Chybný oddělovač údajů

Jediný přípustný oddělovač údajů v CSV souboru je (jak už plyne z názvu formátu, tj. Comma Separated Values) čárka, tj. znak , s UTF-8 kódem U+002C. Může se ale stát, že váš soubor používá jiný oddělovač, v českém prostředí zejména středník ;, a proto není validní. Nejčastěji je to způsobeno tvorbou CSV souboru pomocí exportu tabulky z aplikace Microsoft Excel, která má ale podporu CSV implementovánu chybně.

Po otevření CSV souboru tabulkovým editorem jsou všechny údaje na řádku zobrazeny v jedné buňce.

CSV s chybným oddělovačem

Chybný oddělovač lze zjistit buďto použitím validátoru, nebo jednoduše otevřením souboru textovém editoru a vizuální kontrolou oddělovače.

Je třeba zajistit, že soubor používá správný oddělovač, tzn. čárku ,. To lze několika způsoby.

Nejjednodušší je zásah u zdroje problému, tedy pokud CSV soubor exportujeme z databáze, nebo generujeme v kódu aplikace, mělo by jít oddělovač nastavit na čárku.

Jedna z cest k validnímu CSV vede přes použití importní funkce Google Sheets, která ale funguje jen pro menší soubory. Budeme potřebovat Google účet, který ale lze zřídit zdarma.

Nahrání souboru do importní funkce Google Sheets

  • V záložce Upload zvolíme soubor s chybným oddělovačem

Zvolení souboru pro import do Google Sheets

  • V dialogu nastavíme oddělovač na středník ;

Nastavení středníku jako oddělovače pro import v Google Sheets

  • Po doběhnutí importu máme data v Google Sheets

Data v Google Sheets

  • Pak můžeme data stáhnout jako validní CSV soubor

Stažení CSV souboru z Google Sheets

Microsoft Excel má export CSV souboru chybně implementován. Jako oddělovač volí to, co má operační systém Windows nastaveno v Regionálním nastavení jako oddělovač seznamu, což je v českém prostředí středník ;. Výsledkem je tedy nevalidní soubor. Mohlo by se zdát, že řešením je tedy přenastavit toto nastavení. Řešení je to ale jen částečné, protože vzniklý soubor stejně není v kódování UTF-8 a byla by nutná další konverze. Můžeme ale rovněž využít Google Sheets jako v předešlém kroku, a to i pro velké XLS(X) soubory.

Stažení CSV souboru z Google Sheets

  • standardy/csv/chybný-oddělovač.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • autor: 127.0.0.1