského průkazu
00007064Ministerstvo vnitraA117Občanské průkazy117-1Držitel občanského průkazu117-1-25Datum skartace občanského průkazu
00007064Ministerstvo vnitraA117Občanské průkazy117-1Držitel občanského průkazu117-1-26Datum a čas zablokování autentizace držitele občanského průkazu podle § 8a
00007064Ministerstvo vnitraA117Občanské průkazy117-1Držitel občanského průkazu117-1-27Datum a čas odblokování autentizace držitele občanského průkazu podle § 8a
00007064Ministerstvo vnitraA117Občanské průkazy117-1Držitel občanského průkazu117-1-28Čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských průkazů
00007064Ministerstvo vnitraA117Občanské průkazy117-1Držitel občanského průkazu117-1-29Datum ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu
00007064Ministerstvo vnitraA117Občanské průkazy117-1Držitel občanského průkazu117-1-3Datum narození
00007064Ministerstvo vnitraA117Občanské průkazy117-1Držitel občanského průkazu117-1-30Čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu
00007064Ministerstvo vnitraA117Občanské průkazy117-1Držitel občanského průkazu117-1-31Doba platnosti vydaných potvrzení o občanském průkazu
00007064Ministerstvo vnitraA117Občanské průkazy117-1Držitel občanského průkazu117-1-32Označení úřadu, který vydal potvrzení o občanském průkazu
00007064Ministerstvo vnitraA117Občanské průkazy117-1Držitel občanského průkazu117-1-33Číslo žádosti o vydání občanského průkazu
00007064Ministerstvo vnitraA117Občanské průkazy117-1Držitel občanského průkazu117-1-34Žádost o vydání občanského průkazu v elektronické podobě
00007064Ministerstvo vnitraA117Občanské průkazy117-1Držitel občanského průkazu117-1-35Datum a čas elektronické identifikace držitele občanského průkazu
00007064Ministerstvo vnitraA117Občanské průkazy117-1Držitel občanského průkazu117-1-36Subjekt a místo provádějící elektronickou identifikaci držitele občanského průkazu
00007064Ministerstvo vnitraA117Občanské průkazy117-1Držitel občanského průkazu117-1-37Číslo kontaktního elektronického čipu
00007064Ministerstvo vnitraA117Občanské průkazy117-1Držitel občanského průkazu117-1-38Záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka zpřístupněna
00007064Ministerstvo vnitraA117Občanské průkazy117-1Držitel občanského průkazu117-1-39Záznamy o přístupech do informačního systému EOP
00007064Ministerstvo vnitraA117Občanské průkazy117-1Držitel občanského průkazu117-1-4Místo a okres nebo stát narození
00007064Ministerstvo vnitraA117Občanské průkazy117-1Držitel občanského průkazu117-1-40Datum a čas aktivace identifikačního certifikátu
00007064Ministerstvo vnitraA117Občanské průkazy117-1Držitel občanského průkazu117-1-41Datum a čas zablokování identifikačního certifikátu
00007064Ministerstvo vnitraA117Občanské průkazy117-1Držitel občanského průkazu117-1-42Digitální zpracování podpisu na žádosti
00007064Ministerstvo vnitraA117Občanské průkazy117-1Držitel občanského průkazu117-1-43Údaj o telefonním čísle pro veřejnou mobilní síť
00007064Ministerstvo vnitraA117Občanské průkazy117-1Držitel občanského průkazu117-1-44Údaj o adrese elektronické pošty
00007064Ministerstvo vnitraA117Občanské průkazy117-1Držitel občanského průkazu117-1-45Agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu občanských průkazů držitele
00007064Ministerstvo vnitraA117Občanské průkazy117-1Držitel občanského průkazu117-1-46Datum a čas zablokování funkce autentizace podle § 16 odst. 9
00007064Ministerstvo vnitraA117Občanské průkazy117-1Držitel občanského průkazu117-1-5Pohlaví
00007064Ministerstvo vnitraA117Občanské průkazy117-1Držitel občanského průkazu117-1-6Rodné číslo
00007064Ministerstvo vnitraA117Občanské průkazy117-1Držitel občanského průkazu117-1-7Státní občanství
00007064Ministerstvo vnitraA117Občanské průkazy117-1Držitel občanského průkazu117-1-8Adresa místa trvalého pobytu, včetně označení adresy úřadu
00007064Ministerstvo vnitraA117Občanské průkazy117-1Držitel občanského průkazu117-1-9Počátek trvalého pobytu
00007064Ministerstvo vnitraA118Cestovní doklady občanů České republiky118-1držitel cestovního dokladu118-1-1jméno, popřípadě jména
00007064Ministerstvo vnitraA118Cestovní doklady občanů České republiky118-1držitel cestovního dokladu118-1-10datum uzavření manželství
00007064Ministerstvo vnitraA118Cestovní doklady občanů České republiky118-1držitel cestovního dokladu118-1-11datum omezení nebo zrušení omezení svéprávnosti
00007064Ministerstvo vnitraA118Cestovní doklady občanů České republiky118-1držitel cestovního dokladu118-1-12adresa místa trvalého pobytu
00007064Ministerstvo vnitraA118Cestovní doklady občanů České republiky118-1držitel cestovního dokladu118-1-13počátek trvalého pobytu
00007064Ministerstvo vnitraA118Cestovní doklady občanů České republiky118-1držitel cestovního dokladu118-1-14datum zrušení nebo ukončení trvalého pobytu
00007064Ministerstvo vnitraA118Cestovní doklady občanů České republiky118-1držitel cestovního dokladu118-1-15datum úmrtí
00007064Ministerstvo vnitraA118Cestovní doklady občanů České republiky118-1držitel cestovního dokladu118-1-16číslo a druh vydaného cestovního dokladu
00007064Ministerstvo vnitraA118Cestovní doklady občanů České republiky118-1držitel cestovního dokladu118-1-17datum vydání cestovního dokladu
00007064Ministerstvo vnitraA118Cestovní doklady občanů České republiky118-1držitel cestovního dokladu118-1-18datum převzetí cestovního dokladu
00007064Ministerstvo vnitraA118Cestovní doklady občanů České republiky118-1držitel cestovního dokladu118-1-19datum skončení platnosti cestovního dokladu
00007064Ministerstvo vnitraA118Cestovní doklady občanů České republiky118-1držitel cestovního dokladu118-1-2příjmení
00007064Ministerstvo vnitraA118Cestovní doklady občanů České republiky118-1držitel cestovního dokladu118-1-20označení orgánu, který cestovní doklad vydal
00007064Ministerstvo vnitraA118Cestovní doklady občanů České republiky118-1držitel cestovního dokladu118-1-21fotografie
00007064Ministerstvo vnitraA118Cestovní doklady občanů České republiky118-1držitel cestovního dokladu118-1-22podpis
00007064Ministerstvo vnitraA118Cestovní doklady občanů České republiky118-1držitel cestovního dokladu118-1-23prodloužení doby platnosti cestovního dokladu
00007064Ministerstvo vnitraA118Cestovní doklady občanů České republiky118-1držitel cestovního dokladu118-1-24číslo žádosti o vydání cestovního dokladu
00007064Ministerstvo vnitraA118Cestovní doklady občanů České republiky118-1držitel cestovního dokladu118-1-25údaje obsažené v žádosti o vydání cestovního pasu
00007064Ministerstvo vnitraA118Cestovní doklady občanů České republiky118-1držitel cestovního dokladu118-1-26nosič dat s biometrickými údaji
00007064Ministerstvo vnitraA118Cestovní doklady občanů České republiky118-1držitel cestovního dokladu118-1-27údaje o skončení platnosti cestovního dokladu
00007064Ministerstvo vnitraA118Cestovní doklady občanů České republiky118-1držitel cestovního dokladu118-1-28omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí
00007064Ministerstvo vnitraA118Cestovní doklady občanů České republiky118-1držitel cestovního dokladu118-1-29záznam o zřízení datové schránky
00007064Ministerstvo vnitraA118Cestovní doklady občanů České republiky118-1držitel cestovního dokladu118-1-3rodné příjmení
00007064Ministerstvo vnitraA118Cestovní doklady občanů České republiky118-1držitel cestovního dokladu118-1-30záznamy o přístupech do informačního systému
00007064Ministerstvo vnitraA118Cestovní doklady občanů České republiky118-1držitel cestovního dokladu118-1-31Agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu cestovních dokladů držitele
00007064Ministerstvo vnitraA118Cestovní doklady občanů České republiky118-1držitel cestovního dokladu118-1-32Digitální zpracování podpisu na žádosti
00007064Ministerstvo vnitraA118Cestovní doklady občanů České republiky118-1držitel cestovního dokladu118-1-33Údaj o telefonním čísle pro veřejnou mobilní síť
00007064Ministerstvo vnitraA118Cestovní doklady občanů České republiky118-1držitel cestovního dokladu118-1-34Údaj o adrese telefonické pošty
00007064Ministerstvo vnitraA118Cestovní doklady občanů České republiky118-1držitel cestovního dokladu118-1-4rodné číslo
00007064Ministerstvo vnitraA118Cestovní doklady občanů České republiky118-1držitel cestovního dokladu118-1-5datum narození
00007064Ministerstvo vnitraA118Cestovní doklady občanů České republiky118-1držitel cestovního dokladu118-1-6místo a okres (stát) narození
00007064Ministerstvo vnitraA118Cestovní doklady občanů České republiky118-1držitel cestovního dokladu118-1-7pohlaví
00007064Ministerstvo vnitraA118Cestovní doklady občanů České republiky118-1držitel cestovního dokladu118-1-8státní občanství
00007064Ministerstvo vnitraA118Cestovní doklady občanů České republiky118-1držitel cestovního dokladu118-1-9rodinný stav nebo partnerství
00007064Ministerstvo vnitraA1183Volby do Parlamentu České republiky1183-1kandidát a petent1183-1-1příjmení
00007064Ministerstvo vnitraA1183Volby do Parlamentu České republiky1183-1kandidát a petent1183-1-2jméno, popřípadě jména
00007064Ministerstvo vnitraA1183Volby do Parlamentu České republiky1183-1kandidát a petent1183-1-3adresa místa pobytu
00007064Ministerstvo vnitraA1183Volby do Parlamentu České republiky1183-1kandidát a petent1183-1-4datum narození
00007064Ministerstvo vnitraA1183Volby do Parlamentu České republiky1183-1kandidát a petent1183-1-5státní občanství, popřípadě více státních občanství
00007064Ministerstvo vnitraA1183Volby do Parlamentu České republiky1183-1kandidát a petent1183-1-6datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
00007064Ministerstvo vnitraA1262Volby do Evropského parlamentu1262-1kandidát a státní občan České republiky1262-1-1příjmení
00007064Ministerstvo vnitraA1262Volby do Evropského parlamentu1262-1kandidát a státní občan České republiky1262-1-2jméno, popřípadě jména
00007064Ministerstvo vnitraA1262Volby do Evropského parlamentu1262-1kandidát a státní občan České republiky1262-1-3adresa místa pobytu
00007064Ministerstvo vnitraA1262Volby do Evropského parlamentu1262-1kandidát a státní občan České republiky1262-1-4datum narození
00007064Ministerstvo vnitraA1262Volby do Evropského parlamentu1262-1kandidát a státní občan České republiky1262-1-5státní občanství, popřípadě více státní občanství
00007064Ministerstvo vnitraA1262Volby do Evropského parlamentu1262-1kandidát a státní občan České republiky1262-1-6datum, místo a okres či stát úmrtí nebo smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí
00007064Ministerstvo vnitraA1281Volby do zastupitelstev obcí1281-1kandidát a petent1281-1-1příjmení
00007064Ministerstvo vnitraA1281Volby do zastupitelstev obcí1281-1kandidát a petent1281-1-2jméno
00007064Ministerstvo vnitraA1281Volby do zastupitelstev obcí1281-1kandidát a petent1281-1-3adresa místa pobytu
00007064Ministerstvo vnitraA1281Volby do zastupitelstev obcí1281-1kandidát a petent1281-1-4datum narození
00007064Ministerstvo vnitraA1281Volby do zastupitelstev obcí1281-1kandidát a petent1281-1-5státní občanství
00007064Ministerstvo vnitraA1281Volby do zastupitelstev obcí1281-1kandidát a petent1281-1-6datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedení vrozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého
00007064Ministerstvo vnitraA1282Volby do zastupitelstev krajů1282-1kandidát1282-1-1příjmení
00007064Ministerstvo vnitraA1282Volby do zastupitelstev krajů1282-1kandidát1282-1-2jméno, popřípadě jména
00007064Ministerstvo vnitraA1282Volby do zastupitelstev krajů1282-1kandidát1282-1-3adresa místa pobytu
00007064Ministerstvo vnitraA1282Volby do zastupitelstev krajů1282-1kandidát1282-1-4datum narození
00007064Ministerstvo vnitraA1282Volby do zastupitelstev krajů1282-1kandidát1282-1-5státní občanství, popřípadě více státní občanství
