Co jsou otevřená data?

Otevřená data jsou dle § 3 odst. 11 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím „… informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen a které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat.“ Pomohla například k vytvoření Hlídače smluv, Map bez bariér, Inventuru hlasování v PSP ČR nebo obohacení mapy Prahy o vyhledávání v MHD spojích.

Otevřená data musí být především

 1. Přístupná jako datové soubory ve strojově čitelném a otevřeném formátu s úplným a aktuálním obsahem databáze nebo agregovanou statistikou
 2. Opatřená neomezujícími podmínkami užití
 3. Evidovaná v Národním katalogu otevřených dat (NKOD) jako přímé odkazy na datové soubory
 4. Opatřená dokumentací
 5. Dostupná ke stažení bez technických překážek (registrace, omezení počtu přístupů, CAPTCHA, apod.)
 6. Připravena s cílem co nejsnazšího strojového zpracování programátory apod.
 7. Opatřená kontaktem na kurátora pro zpětnou vazbu (chyby, žádost o rozšíření, apod.)

Pokud vaše datová sada nesplňuje jednu z podmínek, nejedná se o otevřená data. Otevřenými daty zejména není

 1. Vyhledávací formulář určený pro koncové uživatele
 2. Webová stránka s dalšími informacemi
 3. Veřejné mapové rozhraní GIS
 4. Webová služba zpřístupňující jednotlivé záznamy tvořící datovou sadu s omezením počtu přístupů
 5. Datová sada ve formátu PDF
 6. Datová sada ve formátu XLS formátovaná pro tisk
 7. Datová sada v pseudo-CSV formátu (např. jiný oddělovač než ,)

Při určování datových sad berte na vědomí, že otevřená data se netýkají pouze dat o trasparentnosti ale všech oblastí veřejné správy.