standardy:csv:mezery-v-číslech

Mezery v číslech

Formát CSV je určen pro strojové zpracování, nikoliv pro čtení lidmi či pro tisk. Pro čísla, stejně jako pro datumy a časy se v CSV používá syntaxe pro jednoduché datové typy definované jazykem XML Schema. Stejná syntaxe se pro tyto datové typy používá i ve formátech XML, JSON a RDF, což zjednodušuje práci s nimi.

Může se ale stát, že máte CSV soubor, který používá mezery v číslech, které vznikly formátováním pro zobrazení či pro tisk, tedy například 100 000.

Tabulkový editor nedokáže s čísly s mezerami pracovat jako s čísly a vidí je jako text.

Je třeba zajistit odstranění mezer z čísel. Pro celá čísla se používá syntaxe pro datový typ xsd:integer, tedy čísla bez mezer, např. 100000, záporná začínají mínusem , např. -100000.

  • standardy/csv/mezery-v-číslech.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • autor: 127.0.0.1