00007064Ministerstvo vnitraA1282Volby do zastupitelstev krajů1282-1kandidát1282-1-6datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohot soudního rozhodnutí
00007064Ministerstvo vnitraA1361Evropská občanská iniciativa1361-1prohlášení o podpoře evropské občanské iniciativy1361-1-1jméno osoby podepisující prohlášení o podpoře
00007064Ministerstvo vnitraA1361Evropská občanská iniciativa1361-1prohlášení o podpoře evropské občanské iniciativy1361-1-2příjmení osoby podepisující prohlášení o podpoře
00007064Ministerstvo vnitraA1361Evropská občanská iniciativa1361-1prohlášení o podpoře evropské občanské iniciativy1361-1-3státní příslušnost osoby podepisující prohlášení o podpoře
00007064Ministerstvo vnitraA1361Evropská občanská iniciativa1361-1prohlášení o podpoře evropské občanské iniciativy1361-1-4typ a číslo osobního dokladu osoby podepisující prohlášení o podpoře
00007064Ministerstvo vnitraA1361Evropská občanská iniciativa1361-1prohlášení o podpoře evropské občanské iniciativy1361-1-5datum a podpis osoby podepisující prohlášení o podpoře
00007064Ministerstvo vnitraA1601Krajské referendum1601-1člen přípravného výboru a petent1601-1-1příjmení
00007064Ministerstvo vnitraA1601Krajské referendum1601-1člen přípravného výboru a petent1601-1-2jméno, popřípadě jména
00007064Ministerstvo vnitraA1601Krajské referendum1601-1člen přípravného výboru a petent1601-1-3adresa místa pobytu
00007064Ministerstvo vnitraA1601Krajské referendum1601-1člen přípravného výboru a petent1601-1-4datum narození
00007064Ministerstvo vnitraA1601Krajské referendum1601-1člen přípravného výboru a petent1601-1-5státní občanství, popřípadě více státních občanství
00007064Ministerstvo vnitraA3Registrace politických stran a politických hnutí3-2politická strana a politické hnutí3-2-1název, zkratka a sídlo strany a hnutí
00007064Ministerstvo vnitraA3Registrace politických stran a politických hnutí3-2politická strana a politické hnutí3-2-10zahájení insolvenčního řízení, rozhodnutí o úpadku, rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, rozhodnutí, jímž se insolvenční řízení končí, jméno, příjmení (obchodní firma) a sídlo insolvenčního správce
00007064Ministerstvo vnitraA3Registrace politických stran a politických hnutí3-2politická strana a politické hnutí3-2-2den a číslo registrace
00007064Ministerstvo vnitraA3Registrace politických stran a politických hnutí3-2politická strana a politické hnutí3-2-3den registrace změny stanov
00007064Ministerstvo vnitraA3Registrace politických stran a politických hnutí3-2politická strana a politické hnutí3-2-4zánik politické strany nebo politického hnutí
00007064Ministerstvo vnitraA3Registrace politických stran a politických hnutí3-2politická strana a politické hnutí3-2-5IČO
00007064Ministerstvo vnitraA3Registrace politických stran a politických hnutí3-2politická strana a politické hnutí3-2-6jméno, příjmení, datum narození a adresa místa pobytu a způsob jednání členů statutárního orgánu
00007064Ministerstvo vnitraA3Registrace politických stran a politických hnutí3-2politická strana a politické hnutí3-2-7pozastavení činnosti politické strany nebo politického hnutí
00007064Ministerstvo vnitraA3Registrace politických stran a politických hnutí3-2politická strana a politické hnutí3-2-8zrušení politické strany nebo politického hnutí
00007064Ministerstvo vnitraA3Registrace politických stran a politických hnutí3-2politická strana a politické hnutí3-2-9vstup do likvidace politické strany nebo politického hnutí
00007064Ministerstvo vnitraA330Vydávání osvědčení v souvislosti s výkonem státní správy330-1fyzická osoba330-1-1fyzická osoba, která předkládá lustrační osvědčení svému zaměstnavateli
00007064Ministerstvo vnitraA3925Elektronická identifikace a autentizace3925-6Údaje vedené v Národním bodu3925-6-1identifikátor prostředku a úroveň záruky
00007064Ministerstvo vnitraA3925Elektronická identifikace a autentizace3925-6Údaje vedené v Národním bodu3925-6-2agendový identifikátor fyzické osoby
00007064Ministerstvo vnitraA3925Elektronická identifikace a autentizace3925-6Údaje vedené v Národním bodu3925-6-3identifikátor držitele v rámci kvalifikovaného systému
00007064Ministerstvo vnitraA3925Elektronická identifikace a autentizace3925-6Údaje vedené v Národním bodu3925-6-4identifikátor držitele v rámci on-line služby
00007064Ministerstvo vnitraA3925Elektronická identifikace a autentizace3925-6Údaje vedené v Národním bodu3925-6-5datum prvotního zápisu
00007064Ministerstvo vnitraA3925Elektronická identifikace a autentizace3925-6Údaje vedené v Národním bodu3925-6-6datum poslední změny údaje
00007064Ministerstvo vnitraA3925Elektronická identifikace a autentizace3925-6Údaje vedené v Národním bodu3925-6-7záznam o využití údaje
00007064Ministerstvo vnitraA3925Elektronická identifikace a autentizace3925-6Údaje vedené v Národním bodu3925-6-8další údaje
00007064Ministerstvo vnitraA3925Elektronická identifikace a autentizace3925-7Evidence vydaných prostředků pro elektronickou identifikaci3925-7-1jméno držitele prostředku
00007064Ministerstvo vnitraA3925Elektronická identifikace a autentizace3925-7Evidence vydaných prostředků pro elektronickou identifikaci3925-7-2identifikátor prostředku
00007064Ministerstvo vnitraA3925Elektronická identifikace a autentizace3925-7Evidence vydaných prostředků pro elektronickou identifikaci3925-7-3identifikátor držitele prostředku
00007064Ministerstvo vnitraA3925Elektronická identifikace a autentizace3925-7Evidence vydaných prostředků pro elektronickou identifikaci3925-7-4způsob ověření totožnosti žadatele
00007064Ministerstvo vnitraA3925Elektronická identifikace a autentizace3925-7Evidence vydaných prostředků pro elektronickou identifikaci3925-7-5datum a čas vydání prostředku
00007064Ministerstvo vnitraA3925Elektronická identifikace a autentizace3925-7Evidence vydaných prostředků pro elektronickou identifikaci3925-7-6žádost o zneplatnění prostředku
00007064Ministerstvo vnitraA3925Elektronická identifikace a autentizace3925-7Evidence vydaných prostředků pro elektronickou identifikaci3925-7-7doba platnosti prostředku
00007064Ministerstvo vnitraA3925Elektronická identifikace a autentizace3925-7Evidence vydaných prostředků pro elektronickou identifikaci3925-7-8adresa držitele prostředku
00007064Ministerstvo vnitraA3925Elektronická identifikace a autentizace3925-7Evidence vydaných prostředků pro elektronickou identifikaci3925-7-9datum narození držitele
00007064Ministerstvo vnitraA4265Služby vytvářející důvěru pro elektronické transakce4265-1údaje o fyzické osobě s certifikátem4265-1-1Jméno, popř. jména, příjmení
00007064Ministerstvo vnitraA4265Služby vytvářející důvěru pro elektronické transakce4265-1údaje o fyzické osobě s certifikátem4265-1-2Datum, místo a okres (stát) narození
00007064Ministerstvo vnitraA4265Služby vytvářející důvěru pro elektronické transakce4265-1údaje o fyzické osobě s certifikátem4265-1-3Datum úmrtí
00007064Ministerstvo vnitraA4265Služby vytvářející důvěru pro elektronické transakce4265-1údaje o fyzické osobě s certifikátem4265-1-4Adresa místa pobytu, popř. adresa na kterou mají být doručovány písemnosti
00007064Ministerstvo vnitraA4265Služby vytvářející důvěru pro elektronické transakce4265-3Údaje o právnické osobě s certifikátem4265-3-1Obchodní firma nebo název
00007064Ministerstvo vnitraA4265Služby vytvářející důvěru pro elektronické transakce4265-3Údaje o právnické osobě s certifikátem4265-3-2Adresa sídla
00007064Ministerstvo vnitraA4265Služby vytvářející důvěru pro elektronické transakce4265-3Údaje o právnické osobě s certifikátem4265-3-3Identifikační číslo osoby
00007064Ministerstvo vnitraA4265Služby vytvářející důvěru pro elektronické transakce4265-4identifikátor certifikátu4265-4-1Počátek a konec platnosti certifikátu
00007064Ministerstvo vnitraA4265Služby vytvářející důvěru pro elektronické transakce4265-4identifikátor certifikátu4265-4-2Datum a čas aktivace certifikátu
00007064Ministerstvo vnitraA4265Služby vytvářející důvěru pro elektronické transakce4265-4identifikátor certifikátu4265-4-3Datum a čas zneplatnění certifikátu
00007064Ministerstvo vnitraA4265Služby vytvářející důvěru pro elektronické transakce4265-5Další údaje vedené v evidenci4265-5-1Identifikátor nosiče
00007064Ministerstvo vnitraA4265Služby vytvářející důvěru pro elektronické transakce4265-5Další údaje vedené v evidenci4265-5-2Agendový identifikátor fyzické osoby
00020478Ministerstvo zemědělstvíA944Činnosti dle zákona o zemědělství944-1Zemědělský podnikatel944-1-1osobní jméno
00020478Ministerstvo zemědělstvíA944Činnosti dle zákona o zemědělství944-1Zemědělský podnikatel944-1-10IČO
00020478Ministerstvo zemědělstvíA944Činnosti dle zákona o zemědělství944-1Zemědělský podnikatel944-1-11jméno člena statutárního orgánu
00020478Ministerstvo zemědělstvíA944Činnosti dle zákona o zemědělství944-1Zemědělský podnikatel944-1-12příjmení člena statutárního orgánu
00020478Ministerstvo zemědělstvíA944Činnosti dle zákona o zemědělství944-1Zemědělský podnikatel944-1-13datum narození člena statutárního orgánu
00020478Ministerstvo zemědělstvíA944Činnosti dle zákona o zemědělství944-1Zemědělský podnikatel944-1-14adresa místa trvalého pobytu člena statutárního orgánu
00020478Ministerstvo zemědělstvíA944Činnosti dle zákona o zemědělství944-1Zemědělský podnikatel944-1-15název právnické osoby jako statutárního orgánu
00020478Ministerstvo zemědělstvíA944Činnosti dle zákona o zemědělství944-1Zemědělský podnikatel944-1-16sídlo právnické osoby jako statutárního orgánu
00020478Ministerstvo zemědělstvíA944Činnosti dle zákona o zemědělství944-1Zemědělský podnikatel944-1-17datum zahájení provozování zemědělské výroby
00020478Ministerstvo zemědělstvíA944Činnosti dle zákona o zemědělství944-1Zemědělský podnikatel944-1-18datum ukončení provozování zemědělské výroby
00020478Ministerstvo zemědělstvíA944Činnosti dle zákona o zemědělství944-1Zemědělský podnikatel944-1-19datum přerušení zemědělské výroby
00020478Ministerstvo zemědělstvíA944Činnosti dle zákona o zemědělství944-1Zemědělský podnikatel944-1-2příjmení
00020478Ministerstvo zemědělstvíA944Činnosti dle zákona o zemědělství944-1Zemědělský podnikatel944-1-3obchodní firma
00020478Ministerstvo zemědělstvíA944Činnosti dle zákona o zemědělství944-1Zemědělský podnikatel944-1-4datum narození
00020478Ministerstvo zemědělstvíA944Činnosti dle zákona o zemědělství944-1Zemědělský podnikatel944-1-5rodné číslo
00020478Ministerstvo zemědělstvíA944Činnosti dle zákona o zemědělství944-1Zemědělský podnikatel944-1-6místo trvalého pobytu
00020478Ministerstvo zemědělstvíA944Činnosti dle zákona o zemědělství944-1Zemědělský podnikatel944-1-7adresa bydliště mimo území ČR
00020478Ministerstvo zemědělstvíA944Činnosti dle zákona o zemědělství944-1Zemědělský podnikatel944-1-8adresa organizační složky na území ČR
00020478Ministerstvo zemědělstvíA944Činnosti dle zákona o zemědělství944-1Zemědělský podnikatel944-1-9sídlo
00020478Ministerstvo zemědělstvíA944Činnosti dle zákona o zemědělství944-2uživatel půdy944-2-1osobní jméno
00020478Ministerstvo zemědělstvíA944Činnosti dle zákona o zemědělství944-2uživatel půdy944-2-2příjmení
00020478Ministerstvo zemědělstvíA944Činnosti dle zákona o zemědělství944-2uživatel půdy944-2-3obchodní firma
00020478Ministerstvo zemědělstvíA944Činnosti dle zákona o zemědělství944-2uživatel půdy944-2-4datum narození
00020478Ministerstvo zemědělstvíA944Činnosti dle zákona o zemědělství944-2uživatel půdy944-2-5rodné číslo
00020478Ministerstvo zemědělstvíA944Činnosti dle zákona o zemědělství944-2uživatel půdy944-2-6místo trvalého pobytu
00020478Ministerstvo zemědělstvíA944Činnosti dle zákona o zemědělství944-2uživatel půdy944-2-7adresa bydliště mimo území ČR
00020478Ministerstvo zemědělstvíA944Činnosti dle zákona o zemědělství944-2uživatel půdy944-2-8sídlo
00020478Ministerstvo zemědělstvíA944Činnosti dle zákona o zemědělství944-2uživatel půdy944-2-9IČO
