Častou chybou je nevhodná volba přesnosti souřadnic pro daný účel. Samozřejmostí je, že souřadnice by měly být dostatečně přesné, aby vyhovovaly účelu, pro který byla data pořizována, ale chybou je i přílišná podrobnost souřadnic. I u ostatních prostorových objektů především záleží na účelu, ke kterému je jeho pořízení určeno. Pro plánovaní tras autem mezi městy stačí reprezentace komunikací liniemi s přesností na několik metrů, ale pro plánování cyklopruhů na městských komunikací je potřeba reprezentace polygonem a vyšší přesnost, aby bylomožno lépe odhadnout šířku silnice.

Příklad příliš nízké přesnosti:

Především v geodézii a v katastru nemovitostí je vyžadována vysoká přesnost. V případě bodů základního a podrobného polohového bodového pole je nutná zvýšená přesnost – body totiž slouží jako základ pro vyměřování v terénu a při výpočtu triangulací se každá chyba může až několikanásobně zvětšit.

Příklad přílišné přesnosti souřadnic:

V knize Novohradské Hory a Novohradské podhůří vydané nakladatelstvím Baset v roce 2006 jsou v kapitole Místopis uváděny souřadnice obcí v souřadnicovém systému S-JTSK uváděny na 5 desetinných míst, tedy na setiny milimetru. Vzhledem k tomu, že se jedná o definiční bod někde uvnitř obce, bylo by určení s přesností na metry zdaleka dostatečné.

  • standardy/geo/přesnost-souřadnic.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • autor: 127.0.0.1