Co jsou otevřená data?

Otevřená data jsou snadno strojově zpracovatelná data volně přístupná na internetu. K otevřeným datům může kdokoliv přistupovat a využívat je k libovolným (legálním) účelům. Například k vytvoření Hlídače smluv, Hlídače dotací nebo obohacení mapy Prahy o vyhledávání v MHD spojích.

Otevřená data musí být především

 1. Přístupná jako datové soubory ve strojově čitelném a otevřeném formátu
 2. Opatřená neomezujícími podmínkami užití
 3. Evidovaná v Národním katalogu otevřených dat (NKOD) jako přímé odkazy na datové soubory
 4. Úplný obsah databáze nebo agregovaná statistika
 5. Opatřená dokumentací
 6. Připravena s cílem co nejsnazšího strojového zpracování programátory apod.
 7. Opatřená kontaktem na kurátora pro zpětnou vazbu (chyby, žádost o rozšíření, apod.)

Pokud vaše datová sada nesplňuje jednu z podmínek, nejedná se o otevřená data. Otevřenými daty zejména není

 1. Odkaz na vyhledávací formulář určený pro koncové uživatele
 2. Odkaz na webovou stránku s dalšími informacemi
 3. Odkaz na veřejné mapové rozhraní GIS
 4. Datová sada ve formátu PDF
 5. Datová sada ve formátu XLS formátovaná pro tisk
 6. Datová sada v pseudo-CSV formátu (např. jiný oddělovač než ,)

Při určování datových sad berte na vědomí, že otevřená data se netýkají pouze dat o trasparentnosti ale všech oblastí veřejné správy.

Bližší informace o otevřených datech