00020478Ministerstvo zemědělstvíA944Činnosti dle zákona o zemědělství944-3půdní blok944-3-1identifikační číslo půdního bloku
00020478Ministerstvo zemědělstvíA944Činnosti dle zákona o zemědělství944-3půdní blok944-3-10obhospodařování v rámci EZ
00020478Ministerstvo zemědělstvíA944Činnosti dle zákona o zemědělství944-3půdní blok944-3-2výměra půdního bloku
00020478Ministerstvo zemědělstvíA944Činnosti dle zákona o zemědělství944-3půdní blok944-3-3výměra způsobilé plochy
00020478Ministerstvo zemědělstvíA944Činnosti dle zákona o zemědělství944-3půdní blok944-3-4samostatná plocha v rámci půdního bloku
00020478Ministerstvo zemědělstvíA944Činnosti dle zákona o zemědělství944-3půdní blok944-3-5díl půdního bloku
00020478Ministerstvo zemědělstvíA944Činnosti dle zákona o zemědělství944-3půdní blok944-3-6identifikační číslo dílu půdního bloku
00020478Ministerstvo zemědělstvíA944Činnosti dle zákona o zemědělství944-3půdní blok944-3-7výměra dílčího půdního bloku
00020478Ministerstvo zemědělstvíA944Činnosti dle zákona o zemědělství944-3půdní blok944-3-8druh zemědělské kultury
00020478Ministerstvo zemědělstvíA944Činnosti dle zákona o zemědělství944-3půdní blok944-3-9druh EVP, pokud jsou součástí DPB
00020478Ministerstvo zemědělstvíA944Činnosti dle zákona o zemědělství944-4evidence objektů944-4-1identifikační číslo objektu
00020478Ministerstvo zemědělstvíA944Činnosti dle zákona o zemědělství944-4evidence objektů944-4-2druh objektu
00020478Ministerstvo zemědělstvíA944Činnosti dle zákona o zemědělství944-4evidence objektů944-4-3příslušnost k hospodářství
00020478Ministerstvo zemědělstvíA944Činnosti dle zákona o zemědělství944-4evidence objektů944-4-4datum provedení zákresu objektu
00020478Ministerstvo zemědělstvíA944Činnosti dle zákona o zemědělství944-4evidence objektů944-4-5datum ukončení využívání objektu
00020478Ministerstvo zemědělstvíA944Činnosti dle zákona o zemědělství944-4evidence objektů944-4-6katastrální území
00020478Ministerstvo zemědělstvíA944Činnosti dle zákona o zemědělství944-5ekologicky významný prvek944-5-1identifikační číslo ekologicky významného prvku
00020478Ministerstvo zemědělstvíA944Činnosti dle zákona o zemědělství944-5ekologicky významný prvek944-5-2druh ekologicky významného prvku
00020478Ministerstvo zemědělstvíA944Činnosti dle zákona o zemědělství944-5ekologicky významný prvek944-5-3příslušnost k půdnímu bloku
00020478Ministerstvo zemědělstvíA944Činnosti dle zákona o zemědělství944-5ekologicky významný prvek944-5-4výměra
00020478Ministerstvo zemědělstvíA951Reprodukční materiál lesních dřevin951-1subjekt dle zákona č. 149/2003 Sb.951-1-1osobní jméno
00020478Ministerstvo zemědělstvíA951Reprodukční materiál lesních dřevin951-1subjekt dle zákona č. 149/2003 Sb.951-1-10telefon, mobil
00020478Ministerstvo zemědělstvíA951Reprodukční materiál lesních dřevin951-1subjekt dle zákona č. 149/2003 Sb.951-1-11e-mail
00020478Ministerstvo zemědělstvíA951Reprodukční materiál lesních dřevin951-1subjekt dle zákona č. 149/2003 Sb.951-1-12registrační číslo dodavatele
00020478Ministerstvo zemědělstvíA951Reprodukční materiál lesních dřevin951-1subjekt dle zákona č. 149/2003 Sb.951-1-13číslo licence
00020478Ministerstvo zemědělstvíA951Reprodukční materiál lesních dřevin951-1subjekt dle zákona č. 149/2003 Sb.951-1-2příjmení
00020478Ministerstvo zemědělstvíA951Reprodukční materiál lesních dřevin951-1subjekt dle zákona č. 149/2003 Sb.951-1-3datum narození
00020478Ministerstvo zemědělstvíA951Reprodukční materiál lesních dřevin951-1subjekt dle zákona č. 149/2003 Sb.951-1-4rodné číslo
00020478Ministerstvo zemědělstvíA951Reprodukční materiál lesních dřevin951-1subjekt dle zákona č. 149/2003 Sb.951-1-5adresa místa trvalého pobytu
00020478Ministerstvo zemědělstvíA951Reprodukční materiál lesních dřevin951-1subjekt dle zákona č. 149/2003 Sb.951-1-6adresa místa podnikání
00020478Ministerstvo zemědělstvíA951Reprodukční materiál lesních dřevin951-1subjekt dle zákona č. 149/2003 Sb.951-1-7obchodní firma nebo název
00020478Ministerstvo zemědělstvíA951Reprodukční materiál lesních dřevin951-1subjekt dle zákona č. 149/2003 Sb.951-1-8adresa sídla
00020478Ministerstvo zemědělstvíA951Reprodukční materiál lesních dřevin951-1subjekt dle zákona č. 149/2003 Sb.951-1-9IČO
00024341Ministerstvo zdravotnictvíA4003Národní kontaktní místo elektronického zdravotnictví4003-1Poskytovatel zdravotních služeb4003-1-1jméno, popřípadě jména
00024341Ministerstvo zdravotnictvíA4003Národní kontaktní místo elektronického zdravotnictví4003-1Poskytovatel zdravotních služeb4003-1-2příjmení
00024341Ministerstvo zdravotnictvíA4003Národní kontaktní místo elektronického zdravotnictví4003-1Poskytovatel zdravotních služeb4003-1-3adresa místa poskytování zdravotních služeb v případě fyzické osoby, obchodní firmu nebo název poskytovatele, adresu sídla nebo adresu místa podnikání v případě právnické osoby
00024341Ministerstvo zdravotnictvíA4003Národní kontaktní místo elektronického zdravotnictví4003-1Poskytovatel zdravotních služeb4003-1-4identifikační číslo, bylo-li přiděleno
00024341Ministerstvo zdravotnictvíA4003Národní kontaktní místo elektronického zdravotnictví4003-1Poskytovatel zdravotních služeb4003-1-5název oddělení nebo obdobné části, je-li zdravotnické zařízení takto členěno
00024341Ministerstvo zdravotnictvíA4003Národní kontaktní místo elektronického zdravotnictví4003-2Pacient4003-2-1jméno, popřípadě jména
00024341Ministerstvo zdravotnictvíA4003Národní kontaktní místo elektronického zdravotnictví4003-2Pacient4003-2-2příjmení
00024341Ministerstvo zdravotnictvíA4003Národní kontaktní místo elektronického zdravotnictví4003-2Pacient4003-2-3datum narození
00024341Ministerstvo zdravotnictvíA4003Národní kontaktní místo elektronického zdravotnictví4003-2Pacient4003-2-4rodné číslo, je-li přiděleno
00024341Ministerstvo zdravotnictvíA4003Národní kontaktní místo elektronického zdravotnictví4003-2Pacient4003-2-5číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění, neni-li tímto číslem rodné číslo pacienta
00024341Ministerstvo zdravotnictvíA4003Národní kontaktní místo elektronického zdravotnictví4003-2Pacient4003-2-6adresa místa trvalého pobytu na území České republiky, jde-li o cizince místo hlášeného pobytu na území České republiky a v případě osoby bez trvalého pobytu na území České republiky adresu bydliště mimo území České republiky
00024341Ministerstvo zdravotnictvíA4003Národní kontaktní místo elektronického zdravotnictví4003-2Pacient4003-2-7pohlaví pacienta
00024341Ministerstvo zdravotnictvíA4003Národní kontaktní místo elektronického zdravotnictví4003-3Zdravotnické zařízení4003-3-1Název
00024341Ministerstvo zdravotnictvíA4003Národní kontaktní místo elektronického zdravotnictví4003-3Zdravotnické zařízení4003-3-2adresa
00024341Ministerstvo zdravotnictvíA4003Národní kontaktní místo elektronického zdravotnictví4003-4Zdravotní služby4003-4-1specifikace zdravotní služby
00024341Ministerstvo zdravotnictvíA4003Národní kontaktní místo elektronického zdravotnictví4003-5Zdravotnická dokumentace4003-5-1jméno, popřípadě jména
00024341Ministerstvo zdravotnictvíA4003Národní kontaktní místo elektronického zdravotnictví4003-5Zdravotnická dokumentace4003-5-10údaje zjištěné z rodinné, osobní a pracovní anamnézy pacienta, a je-li to důvodné, též údaje ze sociální anamnézy
00024341Ministerstvo zdravotnictvíA4003Národní kontaktní místo elektronického zdravotnictví4003-5Zdravotnická dokumentace4003-5-11údaje vztahující se k úmrtí pacienta
00024341Ministerstvo zdravotnictvíA4003Národní kontaktní místo elektronického zdravotnictví4003-5Zdravotnická dokumentace4003-5-12další údaje podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů upravujících zdravotní služby nebo poskytování zdravotní péče
00024341Ministerstvo zdravotnictvíA4003Národní kontaktní místo elektronického zdravotnictví4003-5Zdravotnická dokumentace4003-5-2příjemení
00024341Ministerstvo zdravotnictvíA4003Národní kontaktní místo elektronického zdravotnictví4003-5Zdravotnická dokumentace4003-5-3datum narození
00024341Ministerstvo zdravotnictvíA4003Národní kontaktní místo elektronického zdravotnictví4003-5Zdravotnická dokumentace4003-5-4rodné číslo, je-li přiděleno
00024341Ministerstvo zdravotnictvíA4003Národní kontaktní místo elektronického zdravotnictví4003-5Zdravotnická dokumentace4003-5-5číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění, není-li tímto číslem rodné číslo pacienta
00024341Ministerstvo zdravotnictvíA4003Národní kontaktní místo elektronického zdravotnictví4003-5Zdravotnická dokumentace4003-5-6adresa místa trvalého pobytu na území České republiky, jde-li o cizince místo hlášeného pobytu na území České republiky a v případě osoby bez trvalého pobytu na území České republiky adresu bydliště mimo území České republiky
00024341Ministerstvo zdravotnictvíA4003Národní kontaktní místo elektronického zdravotnictví4003-5Zdravotnická dokumentace4003-5-7pohlaví pacienta
00024341Ministerstvo zdravotnictvíA4003Národní kontaktní místo elektronického zdravotnictví4003-5Zdravotnická dokumentace4003-5-8Identifikační údaje poskytovatele zdravotnických služeb
00024341Ministerstvo zdravotnictvíA4003Národní kontaktní místo elektronického zdravotnictví4003-5Zdravotnická dokumentace4003-5-9informace o zdravotním stavu pacienta, o průběhu a výsledku poskytovaných zdravotních služeb a o dalších významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem pacienta a s postupem při poskytování zdravotních služeb
00025429Ministerstvo spravedlnostiA4047Evidence svěřenských fondů4047-1Svěřenský fond podle českého práva4047-1-1označení svěřenského fondu
00025429Ministerstvo spravedlnostiA4047Evidence svěřenských fondů4047-1Svěřenský fond podle českého práva4047-1-10údaje o převedení závodu do zástavy, nájmu nebo pachtu
00025429Ministerstvo spravedlnostiA4047Evidence svěřenských fondů4047-1Svěřenský fond podle českého práva4047-1-11další skutečnosti zapisované do evidence
00025429Ministerstvo spravedlnostiA4047Evidence svěřenských fondů4047-1Svěřenský fond podle českého práva4047-1-12datum, k němuž byl zápis o skutečnosti proveden
00025429Ministerstvo spravedlnostiA4047Evidence svěřenských fondů4047-1Svěřenský fond podle českého práva4047-1-13datum zrušení nebo zániku správy svěřenského fondu, s uvedením právního důvodu
00025429Ministerstvo spravedlnostiA4047Evidence svěřenských fondů4047-1Svěřenský fond podle českého práva4047-1-14zahájení isolvenčního řízení
00025429Ministerstvo spravedlnostiA4047Evidence svěřenských fondů4047-1Svěřenský fond podle českého práva4047-1-15omezení práva nakládat s majetkovou podstatou na základě rozhodnutí insolvenčního správce
00025429Ministerstvo spravedlnostiA4047Evidence svěřenských fondů4047-1Svěřenský fond podle českého práva4047-1-16prohlášení konkursu
00025429Ministerstvo spravedlnostiA4047Evidence svěřenských fondů4047-1Svěřenský fond podle českého práva4047-1-17jméno a sídlo insolvenčního správce
00025429Ministerstvo spravedlnostiA4047Evidence svěřenských fondů4047-1Svěřenský fond podle českého práva4047-1-18údaje o rozhodnutí soudu o nařízení výkonu rozhodnutí prodeje zákonu nebo o exekučním příkazu k prodeji závodu
00025429Ministerstvo spravedlnostiA4047Evidence svěřenských fondů4047-1Svěřenský fond podle českého práva4047-1-19právní důvod výmazu svěřenského fondu
00025429Ministerstvo spravedlnostiA4047Evidence svěřenských fondů4047-1Svěřenský fond podle českého práva4047-1-2účel, předmět činnosti svěřenského fondu
00025429Ministerstvo spravedlnostiA4047Evidence svěřenských fondů4047-1Svěřenský fond podle českého práva4047-1-3vznik a zánik svěřenského fondu
00025429Ministerstvo spravedlnostiA4047Evidence svěřenských fondů4047-1Svěřenský fond podle českého práva4047-1-4identifikační číslo svěřenského fondu
