Toto je starší verze dokumentu!


Datumy ve formátu jiném než YYYY-MM-DD

Formát CSV je určen pro strojové zpracování, nikoliv pro čtení lidmi či pro tisk. Pro datumy a časy se, stejně jako pro čísla, v CSV používá syntaxe pro jednoduché datové typy definované jazykem XML Schema. Stejná syntaxe se pro tyto datové typy používá i ve formátech XML, JSON a RDF, což zjednodušuje práci s nimi.

Může se ale stát, že máte CSV soubor, který používá pro data a časy jinou syntaxi, v českém prostředí zejména 1. září 2017 nebo 9.4.2017 apod., což zbytečně zesložiťuje použití.

Tabulkový editor nedokáže s datumy pracovat jako s datumy a vidí je jako text nebo číslo.

Je třeba zajistit použití správné syntaxe pro datumy a časy, tedy zjednodušeně YYYY-MM-DD pro data, HH:MM:SS pro čas. Pro datumy se používá syntaxe pro datový typ xsd:date, tedy např. 2017-09-04.

  • standardy/csv/chybné-datumy.1504530436.txt.gz
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:36
  • (upraveno mimo DokuWiki)