00025429Ministerstvo spravedlnostiA4047Evidence svěřenských fondů4047-1Svěřenský fond podle českého práva4047-1-5údaje o svěřenském správci
00025429Ministerstvo spravedlnostiA4047Evidence svěřenských fondů4047-1Svěřenský fond podle českého práva4047-1-6počet svěřenských správců
00025429Ministerstvo spravedlnostiA4047Evidence svěřenských fondů4047-1Svěřenský fond podle českého práva4047-1-7údaje o zakladateli
00025429Ministerstvo spravedlnostiA4047Evidence svěřenských fondů4047-1Svěřenský fond podle českého práva4047-1-8údaje o obmyšleném
00025429Ministerstvo spravedlnostiA4047Evidence svěřenských fondů4047-1Svěřenský fond podle českého práva4047-1-9údaje o další osobě oprávněné k výkonu dohledu nebo správou svěřenského fondu
00025429Ministerstvo spravedlnostiA4047Evidence svěřenských fondů4047-2Zahraniční svěřenský fond4047-2-1označení zahraničního svěřeneckého fondu
00025429Ministerstvo spravedlnostiA4047Evidence svěřenských fondů4047-2Zahraniční svěřenský fond4047-2-2právo státu, kterým se zahraniční svěřenský fond řídí, evidence a číslo zápisu
00025429Ministerstvo spravedlnostiA4047Evidence svěřenských fondů4047-2Zahraniční svěřenský fond4047-2-3účel a předmět činnosti zahraničního svěřenského fondu
00025429Ministerstvo spravedlnostiA4047Evidence svěřenských fondů4047-2Zahraniční svěřenský fond4047-2-4údaje o svěřenském správci
00025429Ministerstvo spravedlnostiA4047Evidence svěřenských fondů4047-2Zahraniční svěřenský fond4047-2-5zrušení zahraničního svěřenského fondu
00025429Ministerstvo spravedlnostiA4047Evidence svěřenských fondů4047-2Zahraniční svěřenský fond4047-2-6prohlášení konkursu nebo zahájení obdobného řízení týkajícího se zahraničního svěřenského fondu
00025429Ministerstvo spravedlnostiA4047Evidence svěřenských fondů4047-2Zahraniční svěřenský fond4047-2-7ukončení činnosti zahraničního svěřenského fondu v České republice
00025429Ministerstvo spravedlnostiA4067Evidence skutečných majitelů4067-1Evidence skutečných majitelů4067-1-1jméno osoby
00025429Ministerstvo spravedlnostiA4067Evidence skutečných majitelů4067-1Evidence skutečných majitelů4067-1-2Místo pobytu
00025429Ministerstvo spravedlnostiA4067Evidence skutečných majitelů4067-1Evidence skutečných majitelů4067-1-3Datum narození
00025429Ministerstvo spravedlnostiA4067Evidence skutečných majitelů4067-1Evidence skutečných majitelů4067-1-4Státní příslušnost
00025429Ministerstvo spravedlnostiA4067Evidence skutečných majitelů4067-1Evidence skutečných majitelů4067-1-5údaj o vztahu skutečného majitele
00025429Ministerstvo spravedlnostiA4080Použití prostředků z majetkových trestních sankcí4080-1Rejstřík majetkových nároků oprávněných osob4080-1-1Jméno oprávněné osoby
00025429Ministerstvo spravedlnostiA4080Použití prostředků z majetkových trestních sankcí4080-1Rejstřík majetkových nároků oprávněných osob4080-1-10Označní soudu, který vydal rozhodnutí o majetkové nároku oprávněné osoby
00025429Ministerstvo spravedlnostiA4080Použití prostředků z majetkových trestních sankcí4080-1Rejstřík majetkových nároků oprávněných osob4080-1-11Majetkový nárok, který přešel na stát
00025429Ministerstvo spravedlnostiA4080Použití prostředků z majetkových trestních sankcí4080-1Rejstřík majetkových nároků oprávněných osob4080-1-12Datum přechodu majetkového nároku
00025429Ministerstvo spravedlnostiA4080Použití prostředků z majetkových trestních sankcí4080-1Rejstřík majetkových nároků oprávněných osob4080-1-2Datum narození oprávněné osoby
00025429Ministerstvo spravedlnostiA4080Použití prostředků z majetkových trestních sankcí4080-1Rejstřík majetkových nároků oprávněných osob4080-1-3adresa bydliště oprávněné osoby
00025429Ministerstvo spravedlnostiA4080Použití prostředků z majetkových trestních sankcí4080-1Rejstřík majetkových nároků oprávněných osob4080-1-4údaje o obchodních firmách oprávněné osoby
00025429Ministerstvo spravedlnostiA4080Použití prostředků z majetkových trestních sankcí4080-1Rejstřík majetkových nároků oprávněných osob4080-1-5Jméno pachatele
00025429Ministerstvo spravedlnostiA4080Použití prostředků z majetkových trestních sankcí4080-1Rejstřík majetkových nároků oprávněných osob4080-1-6Datum narození pachatele
00025429Ministerstvo spravedlnostiA4080Použití prostředků z majetkových trestních sankcí4080-1Rejstřík majetkových nároků oprávněných osob4080-1-7adresa bydliště pachatele
00025429Ministerstvo spravedlnostiA4080Použití prostředků z majetkových trestních sankcí4080-1Rejstřík majetkových nároků oprávněných osob4080-1-8Údaje o obchodních firmách pachatele
00025429Ministerstvo spravedlnostiA4080Použití prostředků z majetkových trestních sankcí4080-1Rejstřík majetkových nároků oprávněných osob4080-1-9Údaje o soudním řízení, ve které byl oprávněné osobě přiznán majetkový nárok
00025429Ministerstvo spravedlnostiA4080Použití prostředků z majetkových trestních sankcí4080-2Evidence údajů o peněžních prostředcích z majetkových trestních sankcí4080-2-2Evidence údajů evidenci peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí zaslaných na zvláštní účet
00025429Ministerstvo spravedlnostiA483Rejstřík trestů483-1Informační systém Rejstříku trestů (ISRT)483-1-1Evidence osob, které spáchaly trestný čin
00025429Ministerstvo spravedlnostiA483Rejstřík trestů483-1Informační systém Rejstříku trestů (ISRT)483-1-10Adresa trvalého pobytu
00025429Ministerstvo spravedlnostiA483Rejstřík trestů483-1Informační systém Rejstříku trestů (ISRT)483-1-11Počátek a zrušení trvalého pobytu
00025429Ministerstvo spravedlnostiA483Rejstřík trestů483-1Informační systém Rejstříku trestů (ISRT)483-1-12Omezení svéprávnosti
00025429Ministerstvo spravedlnostiA483Rejstřík trestů483-1Informační systém Rejstříku trestů (ISRT)483-1-13Jména rodičů
00025429Ministerstvo spravedlnostiA483Rejstřík trestů483-1Informační systém Rejstříku trestů (ISRT)483-1-14Rodinný stav
00025429Ministerstvo spravedlnostiA483Rejstřík trestů483-1Informační systém Rejstříku trestů (ISRT)483-1-15Registrované partnerství
00025429Ministerstvo spravedlnostiA483Rejstřík trestů483-1Informační systém Rejstříku trestů (ISRT)483-1-16jméno manžela
00025429Ministerstvo spravedlnostiA483Rejstřík trestů483-1Informační systém Rejstříku trestů (ISRT)483-1-17Jméno dítěte
00025429Ministerstvo spravedlnostiA483Rejstřík trestů483-1Informační systém Rejstříku trestů (ISRT)483-1-18Údaje o osvojení
00025429Ministerstvo spravedlnostiA483Rejstřík trestů483-1Informační systém Rejstříku trestů (ISRT)483-1-19Prohlášení za nezvěstného
00025429Ministerstvo spravedlnostiA483Rejstřík trestů483-1Informační systém Rejstříku trestů (ISRT)483-1-20Prohlášení za mrtvého
00025429Ministerstvo spravedlnostiA483Rejstřík trestů483-1Informační systém Rejstříku trestů (ISRT)483-1-21Záznam o poskytnutí údajů
00025429Ministerstvo spravedlnostiA483Rejstřík trestů483-1Informační systém Rejstříku trestů (ISRT)483-1-22Údaje o vydání občanského průkazu
00025429Ministerstvo spravedlnostiA483Rejstřík trestů483-1Informační systém Rejstříku trestů (ISRT)483-1-23Údaje o cestovním dokladu
00025429Ministerstvo spravedlnostiA483Rejstřík trestů483-1Informační systém Rejstříku trestů (ISRT)483-1-24Druh a adresa pobytu u cizince
00025429Ministerstvo spravedlnostiA483Rejstřík trestů483-1Informační systém Rejstříku trestů (ISRT)483-1-25Oprávnění k pobytu
00025429Ministerstvo spravedlnostiA483Rejstřík trestů483-1Informační systém Rejstříku trestů (ISRT)483-1-26Vyhoštění
00025429Ministerstvo spravedlnostiA483Rejstřík trestů483-1Informační systém Rejstříku trestů (ISRT)483-1-27Obsah evidence RT
00025429Ministerstvo spravedlnostiA483Rejstřík trestů483-1Informační systém Rejstříku trestů (ISRT)483-1-28Evidence odsouzení
00025429Ministerstvo spravedlnostiA483Rejstřík trestů483-1Informační systém Rejstříku trestů (ISRT)483-1-29Evidence údajů odsouzení
00025429Ministerstvo spravedlnostiA483Rejstřík trestů483-1Informační systém Rejstříku trestů (ISRT)483-1-3Jméno příjmení
00025429Ministerstvo spravedlnostiA483Rejstřík trestů483-1Informační systém Rejstříku trestů (ISRT)483-1-30Evidence údajů odsouzení 2
00025429Ministerstvo spravedlnostiA483Rejstřík trestů483-1Informační systém Rejstříku trestů (ISRT)483-1-31Evidence údajů odsouzení 3
00025429Ministerstvo spravedlnostiA483Rejstřík trestů483-1Informační systém Rejstříku trestů (ISRT)483-1-32Evidence údajů odsouzení 4
00025429Ministerstvo spravedlnostiA483Rejstřík trestů483-1Informační systém Rejstříku trestů (ISRT)483-1-33Evidence o vydaném Výpisu, opisu
00025429Ministerstvo spravedlnostiA483Rejstřík trestů483-1Informační systém Rejstříku trestů (ISRT)483-1-4Adresa
00025429Ministerstvo spravedlnostiA483Rejstřík trestů483-1Informační systém Rejstříku trestů (ISRT)483-1-5Datum a místo narození
00025429Ministerstvo spravedlnostiA483Rejstřík trestů483-1Informační systém Rejstříku trestů (ISRT)483-1-6Datum a místo úmrtí
00025429Ministerstvo spravedlnostiA483Rejstřík trestů483-1Informační systém Rejstříku trestů (ISRT)483-1-7Státní občanství
00025429Ministerstvo spravedlnostiA483Rejstřík trestů483-1Informační systém Rejstříku trestů (ISRT)483-1-8Pohlaví
00025429Ministerstvo spravedlnostiA483Rejstřík trestů483-1Informační systém Rejstříku trestů (ISRT)483-1-9Rodné číslo
00025429Ministerstvo spravedlnostiA483Rejstřík trestů483-2Informační systém evidence přestupků483-2-1Evidence osob, které byly pravomocně uznány vinnými spácháním přestupku
00025429Ministerstvo spravedlnostiA483Rejstřík trestů483-2Informační systém evidence přestupků483-2-10Číslo jednací rozhodnutí o přestupku v prvním stupni
00025429Ministerstvo spravedlnostiA483Rejstřík trestů483-2Informační systém evidence přestupků483-2-11Označení a sídlo správního orgánu a jméno a příjmení nebo služební nebo identifikační číslo oprávněné úřední osoby
00025429Ministerstvo spravedlnostiA483Rejstřík trestů483-2Informační systém evidence přestupků483-2-12označení a sídlo správního orgánu, který pravomocně rozhodl v přezkumném řízení o rozhodnutí o přestupku, pokud došlo ke změně údajů podle písmene e) nebo f), a číslo jednací tohoto rozhodnutí, datum jeho vydání a nabytí právní moci
00025429Ministerstvo spravedlnostiA483Rejstřík trestů483-2Informační systém evidence přestupků483-2-13Označení a sídlo správního orgánu, který pravomocně rozhodl v přezkumném řízení
00025429Ministerstvo spravedlnostiA483Rejstřík trestů483-2Informační systém evidence přestupků483-2-14Označení a sídlo soudu, který rozhodl o žalobě proti rozhodnutí o přestupku
00025429Ministerstvo spravedlnostiA483Rejstřík trestů483-2Informační systém evidence přestupků483-2-15Označení a sídlo správního orgánu nebo soudu, který vydal rozhodnutí mající odkladný účinek
00025429Ministerstvo spravedlnostiA483Rejstřík trestů483-2Informační systém evidence přestupků483-2-16Označení a sídlo orgánu a jméno, příjmení a funkci nebo služební nebo identifikační číslo úřední osoby
00025429Ministerstvo spravedlnostiA483Rejstřík trestů483-2Informační systém evidence přestupků483-2-17Datum zápisu pravomocného rozhodnutí o přestupku
00025429Ministerstvo spravedlnostiA483Rejstřík trestů483-2Informační systém evidence přestupků483-2-18Datum a čas vydání opisu z evidence přestupků
00025429Ministerstvo spravedlnostiA483Rejstřík trestů483-2Informační systém evidence přestupků483-2-19Datum, čas a důvod zpracování osobních údajů obsažených v evidenci přestupků
00025429Ministerstvo spravedlnostiA483Rejstřík trestů483-2Informační systém evidence přestupků483-2-2Jméno, příjmení, rodné příjmení, nebo název pachatele přestupku
00025429Ministerstvo spravedlnostiA483Rejstřík trestů483-2Informační systém evidence přestupků483-2-3Místo narození pachatele přestupku, nebo jeho sídlo
00025429Ministerstvo spravedlnostiA483Rejstřík trestů483-2Informační systém evidence přestupků483-2-4Rodné číslo nebo datum narození pachatele přestupku, IČO
00025429Ministerstvo spravedlnostiA483Rejstřík trestů483-2Informační systém evidence přestupků483-2-5Státní občanství pachatele přestupku
00025429Ministerstvo spravedlnostiA483Rejstřík trestů483-2Informační systém evidence přestupků483-2-6Právní kvalifikace přestupku, včetně formy zavinění
00025429Ministerstvo spravedlnostiA483Rejstřík trestů483-2Informační systém evidence přestupků483-2-7Druh a výměra správního trestu, popřípadě ochranného opatření
00025429Ministerstvo spravedlnostiA483Rejstřík trestů483-2Informační systém evidence přestupků483-2-8Údaje o výkonu správního testu
00025429Ministerstvo spravedlnostiA483Rejstřík trestů483-2Informační systém evidence přestupků483-2-9Označení a sídlo správního orgánu, který projednal přestupek v prvním stupni
00025429Ministerstvo spravedlnostiA681Vězeňská služba681-1Evidence osob ve výkonu zabezpečovací detence, vazby a výkonu trestu odnětí svobody681-1-1Evidence osob ve výkonu zabezpečovací detence, vazby a výkonu trestu odnětí svobody
00025429Ministerstvo spravedlnostiA682Státní zastupitelství682-1Údaje o trestním stíhání osob682-1-1Údaje o trestním stíhání osob
00025593Český statistický úřadA102Základní registr - registr osob102-1Osoba102-1-1IČO (Identifikační číslo osoby)
00025593Český statistický úřadA102Základní registr - registr osob102-1Osoba102-1-10Likvidátor
00025593Český statistický úřadA102Základní registr - registr osob102-1Osoba102-1-11Opatrovník právnické osoby
00025593Český statistický úřadA102Základní registr - registr osob102-1Osoba102-1-12Insolvenční správce
00025593Český statistický úřadA102Základní registr - registr osob102-1Osoba102-1-13Nucený správce
00025593Český statistický úřadA102Základní registr - registr osob102-1Osoba102-1-14Sídlo
00025593Český statistický úřadA102Základní registr - registr osob102-1Osoba102-1-15Status veřejné prospěšnosti
00025593Český statistický úřadA102Základní registr - registr osob102-1Osoba102-1-16Přerušení nebo pozastavení činnosti
00025593Český statistický úřadA102Základní registr - registr osob102-1Osoba102-1-17Provozovna
00025593Český statistický úřadA102Základní registr - registr osob102-1Osoba102-1-2Fyzická osoba podnikatele
00025593Český statistický úřadA102Základní registr - registr osob102-1Osoba102-1-3Obchodní jméno
00025593Český statistický úřadA102Základní registr - registr osob102-1Osoba102-1-4Datum vzniku
00025593Český statistický úřadA102Základní registr - registr osob102-1Osoba102-1-5Datum zániku
00025593Český statistický úřadA102Základní registr - registr osob102-1Osoba102-1-6Právní forma
00025593Český statistický úřadA102Základní registr - registr osob102-1Osoba102-1-7Právní stav
00025593Český statistický úřadA102Základní registr - registr osob102-1Osoba102-1-8Datová schránka
00025593Český statistický úřadA102Základní registr - registr osob102-1Osoba102-1-9Statutární orgán
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA103Základní registr - registr územní identifikace103-1Základní územní prvky103-1-1Území státu
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA103Základní registr - registr územní identifikace103-1Základní územní prvky103-1-10Správní obvod v hlavním městě Praze
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA103Základní registr - registr územní identifikace103-1Základní územní prvky103-1-11Území městského obvodu v hlavním městě Praze
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA103Základní registr - registr územní identifikace103-1Základní územní prvky103-1-12Území městské části v hlavním městě Praze
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA103Základní registr - registr územní identifikace103-1Základní územní prvky103-1-13Území městského obvodu a městské části územně členěného statutárního města
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA103Základní registr - registr územní identifikace103-1Základní územní prvky103-1-14Katastrální území
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA103Základní registr - registr územní identifikace103-1Základní územní prvky103-1-15Území základní sídelní jednotky
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA103Základní registr - registr územní identifikace103-1Základní územní prvky103-1-16Stavební objekt
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA103Základní registr - registr územní identifikace103-1Základní územní prvky103-1-17Adresní místo
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA103Základní registr - registr územní identifikace103-1Základní územní prvky103-1-18Pozemek v podobě parcely
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA103Základní registr - registr územní identifikace103-1Základní územní prvky103-1-2Území regionu soudržnosti
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA103Základní registr - registr územní identifikace103-1Základní územní prvky103-1-3Území vyššího územního samosprávného celku
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA103Základní registr - registr územní identifikace103-1Základní územní prvky103-1-4Území kraje
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA103Základní registr - registr územní identifikace103-1Základní územní prvky103-1-5Území okresu
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA103Základní registr - registr územní identifikace103-1Základní územní prvky103-1-6Správní obvod obce s rozšířenou působností
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA103Základní registr - registr územní identifikace103-1Základní územní prvky103-1-7Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA103Základní registr - registr územní identifikace103-1Základní územní prvky103-1-8Území obce
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA103Základní registr - registr územní identifikace103-1Základní územní prvky103-1-9Území vojenského újezdu
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA103Základní registr - registr územní identifikace103-2Účelové územní prvky103-2-1Volební okrsek
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA103Základní registr - registr územní identifikace103-3Územně evidenční jednotky103-3-1Část obce
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA103Základní registr - registr územní identifikace103-3Územně evidenční jednotky103-3-2Ulice nebo jiné veřejné prostranství
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA1181Zeměměřictví1181-1Bodové pole1181-1-1geodetické údaje bodů polohového bodového pole
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA1181Zeměměřictví1181-1Bodové pole1181-1-2geodetické údaje bodů výškového bodového pole
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA1181Zeměměřictví1181-1Bodové pole1181-1-3geodetické údaje bodů tíhového bodového pole
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA1181Zeměměřictví1181-1Bodové pole1181-1-4údaje o chráněných území značky základního bodového pole
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA1181Zeměměřictví1181-1Bodové pole1181-1-5řízení o umístění značky bodu a o přemístění či odstranění značky nebo o uložení opatření k ochraně značky
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA1181Zeměměřictví1181-2Státní mapové dílo1181-2-1základní státní mapová díla v grafické formě
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA1181Zeměměřictví1181-2Státní mapové dílo1181-2-2základní státní mapová díla v rastrové nebo vektorové formě
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA1181Zeměměřictví1181-2Státní mapové dílo1181-2-3tématická státní mapová díla v grafické formě
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA1181Zeměměřictví1181-2Státní mapové dílo1181-2-4tématická státní mapová díla v rastrové nebo vektorové formě
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA1181Zeměměřictví1181-3Základní báze geografických dat České republiky1181-3-1Sídelní, hospodářské a kulturní objekty
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA1181Zeměměřictví1181-3Základní báze geografických dat České republiky1181-3-2Komunikace
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA1181Zeměměřictví1181-3Základní báze geografických dat České republiky1181-3-3Rozvodné sítě a produktovody
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA1181Zeměměřictví1181-3Základní báze geografických dat České republiky1181-3-4Vodstvo
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA1181Zeměměřictví1181-3Základní báze geografických dat České republiky1181-3-5Územní jednotky včetně chráněných území
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA1181Zeměměřictví1181-3Základní báze geografických dat České republiky1181-3-6Vegetace a povrch
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA1181Zeměměřictví1181-3Základní báze geografických dat České republiky1181-3-7Terénní reliéf
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA1181Zeměměřictví1181-3Základní báze geografických dat České republiky1181-3-8Geodetické body
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA1181Zeměměřictví1181-4Databázový soubor geografického názvosloví1181-4-1jména nesídelních geografických objektů z území České republiky
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA1181Zeměměřictví1181-4Databázový soubor geografického názvosloví1181-4-2české podoby jmen sídelních a nesídelních geografických objektů mimo území České republiky
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA1181Zeměměřictví1181-4Databázový soubor geografického názvosloví1181-4-3historické podoby současných jmen geografických objektů
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA1181Zeměměřictví1181-5Dokumentace a archivace výsledků zeměměřických činností1181-5-1dokumentace výsledků zeměměřických činností
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA1181Zeměměřictví1181-5Dokumentace a archivace výsledků zeměměřických činností1181-5-2archivace výsledků zeměměřických činností
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA1181Zeměměřictví1181-6Ortofotografické zobrazení území České republiky1181-6-1data ortofotografického zobrazení území České republiky
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA1181Zeměměřictví1181-7Výškopis České republiky1181-7-1data výškopisu České republiky
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA1181Zeměměřictví1181-8Permanentní stanice pro příjem signálů globálních navigačních družicových systémů1181-8-1data a služby permanentních stanic pro příjem signálů globálních navigačních družicových systémů
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-10správní obvod ORP123-10-1identifikační údaje
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-10správní obvod ORP123-10-2lokalizační údaje
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-10správní obvod ORP123-10-3údaje o vazbách na jiné prvky
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-10správní obvod ORP123-10-4datum vzniku
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-11správní obvod POÚ123-11-1identifikační údaje
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-11správní obvod POÚ123-11-2lokalizační údaje
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-11správní obvod POÚ123-11-3údaje o vazbách na jiné prvky
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-11správní obvod POÚ123-11-4datum vzniku
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-12území obce123-12-1identifikační údaje
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-12území obce123-12-2lokalizační údaje
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-12území obce123-12-3údaje o vazbách na jiné prvky
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-12území obce123-12-5mluvnické charakteristiky názvu
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-12území obce123-12-6status obce
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-12území obce123-12-7znak a vlajka
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-12území obce123-12-8datum vzniku
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-13území VÚ123-13-1identifikační údaje
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-13území VÚ123-13-2lokalizační údaje
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-13území VÚ123-13-3údaje o vazbách na jiné prvky
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-13území VÚ123-13-4datum vzniku
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-14správní obvod v hlavním městě Praze123-14-1identifikační údaje
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-14správní obvod v hlavním městě Praze123-14-2lokalizační údaje
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-14správní obvod v hlavním městě Praze123-14-3údaje o vazbách na jiné prvky
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-14správní obvod v hlavním městě Praze123-14-4datum vzniku
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-15území městského obvodu v hlavním městě Praze123-15-1identifikační údaje
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-15území městského obvodu v hlavním městě Praze123-15-2lokalizační údaje
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-15území městského obvodu v hlavním městě Praze123-15-3údaje o vazbách na jiné prvky
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-15území městského obvodu v hlavním městě Praze123-15-4datum vzniku
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-16území městské části v hlavním městě Praze123-16-1identifikační údaje
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-16území městské části v hlavním městě Praze123-16-2lokalizační údaje
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-16území městské části v hlavním městě Praze123-16-3údaje o vazbách na jiné prvky
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-16území městské části v hlavním městě Praze123-16-4mluvnické charakteristiky názvu
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-16území městské části v hlavním městě Praze123-16-6znak a vlajka
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-16území městské části v hlavním městě Praze123-16-7datum vzniku
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-17území městského obvodu a městské části územně členěného statutárního města123-17-1identifikační údaje
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-17území městského obvodu a městské části územně členěného statutárního města123-17-2lokalizační údaje
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-17území městského obvodu a městské části územně členěného statutárního města123-17-3údaje o vazbách na jiné prvky
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-17území městského obvodu a městské části územně členěného statutárního města123-17-4mluvnické charakteristiky názvu
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-17území městského obvodu a městské části územně členěného statutárního města123-17-5znak a vlajka
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-17území městského obvodu a městské části územně členěného statutárního města123-17-6datum vzniku
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-18katastrální území123-18-1identifikační údaje
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-18katastrální území123-18-2lokalizační údaje
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-18katastrální území123-18-3údaje o vazbách na jiné prvky
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-18katastrální území123-18-4mluvnické charakteristiky názvu
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-18katastrální území123-18-6datum vzniku
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-19území základní sídelní jednotky123-19-1identifikační údaje
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-19území základní sídelní jednotky123-19-2lokalizační údaje
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-19území základní sídelní jednotky123-19-3údaje o vazbách na jiné prvky
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-19území základní sídelní jednotky123-19-4charakter ZSJ
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-19území základní sídelní jednotky123-19-5datum vzniku
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-20stavební objekt123-20-1identifikační údaje
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-20stavební objekt123-20-10technickoekonomické atributy
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-20stavební objekt123-20-2lokalizační údaje
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-20stavební objekt123-20-3údaje o vazbách na jiné prvky
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-20stavební objekt123-20-6typ stavebního objektu
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-20stavební objekt123-20-7způsob využití stavebního objektu
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-20stavební objekt123-20-8typ a způsob ochrany
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-20stavební objekt123-20-9měsíc a rok dokončení
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-21adresní místo123-21-1identifikační údaje
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-21adresní místo123-21-10údaje o vazbách na jiné prvky
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-21adresní místo123-21-11údaje o adrese
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-21adresní místo123-21-2lokalizační údaje
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-22pozemek v podobě parcely123-22-1identifikační údaje
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-22pozemek v podobě parcely123-22-2lokalizační údaje
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-22pozemek v podobě parcely123-22-3údaje o vazbách na jiné prvky
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-22pozemek v podobě parcely123-22-4druh a způsob využití pozemku
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-22pozemek v podobě parcely123-22-5typ a způsob ochrany pozemku
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-22pozemek v podobě parcely123-22-6technickoekonomické atributy pozemku
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-23část obce123-23-1identifikační údaje
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-23část obce123-23-2lokalizační údaje
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-23část obce123-23-3údaje o vazbách na jiné prvky
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-23část obce123-23-4mluvnické charakteristiky názvu
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-23část obce123-23-7datum vzniku
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-24ulice nebo jiné veřejné prostranství123-24-1identifikační údaje
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-24ulice nebo jiné veřejné prostranství123-24-2lokalizační údaje
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-24ulice nebo jiné veřejné prostranství123-24-3údaje o vazbách na jiné prvky
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-25volební okrsek123-25-1identifikační údaje
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-25volební okrsek123-25-2lokalizační údaje
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-25volební okrsek123-25-3údaje o vazbách na jiné prvky
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-5území státu123-5-1identifikační údaje
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-5území státu123-5-2lokalizační údaje
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-5území státu123-5-4údaje o vazbách na jiné prvky
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-5území státu123-5-5datum vzniku
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-6území regionu soudržnosti123-6-1identifikační údaje
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-6území regionu soudržnosti123-6-2lokalizační údaje
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-6území regionu soudržnosti123-6-3údaje o vazbách na jiné prvky
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-6území regionu soudržnosti123-6-4datum vzniku
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-7území VÚSC123-7-1identifikační údaje
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-7území VÚSC123-7-2lokalizační údaje
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-7území VÚSC123-7-3údaje o vazbách na jiné prvky
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-7území VÚSC123-7-4datum vzniku
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-8území kraje123-8-1identifikační údaje
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-8území kraje123-8-2lokalizační údaje
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-8území kraje123-8-3údaje o vazbách na jiné prvky
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-8území kraje123-8-4datum vzniku
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-9území okresu123-9-1identifikační údaje
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-9území okresu123-9-2lokalizační údaje
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-9území okresu123-9-3údaje o vazbách na jiné prvky
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA123Územní identifikace123-9území okresu123-9-4datum vzniku
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA124Katastr nemovitostí124-1Pozemek124-1-1Geometrické a polohové určení
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA124Katastr nemovitostí124-1Pozemek124-1-2Popisné údaje o pozemku
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA124Katastr nemovitostí124-2Budova124-2-1Geometrické a polohové určení
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA124Katastr nemovitostí124-2Budova124-2-2Popisné údaje o budově
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA124Katastr nemovitostí124-3Jednotka124-3-1Popisné údaje o jednotce
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA124Katastr nemovitostí124-4Právo stavby124-4-1Popisné údaje o právu stavby
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA124Katastr nemovitostí124-5Vodní dílo124-5-1Geometrické a polohové určení
00025712Český úřad zeměměřický a katastrálníA124Katastr nemovitostí124-5Vodní dílo124-5-2Popisné údaje o vodním díle
00164801Ministerstvo životního prostředíA1120Nakládání s obaly a odpady z obalů1120-1dovoz obalů1120-1-1informace o dovoce
00164801Ministerstvo životního prostředíA1127Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) a integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP)1127-1Úniky a přenosy znečišťujících látek1127-1-1Provozovna
00164801Ministerstvo životního prostředíA1127Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) a integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP)1127-1Úniky a přenosy znečišťujících látek1127-1-2Přenosy a úniky
00164801Ministerstvo životního prostředíA1127Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) a integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP)1127-2Nakládání s odpady1127-2-1Údaje o nakládání s odpady
00164801Ministerstvo životního prostředíA1241Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC)1241-1Integrované povolení1241-1-1Integrované povolení
00164801Ministerstvo životního prostředíA1241Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC)1241-2Zpráva o plnění povinností1241-2-1Zprávy o plnění povinností
00164801Ministerstvo životního prostředíA1241Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC)1241-3Zprávy z proběhlých kontrol1241-3-1Zprávy z proběhlých kontrol
00164801Ministerstvo životního prostředíA1283Ochrana zemědělského půdního fondu1283-1Ministerstvo životního prostředí1283-1-1kvalita zemědělské půdy
00164801Ministerstvo životního prostředíA1425Státní fond životního prostředí1425-2Rozhodnutí1425-2-1číslo rozhodnutí
00164801Ministerstvo životního prostředíA560Geologické práce560-1Údaje o geologické stavbě560-1-1geologické složení území
00164801Ministerstvo životního prostředíA560Geologické práce560-1Údaje o geologické stavbě560-1-2ochrana a využití přírodních nerostných zdrojů
00164801Ministerstvo životního prostředíA560Geologické práce560-1Údaje o geologické stavbě560-1-3ochrana a využití zdrojů podzemních vod
00164801Ministerstvo životního prostředíA560Geologické práce560-1Údaje o geologické stavbě560-1-4geologická rizika
66002222Ministerstvo pro místní rozvojA52Veřejné dražby52-1Dražebník52-1-1IČO
66002222Ministerstvo pro místní rozvojA52Veřejné dražby52-1Dražebník52-1-2Identifikační údaje
66002222Ministerstvo pro místní rozvojA52Veřejné dražby52-1Dražebník52-1-3Právní forma
66002222Ministerstvo pro místní rozvojA52Veřejné dražby52-1Dražebník52-1-4Předmět podnikání
66002222Ministerstvo pro místní rozvojA52Veřejné dražby52-1Dražebník52-1-5Datum vzniku živnostenského oprávnění
66003008Ministerstvo dopravyA1041Vnitrozemská plavba1041-1Plavidla jiná než malá1041-1-1Vlastník plavidla
66003008Ministerstvo dopravyA1041Vnitrozemská plavba1041-1Plavidla jiná než malá1041-1-2Provozovatel plavidla
66003008Ministerstvo dopravyA1041Vnitrozemská plavba1041-1Plavidla jiná než malá1041-1-3Poznávací znaky
66003008Ministerstvo dopravyA1041Vnitrozemská plavba1041-1Plavidla jiná než malá1041-1-4Jméno lodě
66003008Ministerstvo dopravyA1041Vnitrozemská plavba1041-1Plavidla jiná než malá1041-1-5Druh plavidla, oblast jeho provozu na vodní cestě a účel, pro který je plavidlo určeno
66003008Ministerstvo dopravyA1041Vnitrozemská plavba1041-1Plavidla jiná než malá1041-1-6Nosnost, dovolený počet cestujících a ostatní základní technické údaje
66003008Ministerstvo dopravyA1041Vnitrozemská plavba1041-1Plavidla jiná než malá1041-1-7Zástavní právo k plavidlu
66003008Ministerstvo dopravyA1041Vnitrozemská plavba1041-1Plavidla jiná než malá1041-1-8Datum zápisu a výmazu z plavebního rejstříku
66003008Ministerstvo dopravyA1041Vnitrozemská plavba1041-2Malá plavidla1041-2-1Vlastník plavidla
66003008Ministerstvo dopravyA1041Vnitrozemská plavba1041-2Malá plavidla1041-2-2Provozovatel plavidla
66003008Ministerstvo dopravyA1041Vnitrozemská plavba1041-2Malá plavidla1041-2-3Poznávací znaky
66003008Ministerstvo dopravyA1041Vnitrozemská plavba1041-2Malá plavidla1041-2-5Druh plavidla, oblast jeho provozu na vodní cestě a účel, pro který je plavidlo určeno
66003008Ministerstvo dopravyA1041Vnitrozemská plavba1041-2Malá plavidla1041-2-6Nosnost, dovolený počet cestujících a ostatní základní technické údaje
66003008Ministerstvo dopravyA1041Vnitrozemská plavba1041-2Malá plavidla1041-2-8Datum zápisu a výmazu z plavebního rejstříku
66003008Ministerstvo dopravyA1041Vnitrozemská plavba1041-3Vodní cesty a provoz na vodních cestách1041-3-1Informace vedené v systému říčních informačních služeb
66003008Ministerstvo dopravyA1042Silniční doprava1042-1Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly1042-1-1Obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména a příjmení, popřípadě odlišující dodatek, adresa místa trvalého pobytu, datum a místo narození, adresa místa podnikání a identifikační číslo podnikatele, který je fyzickou osobou
66003008Ministerstvo dopravyA1042Silniční doprava1042-1Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly1042-1-2Obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační číslo podnikatele, který je právnickou osobou
66003008Ministerstvo dopravyA1042Silniční doprava1042-1Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly1042-1-3Údaje o odpovědných zástupcích podle odstavce 3
66003008Ministerstvo dopravyA1042Silniční doprava1042-1Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly1042-1-4Identifikační údaje rozhodnutí o udělení koncese k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby a údaje o rozsahu koncese, její změně a zrušení
66003008Ministerstvo dopravyA1042Silniční doprava1042-1Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly1042-1-5Údaje o trvání, rozsahu a ztrátě finanční a odborné způsobilosti a dobré pověsti
66003008Ministerstvo dopravyA1042Silniční doprava1042-1Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly1042-1-6Údaje podle § 9 odst. 4 písm. b) o vozidlech, se kterými podnikatel silniční dopravu provozuje
66003008Ministerstvo dopravyA1042Silniční doprava1042-1Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly1042-1-7Identifikační údaje o dokladech vydaných podle tohoto zákona a přímo použitelného předpisu Evropské unie
66003008Ministerstvo dopravyA1042Silniční doprava1042-1Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly1042-1-8Identifikační údaje rozhodnutí
66003008Ministerstvo dopravyA1042Silniční doprava1042-2Odpovědný zástupce1042-2-1Jméno, příjmení, datum a místo narození a adresa místa pobytu odpovědného zástupce
66003008Ministerstvo dopravyA1042Silniční doprava1042-2Odpovědný zástupce1042-2-10Zda mají k podnikateli v silniční dopravě provozované velkými vozidly skutečnou vazbu
66003008Ministerstvo dopravyA1042Silniční doprava1042-2Odpovědný zástupce1042-2-11Rozsah odborné způsobilosti, číslo osvědčení o odborné způsobilosti, datum jeho vydání a označení úřadu, který ho vydal
66003008Ministerstvo dopravyA1042Silniční doprava1042-2Odpovědný zástupce1042-2-12Zda jsou způsobilí k řízení dopravní činnosti; v případě nezpůsobilosti k řízení dopravní činnosti doba, po kterou nezpůsobilost trvá
66003008Ministerstvo dopravyA1042Silniční doprava1042-2Odpovědný zástupce1042-2-9Pro které podnikatele v silniční dopravě provozované velkými vozidly jsou ustanoveni odpovědným zástupcem a pro kolik velkých vozidel
66003008Ministerstvo dopravyA1042Silniční doprava1042-3Podnikatel v silniční dopravě provozované malými vozidly1042-3-1Obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména a příjmení, popřípadě odlišující dodatek, adresa místa trvalého pobytu, datum a místo narození, adresa místa podnikání a identifikační číslo podnikatele, který je fyzickou osobou
66003008Ministerstvo dopravyA1042Silniční doprava1042-3Podnikatel v silniční dopravě provozované malými vozidly1042-3-2Obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační číslo podnikatele, který je právnickou osobou
66003008Ministerstvo dopravyA1042Silniční doprava1042-3Podnikatel v silniční dopravě provozované malými vozidly1042-3-3Identifikační údaje rozhodnutí o udělení koncese k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby a údaje o rozsahu koncese, její změně a zrušení
66003008Ministerstvo dopravyA1042Silniční doprava1042-3Podnikatel v silniční dopravě provozované malými vozidly1042-3-4Údaje podle § 9 odst. 4 písm. b) o vozidlech, se kterými podnikatel silniční dopravu provozuje
66003008Ministerstvo dopravyA1042Silniční doprava1042-3Podnikatel v silniční dopravě provozované malými vozidly1042-3-5Identifikační údaje o dokladech vydaných podle tohoto zákona a přímo použitelného předpisu Evropské unie
66003008Ministerstvo dopravyA1042Silniční doprava1042-3Podnikatel v silniční dopravě provozované malými vozidly1042-3-6Identifikační údaje rozhodnutí, kterým byla uložena sankce za správní delikt
66003008Ministerstvo dopravyA1042Silniční doprava1042-4Řidič taxislužby1042-4-1Jméno nebo jména, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum a místo narození, adresa místa trvalého, dlouhodobého, přechodného nebo jiného povoleného pobytu a státní příslušnost
66003008Ministerstvo dopravyA1042Silniční doprava1042-4Řidič taxislužby1042-4-2Identifikační údaje o oprávnění a průkazu řidiče taxislužby
66003008Ministerstvo dopravyA1042Silniční doprava1042-4Řidič taxislužby1042-4-3Údaje o trvání a ztrátě spolehlivosti řidiče taxislužby
66003008Ministerstvo dopravyA1042Silniční doprava1042-4Řidič taxislužby1042-4-4Identifikační údaje rozhodnutí, kterým byla řidiči taxislužby uložena sankce za přestupek, v jehož důsledku přestal být řidič taxislužby považován za spolehlivého podle § 9 odst. 3, a dále druh a výše sankce a právní kvalifikace přestupku
66003008Ministerstvo dopravyA1042Silniční doprava1042-5Vozidlo taxislužby1042-5-1Údaje o dopravci, pro kterého je vozidlo taxislužby evidováno, v rozsahu podle odstavce 2 písm. a) a b)
66003008Ministerstvo dopravyA1042Silniční doprava1042-5Vozidlo taxislužby1042-5-2Státní poznávací značka, tovární značka, obchodní označení a kategorie vozidla
66003008Ministerstvo dopravyA1042Silniční doprava1042-5Vozidlo taxislužby1042-5-3Typ a výrobní číslo taxametru a výrobní číslo paměťové jednotky taxametru, popřípadě údaj o tom, že vozidlo není vybaveno taxametrem
66003008Ministerstvo dopravyA1042Silniční doprava1042-5Vozidlo taxislužby1042-5-4Datum, k němuž bylo vozidlo zařazeno do evidence vozidel taxislužby nebo z této evidence vyřazeno a důvod vyřazení
66003008Ministerstvo dopravyA1042Silniční doprava1042-6Zahraniční podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly1042-6-1Obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména a příjmení, popřípadě odlišující dodatek, adresa místa trvalého pobytu, datum a místo narození, adresa místa podnikání a identifikační číslo podnikatele, který je fyzickou osobou
66003008Ministerstvo dopravyA1042Silniční doprava1042-6Zahraniční podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly1042-6-2Obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační číslo podnikatele, který je právnickou osobou
66003008Ministerstvo dopravyA1042Silniční doprava1042-6Zahraniční podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly1042-6-3Identifikační údaje rozhodnutí
66003008Ministerstvo dopravyA1042Silniční doprava1042-7Osoba, které bylo vydáno osvědčení o odborné způsobilosti1042-7-1Jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození a adresa místa trvalého pobytu a rozsah odborné způsobilosti, číslo osvědčení o odborné způsobilosti, datum jeho vydání a označení úřadu, který ho vydal
66003008Ministerstvo dopravyA1046Agenda řidičů1046-1Řidič1046-1-10Údaje o odnětí řidičských oprávnění pro ztrátu zdravotní nebo odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a jejich navrácení
66003008Ministerstvo dopravyA1046Agenda řidičů1046-1Řidič1046-1-11Údaje o zákazech činnosti spočívajících v zákazu řízení motorových vozidel uložených soudem za spáchané trestné činy nebo správním orgánem za spáchané přestupky
66003008Ministerstvo dopravyA1046Agenda řidičů1046-1Řidič1046-1-12Evidence řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů
66003008Ministerstvo dopravyA1046Agenda řidičů1046-1Řidič1046-1-13Evidence tiskopisů mezinárodních řidičských průkazů
66003008Ministerstvo dopravyA1046Agenda řidičů1046-1Řidič1046-1-14Evidence vydaných řidičských průkazů za průkazy ztracené, zničené nebo neupotřebitelné
66003008Ministerstvo dopravyA1046Agenda řidičů1046-1Řidič1046-1-15Údaje o pozbytí a vrácení řidičského oprávnění
66003008Ministerstvo dopravyA1046Agenda řidičů1046-1Řidič1046-1-16Údaje o pozbytí práva k řízení motorového vozidla
66003008Ministerstvo dopravyA1046Agenda řidičů1046-1Řidič1046-1-17Evidence vydaných průkazů profesní způsobilosti řidiče
66003008Ministerstvo dopravyA1046Agenda řidičů1046-1Řidič1046-1-18Evidence vydaných osvědčení pro učitele
66003008Ministerstvo dopravyA1046Agenda řidičů1046-1Řidič1046-1-19Školení řidičů
66003008Ministerstvo dopravyA1046Agenda řidičů1046-1Řidič1046-1-2Osobní údaje uvedené v řidičském průkazu a v mezinárodním řidičském průkazu
66003008Ministerstvo dopravyA1046Agenda řidičů1046-1Řidič1046-1-20Exekuce pozastavením řidičského oprávnění
66003008Ministerstvo dopravyA1046Agenda řidičů1046-1Řidič1046-1-21Dopravně psychogologická vyšetření
66003008Ministerstvo dopravyA1046Agenda řidičů1046-1Řidič1046-1-3Evidence vydaných řidičských průkazů
66003008Ministerstvo dopravyA1046Agenda řidičů1046-1Řidič1046-1-4Evidence skupin vozidel, pro které byla udělena řidičská oprávnění
66003008Ministerstvo dopravyA1046Agenda řidičů1046-1Řidič1046-1-5Evidence vydaných mezinárodních řidičských průkazů
66003008Ministerstvo dopravyA1046Agenda řidičů1046-1Řidič1046-1-6Evidence řidičských průkazů vydaných výměnou za řidičský průkaz vydaný cizím státem nebo řidičský průkaz členského státu
66003008Ministerstvo dopravyA1046Agenda řidičů1046-1Řidič1046-1-7Evidence odevzdaných řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů
66003008Ministerstvo dopravyA1046Agenda řidičů1046-1Řidič1046-1-8Evidence spáchaných přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
66003008Ministerstvo dopravyA1046Agenda řidičů1046-1Řidič1046-1-9Záznamy o počtu bodů dosažených řidičem v bodovém hodnocení a záznamy o odečtu bodů
66003008Ministerstvo dopravyA1401Provozování dráhy a provozování drážní dopravy1401-1Provozovatel dráhy1401-1-1Identifikační údaje provozovatele dráhy
66003008Ministerstvo dopravyA1401Provozování dráhy a provozování drážní dopravy1401-1Provozovatel dráhy1401-1-2Označení vlastníka dráhy
66003008Ministerstvo dopravyA1401Provozování dráhy a provozování drážní dopravy1401-1Provozovatel dráhy1401-1-3Označení dráhy
66003008Ministerstvo dopravyA1401Provozování dráhy a provozování drážní dopravy1401-2Provozovatel drážní dopravy1401-2-1Údaje k udělení oprávnění k provozování drážní dopravy
66003008Ministerstvo dopravyA1401Provozování dráhy a provozování drážní dopravy1401-3Provozovatel drážní dopravy na dráze celostátní a regionální1401-3-1Údaje o dopravci
66003008Ministerstvo dopravyA1401Provozování dráhy a provozování drážní dopravy1401-3Provozovatel drážní dopravy na dráze celostátní a regionální1401-3-2Seznam pracovních činností zajišťovaných dopravcem, pro které je vyžadována odborná způsobilost a popis systému jejího zajištění
66003008Ministerstvo dopravyA1401Provozování dráhy a provozování drážní dopravy1401-3Provozovatel drážní dopravy na dráze celostátní a regionální1401-3-3Seznam určených technických zařízení používaných při provozování drážní dopravy včetně dokladu o jejich provozování
66003008Ministerstvo dopravyA1401Provozování dráhy a provozování drážní dopravy1401-3Provozovatel drážní dopravy na dráze celostátní a regionální1401-3-4Seznam provozovaných drážních hnacích vozidel a seznam typů tažených drážních vozidel včetně dokladu o jejich technické způsobilosti
66003008Ministerstvo dopravyA1401Provozování dráhy a provozování drážní dopravy1401-3Provozovatel drážní dopravy na dráze celostátní a regionální1401-3-5Vnitřní předpisy pro provozování drážní dopravy, o provozování drážních vozidel, o provozování určených technických zařízení, o požadavcích na odbornou způsobilost a znalosti osob zajištujících provozování drážní dopravy
66003008Ministerstvo dopravyA1401Provozování dráhy a provozování drážní dopravy1401-4Osoba řídící drážní vozidlo1401-4-1Věk a vzdělání
66003008Ministerstvo dopravyA1401Provozování dráhy a provozování drážní dopravy1401-4Osoba řídící drážní vozidlo1401-4-2Spolehlivost
66003008Ministerstvo dopravyA1401Provozování dráhy a provozování drážní dopravy1401-4Osoba řídící drážní vozidlo1401-4-3Zdravotní způsobilost
66003008Ministerstvo dopravyA1401Provozování dráhy a provozování drážní dopravy1401-5Strojvedoucí1401-5-4Údaje nutné pro vydání licence strojvedoucího
66003008Ministerstvo dopravyA1401Provozování dráhy a provozování drážní dopravy1401-5Strojvedoucí1401-5-5Údaje nutné pro vydání osvědčení strojvedoucího
66003008Ministerstvo dopravyA579Námořní plavba579-1Námořní plavidlo579-1-1Jméno námořního plavidla
66003008Ministerstvo dopravyA579Námořní plavba579-1Námořní plavidlo579-1-10Rozhodnutí o pozastavení registrace námořního plavidla
66003008Ministerstvo dopravyA579Námořní plavba579-1Námořní plavidlo579-1-11Důvod a datum výmazu námořního plavidla z námořního rejstříku
66003008Ministerstvo dopravyA579Námořní plavba579-1Námořní plavidlo579-1-12Datum provedení zápisu námořního plavidla do námořního rejstříku a podpis zapisovatele
66003008Ministerstvo dopravyA579Námořní plavba579-1Námořní plavidlo579-1-2Identifikační číslo lodě
66003008Ministerstvo dopravyA579Námořní plavba579-1Námořní plavidlo579-1-3Účel, pro který je námořní plavidlo určeno
66003008Ministerstvo dopravyA579Námořní plavba579-1Námořní plavidlo579-1-4Volací značka
66003008Ministerstvo dopravyA579Námořní plavba579-1Námořní plavidlo579-1-5Vlastník námořního plavidla
66003008Ministerstvo dopravyA579Námořní plavba579-1Námořní plavidlo579-1-6Provozovatel námořního plavidla
66003008Ministerstvo dopravyA579Námořní plavba579-1Námořní plavidlo579-1-7Základní technické údaje o námořním plavidlu
66003008Ministerstvo dopravyA579Námořní plavba579-1Námořní plavidlo579-1-8Zástavní práva a práva zadržovací váznoucí na námořním plavidle
66003008Ministerstvo dopravyA579Námořní plavba579-1Námořní plavidlo579-1-9Souběžná registrace lodě
66003008Ministerstvo dopravyA998Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích998-1Silniční vozidlo998-1-1Údaje o vlastníkovi a provozovateli, není-li totožný s vlastníkem
66003008Ministerstvo dopravyA998Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích998-1Silniční vozidlo998-1-10Vyřazení silničního vozidla z provozu a zániku silničního vozidla
66003008Ministerstvo dopravyA998Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích998-1Silniční vozidlo998-1-11Údaje o vyvezení silničního vozidla do jiného státu
66003008Ministerstvo dopravyA998Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích998-1Silniční vozidlo998-1-12Údaje o provedení záznamu v registru
66003008Ministerstvo dopravyA998Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích998-1Silniční vozidlo998-1-13Údaje o pojištění odpovědnosti
66003008Ministerstvo dopravyA998Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích998-1Silniční vozidlo998-1-14Údaj o tom, že vozidlo je historicky původní
66003008Ministerstvo dopravyA998Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích998-1Silniční vozidlo998-1-15Datum převodu vozidla z registru silničních vozidel do registru historických a sportovních vozidel
66003008Ministerstvo dopravyA998Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích998-1Silniční vozidlo998-1-16Účel užívání vozidla
66003008Ministerstvo dopravyA998Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích998-1Silniční vozidlo998-1-17Druh a kategorie silničního vozidla
66003008Ministerstvo dopravyA998Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích998-1Silniční vozidlo998-1-18Značka, název a typ vozidla
66003008Ministerstvo dopravyA998Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích998-1Silniční vozidlo998-1-19Identifikační číslo vozidla
66003008Ministerstvo dopravyA998Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích998-1Silniční vozidlo998-1-20Údaje o výrobci silničního vozidla, podvozku, motoru a karoserie silničního vozidla
66003008Ministerstvo dopravyA998Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích998-1Silniční vozidlo998-1-21Typ, výkon a zdvihový objem motoru a palivo
66003008Ministerstvo dopravyA998Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích998-1Silniční vozidlo998-1-22Typ, výrobní číslo a barva karoserie, počet míst k sezení a stání, popřípadě lůžek, rozměry ložné plochy, objem skříně nebo cisterny
66003008Ministerstvo dopravyA998Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích998-1Silniční vozidlo998-1-23Údaj o celkových rozměrech silničního vozidla
66003008Ministerstvo dopravyA998Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích998-1Silniční vozidlo998-1-24Největší přípustná, povolená a provozní hmotnost vozidla a největší přípustná a povolená hmotnost na nápravu
66003008Ministerstvo dopravyA998Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích998-1Silniční vozidlo998-1-25Druh spojovacího zařízení
66003008Ministerstvo dopravyA998Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích998-1Silniční vozidlo998-1-26Stupeň plnění emisní úrovně
66003008Ministerstvo dopravyA998Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích998-1Silniční vozidlo998-1-27Údaje o technických prohlídkách a technické způsobilosti silničního vozidla
66003008Ministerstvo dopravyA998Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích998-1Silniční vozidlo998-1-28Údaje o schválení technické způsobilosti silničního vozidla
66003008Ministerstvo dopravyA998Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích998-1Silniční vozidlo998-1-29Údaje o povolení přestavby silničního vozidla a hromadné přestavby typu silničního vozidla
66003008Ministerstvo dopravyA998Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích998-1Silniční vozidlo998-1-30Údaje o osobě, které byla přidělena zvláštní registrační značka
66003008Ministerstvo dopravyA998Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích998-1Silniční vozidlo998-1-31Údaje o silničním vozidle, kterému byla přidělena zvláštní registrační značka
66003008Ministerstvo dopravyA998Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích998-1Silniční vozidlo998-1-32Datum přidělení a odnětí zvláštní registrační značky
66003008Ministerstvo dopravyA998Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích998-1Silniční vozidlo998-1-4Registrační značka
66003008Ministerstvo dopravyA998Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích998-1Silniční vozidlo998-1-5Technický průkaz
66003008Ministerstvo dopravyA998Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích998-1Silniční vozidlo998-1-6Číslo osvědčení o registraci silničního vozidla
66003008Ministerstvo dopravyA998Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích998-1Silniční vozidlo998-1-7Datum první registrace silničního vozidla
66003008Ministerstvo dopravyA998Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích998-1Silniční vozidlo998-1-8Stát poslední registrace silničního vozidla
66003008Ministerstvo dopravyA998Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích998-1Silniční vozidlo998-1-9Odnětí osvědčení o registraci vozidla a technického průkazu vozidla
66003008Ministerstvo dopravyA998Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích998-2Registr silničních vozidel998-2-1Evidence silničních vozidel, vlastníků a provozovatelů těchto vozidel
66003008Ministerstvo dopravyA998Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích998-2Registr silničních vozidel998-2-2Evidence silničních vozidel členů diplomatické mise
66003008Ministerstvo dopravyA998Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích998-2Registr silničních vozidel998-2-3Evidence ztracených, odcizených, poškozených a zničených osvědčení o registraci silničního vozidla, technických průkazů silničního vozidla a tabulek s přidělenou státní poznávací značkou (dále jen „registrační značka“)
66003008Ministerstvo dopravyA998Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích998-2Registr silničních vozidel998-2-4Evidence přidělených zvláštních registračních značek a ztracených, odcizených, poškozených a zničených tabulek s přidělenou zvláštní registrační značkou
66003008Ministerstvo dopravyA998Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích998-2Registr silničních vozidel998-2-5Evidence vyrobených formulářů osvědčení o registraci silničního vozidla a technického průkazu silničního vozidla opatřených identifikačními znaky a vyrobených a nevydaných tabulek registrační značky vozidla
66003008Ministerstvo dopravyA998Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích998-2Registr silničních vozidel998-2-6Evidence technických údajů schválených typů silničních vozidel
  • rpp/udaje.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • autor: 127.0.0.1